Sam Ghandchiسام قندچي بجای آریو شهبانی با امیرعباس فخرآور و شهریار آهی بحث کنیم
 سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1710-amir-abbas-fakhravar.htm

 

دو روز پیش مصاحبه کیانوش توکلی با آقای آریو شهبانی که بتازگی از حزب سکولار دموکرات ایرانیان جدا شد، انتشار یافت (1). تا آنجا که این گفتگو در مورد فعالیت حزبی و سکولار دموکراتهاست، که روز گذشته بطور مفصل پاسخ داده شد (2). اما خودمان را گول نزنیم، اصل بحث قولهایی است که برخی جریانات سیاسی نزدیک به نئوکان های آمریکا به بسیاری از جوانان ایرانی در خارج کشور می دهند. آقای امیر عباس فخرآور (3) قول بردن به آمریکا و گرفتن گرین کارت و پیدا کردن کار در آمریکا را به خیلی ها می دهد تا آنها را جلب گروه خود در آمریکا کند. البته امیر عباس فخرآور تنها کسی نیست که چنین کاری می کند. در مورد جبهه دموکراتیک برونمرزی منتسب به حشمت طبرزدی نیز چهار سال پیش مفصل بحث شد و بتازگی نیز تکرار شد (4) و اگر در مورد اول در آمریکا آقای امیر عباس فخرآور مدنظر است، در مورد دوم تشکیلات "اتحاد برای دموکراسی در ایران" و آقای دکتر شهریار آهی (5)، مطرح می باشند. اینها بخشی از واقعیت سیاسی ایرانیان در خارج کشور است که همه می دانند ولی کسی درباره اش علناً حرفی نمی زند. بهتر است بجای مخفی بازی های الکی و پشت سر حرف زنی، اصل موضوع را بحث کنیم. مسأله این است که جنبش بدون خشونت در ایران پس از حدود 30 سال به نتیجه ای نرسیده و در نتیجه آلترناتیو نئوکانها که در عراق پیاده شد، برای بسیاری از جوانان ایرانی جذاب است و دلیل جلب آنها به این جریانات است که آقای دکتر اسماعیل نوری علا (6) "چلبی سازی" می نامد. شخصاً یک سال پس از ترور مارتین لوتر کینگ به آمریکا آمدم و به یاد دارم که در آنزمان بسیاری از سیاه پوستان از جنبش بدون خشونت ناامید شده بودند. در کالیفرنیا گروه بلک پنتر یا پلنگ سیاه فعال بود و جلوی در محل تشکیلاتشان افراد مسلح گروه نگهبانی می دادند. در شیکاگو طرفداران مالکوم ایکس را که پیش از مارتین لوتر کینگ کشته شده بود، هر روز می دیدم و همچنین طرفداران گروهی چپی را بنام کنگره ملی آفریقا در شیکاگو به یاد دارم که همنام گروه نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی بود اما برعکس آنها طرفدار مبارزه خشونت بار بودند. گروه های مسلمانان سیاه را می دیدم که برخی از آنها حتی امروز دفاترشان در بالتیمور در همین نزدیکی شهر واشنگتن، گارد مسلح دارند. در نتیجه اوضاع پس از قتل مارتین لوتر کینگ در سال 1968 مثل امروز نبود که خیال کنیم همه سیاه پوستان طرفدار مبارزه بدون خشونت مارتین لوتر کینگ باشند؛ ابداً چنین نبود. منظور اینکه اکنون وقتی پس از اینهمه سال مبارزه بدون خشونت در ایران نتیجه چندان ملموسی نمی بینیم، و مثلاً زندانی سیاسی سهیل عربی (7) که هیچ کاری جز حرف زدن نکرده همچنان در زندان است و حتی همسر و مادر همسرش را مورد آزار قرار داده اند، چه انتظاری از جوانان می توان داشت. اما واقعاً آیا همه آنهایی که پس از قتل مارتین لوتر کینگ ضد مبارزه بدون خشونت شدند یا آنها که امروز فکر می کنند در ایران می شود با حمله گازانبری به چند نقطه، کشور را آزاد کرد، اشتباه نمی کنند؟ اولاً که ایران مانند آلمان هیتلری نیست که شخص ولی فقیه کل رژیم را تعیین کند، حتی خمینی چنین نقشی نداشت و دوام جمهوری اسلامی بعد از مرگ او این واقعیت را نشان داد که ما با رژیم روحانیت شیعه طرف هستیم و نه فقط یک دیکتاتور در لباس روحانی با نام ولی فقیه (8). ثانیاً حتی در همان آلمان هیتلری هیچگاه با حمله گاز انبری کار تمام نشد و در کل آلمان و مشخصاً در منطقه ای که بعداً آلمان شرقی نامیده شد نبرد تن به تن بود و از سوی دیگر کل شهر برلین با بمباران وسیع با خاک یکسان شد و حتی در همین حمله به بغداد در زمان دولت بوش کل شهر بغداد و تأسیسات زیربنایی کشور با خاک یکسان شدند. در نتیجه قصه حمله گازانبری حتی در دوران تکنولوژیهای پیشرفته کنونی بازهم فقط یک قصه است. با اینحال شخصاً فکر می کنم آقای کیانوش توکلی کار درستی کردند که با آریو شهبانی در این مورد رو راست مصاحبه کردند و امیدوارم که با دو نفر صاحب نظران این نوع دیدگاه ها یعنی آقای امیر عباس فخرآور و آقای شهریار آهی، بدون رو دربایستی مصاحبه بگذارند و به این جو مخفی بازی و پشت سر حرف زنی که همه می دانیم از چه حرف میزنیم، پایان دهند. شادروان خسرو شاکری روزی می گفت که در دوران 28 مرداد، آمریکا میلیونها دلار خرج کرد تا کودتایی در ایران کند اما امروز گویی برخی مجانی برای هر طرح آنچنانی کار می کنند. منظورم از این مثال توهین به کسی نیست اما قدری شفافیت، به این وضعیتی که چند سالی است ادامه دارد و نیروهای سیاسی ایران به یکدیگر ضربه می زنند، می تواند پایان دهد. ضمناً اگر نیرویی با حمله نظامی به ایران یا با کودتای نظامی مخالف است به این معنی نیست که برای چنان وضعیتی برنامه نمی ریزد. اتفاقاً همه نیروهای ضد جنگ پیش از آغاز جنگ جهانی دوم برنامه های متفاوتی برای آن وضعیت، مطرح کردند، و بعد هم عده ای به جبهه ضد فاشیستی پیوستند و برخی مانند شری آروبیندو (9) کاملاً از پاسیفیسم دفاع کردند. حزب سکولار دموکرات ایرانیان نیز دو ماه پیش در زمان کنگره اول آن تشکیلات، طرح های خود را برای سناریوهای مختلفی که در ایران پیش آید، اعلام کرد (10).

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
دهم آذر ماه 1396
December 1, 2017

 

 

پانویس:

 

 

1. آریو شهبانی: حزب سکولار دموکرات ايرانيان مخالف حمله نظامی است و لذا من از عضويت در آن استعفا دادم

https://www.youtube.com/watch?v=0pVtLXa0FDQ

توضیحات آقای کیانوش توکلی و دکتر اسماعیل نوری علا درباره این مصاحبه

http://isdmovement.com/2017/1217/120117/120117-Kianoosh-Tavakkoli-On-Interview-with-Aario-Shahbani.htm

 

2. آیا قرار است همهء سکولار دموکرات ها در حزب سکولار دموکرات ایرانیان متشکل شوند؟

http://www.ghandchi.com/1708-isdparty.htm
http://isdmovement.com/2017/1217/120117/120117-Sam-Ghandchi-ISDP-does-not-cover-all-SDs.htm

منوچهر يزديان، معاون دبيرکل حزب سکولار دموکرات ايرانيان: با صدای بلند اندیشیدن: پاسخ به مقاله ای از سام قندچی گرامی
http://isdmovement.com/2017/1217/120117/120117-Manu-Yazdian-Answer-to-Sam-Ghandchi.htm

 

3. امیر عباس فخرآور

https://goo.gl/8GhWoc

 

4. درباره جبهه دموکراتيک مهندس طبرزدی
http://www.ghandchi.com/775-tabarzadi-idf.htm

آقای طبرزدی وثوق الدوله هم یک لغزش کرد
http://www.ghandchi.com/1701-vosooghidoleh-tabarzadi.htm

 

5. فساد در اپوزیسیون همانقدر بد است که فساد در رژیم
http://www.ghandchi.com/965-fesad-opposition.htm

 

6. دکتر اسماعیل نوری علا

https://goo.gl/56XdR3

 

7. سهیل عربی

https://goo.gl/vCkfgU

 

8. چرا پاسخ به سؤال توتالیتر بودن رژیم اسلامی مهم است
http://www.ghandchi.com/1673-iran-totalitarianism.htm

 

9. شری آروبیندو

Sri Aurobindo

 

10. حزب سکولار دموکرات ایرانیان: برنامه های آينده نگر حزب برای سال 2018
http://isdmovement.com/2017/1117/110617/110617-ISDP-Future-programs.htm


 

مطلب مرتبط
حسن اعتمادی:چرا حزب ما ،با حمله نظامی به ایران مخالف است
http://www.iranglobal.info/node/63369

 

حزب سکولار دموکرات ایرانیان نمی خواهد مردم را به کشتن دهد
http://www.ghandchi.com/1711-mardom-raa-beh-koshtan-daadan.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH