Sam Ghandchiسام قندچي آیا حزب سکولار دموکرات ایرانیان قرار است همه سکولار دموکراتها را متشکل کند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1708-isdparty.htm

 

isdparty

 

حزب سکولار دموکرات ایرانیان یا هیچیک از رهبران آن چنین حرفی نزده اما از آنجا که این ادعا را در اینترنت دیدم، گفتم بعنوان ژورنالیستی هوادار این حزب شاید بد نباشد پاسخی دهم. در آمریکا بیش از دو قرن است که حزب دموکرات آمریکا وجود دارد، اما هیچگاه هدفش نه متشکل کردن همه دموکراتها در آمریکا بوده، و نه می تواند باشد، و تازه شاید بهترین تئوریزه کنندگان سکولاریسم از بنیانگذاران این حزب در تاریخ آمریکا بوده اند (1)، در حالیکه در نام حزب دموکرات آمریکا، هیچگاه لغت "سکولار" وجود نداشته و ندارد. اسم حزب دموکرات را در آمریکا می توانستند بگذارند حزب خر، یا هر اسم دیگر و در واقع حدود 200 سال پیش در سال 1828 مخالفان اندرو جکسون او را خر خطاب می کردند، و او هم به جای رد کردن این لقب، آن را به آرم کمپین خود تبدیل کرد و حدود 50 سال بعد هم "خر" آرم کل حزب دموکرات آمریکا شد. در واقع همان کارتونیست سیاسی یعنی "توماس نست" که آرم "خر" را در سالهای 1870 در رابطه با حزب دموکرات متدوال کرد، آرم "فیل" را هم که زمان آبراهام لینکلن بعنوان سمبل نبرد در جنگ داخلی به کار رفته بود در رابطه با حزب جمهوریخواه متداول کرد. لازم به یادآوری است که در زبان انگلیسی "خر" سمبل لجاجت است و نه حماقت. به هرحال حزب با پلاتفرمش تعیین می شود و نه با نام یا آرمی که برمی گزیند. مرامنامه حزب سکولار دموکرات ایرانیان نیز مدتهاست که منتشر شده، و در عین حال نظیر هر حزب دیگری، آن مرامنامه در حال تکامل است، اما از همان اول حزبی جمهوریخواه، دموکراتیک و سکولار اعلام شده که آینده نگر و خواستار استقلال ایران است (2). ضمناً مطالعه پلاتفرم حزب دموکرات آمریکا (3)، یا پلاتفرم حزب جمهوریخواه آمریکا، یا احزاب دیگر در دموکراسی های غربی می تواند برای جنبش سیاسی ایران بسیار مفید باشد. متأسفانه فعالین سیاسی ایران بیشتر با پلاتفرم احزاب کمونیست در جهان آشنایی دارند. پلاتفرم های احزاب بسیار مهمتر از نام آنهاست و جا دارد که بادقت مورد مطالعه و نقد قرار گیرند (4).
 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
هشتم آذر ماه 1396
November 30, 2017

 

 

پانویس:

 

 

1. سکولاریسم چیست؟
http://www.ghandchi.com/302-Secularism.htm
What is Secularism
http://www.ghandchi.com/302-SecularismEng.htm

 

2. درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان - آینده نگر

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

3. درباره پلاتفرم جدید حزب دموکرات آمریکا
http://www.ghandchi.com/1194-dnc-platform.htm
About New Platform of US Democratic Party
http://www.ghandchi.com/1194-dnc-platform-english.htm

 

4. چرا باید درباره پلاتفرم آینده نگر بحث کرد
http://www.ghandchi.com/1460-platform-bahs.htm

 

 

 

مطالب مرتبط

درباره پلاتفرم حزبی

https://goo.gl/UGdvW2

http://isdmovement.com/2017/1217/120117/120117-Sam-Ghandchi-ISDP-does-not-cover-all-SDs.htm   
 

منوچهر یزدیان، معاون دبيرکل حزب سکولار دموکرات ايرانيان : با صدای بلند اندیشیدن! (پاسخ به مقاله ای از سام قندچی گرامی)
http://isdmovement.com/2017/1217/120117/120117-Manu-Yazdian-Answer-to-Sam-Ghandchi.htm

 

یادداشتی برای دوستان جوان دربارهء حزبیت و آقای منوچهر یزدیان
http://www.ghandchi.com/2315-hezbiat-manoochehr-yazdian.htm

http://isdmovement.com/2018/1018/103118/103118-Sam-Ghandchi-A-note-to-my-young-friends.htm
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH