Sam Ghandchiسام قندچي حزب سکولار دموکرات ایرانیان نمی خواهد مردم را به کشتن دهد
 سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1711-mardom-raa-beh-koshtan-daadan.htm

 

آقای آریو شهبانی چند روز پیش در پی جدایی از حزب سکولار دموکرات ایرانیان در مصاحبه ای با آقای کیانوش توکلی مدعی شد که این حزب به دلیل آنکه با حمله نظامی به ایران مخالف است می خواهد مردم ایران را در مقابله با رژیم توتالیتر تنها بگذارد و عملاً مردم ایران را به خیابان کشد و به کشتن دهد (1). تا آنجا که به بحثهای ایشان در مورد حزب سکولار دموکرات ایرانیان و نمایندگی کردن سکولار دموکراتها مربوط می شود بطور مفصل دو روز پیش بحث شد (2). آقای حسن اعتمادی رییس شورای مرکزی حزب نیز امروز در گفتگو با آقای کیانوش توکلی پاسخهای روشنی در مورد دلائل مخالفت حزب سکولار دموکرات ایرانیان با حمله نظامی به ایران که مورد حمایت آقای آریو شهبانی است، ارائه کرد (3). همچنین روز گذشته این قلم در مورد همه اینگونه نظرات تجویز حمله نظامی و جایگزین کردن اقدام خشونت آمیز به جای فعالیت بدون خشونت در جنبش سیاسی ایران، به تفصیل وارد بحث شد (4). اما در مورد ادعای کشیدن مردم به خیابان. نخست آنکه دست هیچ حزب و گروهی نیست که مردم را به خیابان کشد یا انقلاب راه اندازد، کسانی هم که از خود و گروه خود یا کل اپوزیسیون و یا حتی از قدرتهای جهانی چنین تصوری دارند الفبای سیاست را نمی دانند. وضعیت انقلابی چیزی نیست که بشود اختراع کرد (5)، اما وقتی بوجود آمد باید آنرا درست رهبری کرد. یکسال بعد از آغاز جنبش سبز روزی که آقای مهندس موسوی مردد از سویی در حال مذاکره در بالا بود و از سوی دیگر مردم را در خیابان میان زمین و آسمان رها کرده بود نوشته ای با عنوان "آقای موسوی دیگر بس است با جان مردم بازی نکنید" منتشر شد که دقیقاً همین مطلب را به تفصیل مورد بحث قرار می داد و سیر بعدی حوادث هم صحت نظر را ثابت کرد و آقای موسوی هیچگاه در این مورد حرفی نزد (6). واقعیت این است که وقتی جنبش مردم برخیزد رهبری غلط می تواند باعث شکست شود، چه این رهبری بخاطر وابستگی به قدرت های خارجی با جان مردم بازی کند و چه بخاطر مردد بودن در مورد قدرت سیاسی در داخل و فقدان درک درست از اپوزیسیون و ناتوانی در ایجاد اتحادهای لازم در برهه وضعیت انقلابی. به خوانندگان توصیه می شود همان نوشتار مورد اشاره را که 8 سال پیش خطاب به آقای موسوی نوشته شده، بخوانند و خود قضاوت کنند (7).

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
دهم آذر ماه 1396
December 1, 2017

 

 

پانویس:

 

 

1. آریو شهبانی: حزب سکولار دموکرات ايرانيان مخالف حمله نظامی است و لذا من از عضويت در آن استعفا دادم

https://www.youtube.com/watch?v=0pVtLXa0FDQ

 

2. آیا قرار است همهء سکولار دموکرات ها در حزب سکولار دموکرات ایرانیان متشکل شوند؟

http://www.ghandchi.com/1708-isdparty.htm
http://isdmovement.com/2017/1217/120117/120117-Sam-Ghandchi-ISDP-does-not-cover-all-SDs.htm

منوچهر يزديان، معاون دبيرکل حزب سکولار دموکرات ايرانيان: با صدای بلند اندیشیدن: پاسخ به مقاله ای از سام قندچی گرامی
http://isdmovement.com/2017/1217/120117/120117-Manu-Yazdian-Answer-to-Sam-Ghandchi.htm

 

3. حسن اعتمادی در گفتگو با کیانوش توکلی: چرا حزب ما ،با حمله نظامی به ایران مخالف است
http://www.iranglobal.info/node/63369

 

4. بجای آریو شهبانی با امیرعباس فخرآور و شهریار آهی بحث کنیم
http://www.ghandchi.com/1710-amir-abbas-fakhravar.htm

 

5. نتیجه وضعیت انقلابی همیشه یکسان نیست
http://www.ghandchi.com/1396-natijehe-vazeiate-enghelaabi.htm
بحثی درباره شورش کور، انقلاب و رفرم
http://www.ghandchi.com/1406-shooresh-enghelab-reform.htm

 

6. این مطلب در بیست و چهارم خرداد ماه 1389 نوشته شده است
آقای موسوی دیگر بس است با جان مردم بازی نکنید!
http://www.ghandchi.com/626-Mousavi89.htm

 

7. همانجا

 

 

 

مطلب مرتبط
چرا پاسخ به سؤال توتالیتر بودن رژیم اسلامی مهم است
http://www.ghandchi.com/1673-iran-totalitarianism.htm

 

دکتر نوری علا در گفتگو با سعید بهبهانی در تلویزیون میهن در اول ماه دسامبر 2017: از پنجمین کنگره سکولار دموکراتها در کلن آلمان تا شرایط پیش رو
https://www.youtube.com/watch?v=EMKWtcV9XOU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH