Sam Ghandchiسام قندچي بیراهه اکبر گنجی مبارزه با اسلامگرایی نیست
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1622-akbar-ganji-biraahe.htm

 

یازده سال پیش یعنی در سال 1385، آقای اکبر گنجی (1) به آمریکا آمد و مقیم این کشور شد. اکبر گنجی اساساً از همان اول مواضع چپ ایران را در رابطه با آمریکا، اتخاذ کرد و مبارزه اپوزیسیون با اسلامگرایی را تحت الشعاع مبارزه با آمریکا، قرار داد (2)، و به همین دلیل مورد حمایت شماری از نیروهای چپ قرار گرفت؛ تلاش آقای اکبر گنجی سوق دادن چپ ایران از جمله چریکهای اکثریت (3) به زیر رهبری اصلاح طلبان (4) بود که البته مدتها پیش از ورود آقای گنجی پس از شکست چپ در دهه 60، آغاز شده بود (5). طرح تئوری سلطانیسم درباره رژیم جمهوری اسلامی در واقع با این هدف بود که اپوزیسیون بجای آنکه ولی فقیه را هماهنگ کننده حاکمیت اسلامگرایان در ایران ببیند، به او موقعیتی افسانه ای دهد که گویی ایران در عرض چهل سال با حاکمیتی کاریزماتیک اداره شده، و چون چنین ادعایی در جامعه ای که اساساً صنعتی است نمی تواند قابل پذیرش باشد، تئوری حکومت سلطانی را از ماکس وبر که درباره امپراطوری عثمانی مطرح شده، به عاریت گرفت. شاید برای برخی رهبران سیاسی ایران که 40 سال است به دلیل اختناق در ایران، کشور را ندیده اند، تصور ایران بعنوان جامعه ای فئودالی یا به اصطلاح شیوه تولید آسیایی مورد نظر سلطانیستها، حقیقت جلوه کند، اما ایران نه در زمان شاه و نه در زمان جمهوری اسلامی چنین چیزی نبوده و نیست و این حقیقت رشد جامعه صنعتی در ایران نیز، نه امتیازی برای رژیم شاه بود و نه امتیازی برای جمهوری اسلامی، بلکه واقعیت اقتصادی ایران است (6). اما با دیدگاه سلطانیسم، اپوزیسیون با کل جریان اسلامگرایی و رژیم جمهوری اسلامی نباید مقابله کند و مسأله اش بر دربار ولی فقیه که به زعم آقای اکبر گنجی در جایگاه خلیفه مسلمین نشسته، متمرکز می شود، همانطور که تحلیل یکی از رهبران جریان هجا در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و خط مشی آن تشکیلات، دقیقاً برای این دیدگاه از ولایت فقیه متکی بود (7).

 

هشت سال پیش در بحبوجه جنبش سبز در مقاله ای تحت عنوان "وصیّت نامه خامنه ای و داستان رژیم سلطانی" نادرست بودن تئوری سلطانیسم مفصل بحث شد، و اینجا تکرار نمی شود، اما امید است بخش وسط مقاله که درباره جزئیات تئوریک این موضوع بحث شده، مورد مطالعه قرار گیرد (8). هدف در اینجا این نیست که آقای اکبر گنجی بعنوان عامل بخشی از قدرت حاکمه ایران برای جایگزینی یک گروه با گروهی دیگر معرفی شود، اما موضوع بحث این است که آقای اکبر گنجی اساساً این واقعیت را که ایران در 38 سال گذشته با حاکمیت اسلامگرایی روبرو بوده، و کل خاورمیانه در نیم قرن اخیر با خیزش اسلامگرایی بعنوان جریانی توتالیتر در پاسخ به بن بست سوسیالیسم و سرمایه داری مطرح شده، تحریف می کند، و نقش ولی فقیه، آنهم در دوران خامنه ای را، که اساساً کارش ایجاد هماهنگی بین گروه بندی های مختلف روحانیت شیعه، سپاه، دولت رسمی، و الیگارک های ایران است، و در مقاله مورد اشاره مفصل بحث شده (9)، به عرش اعلی برده و جایگاه افسانه ای سلطانی نظیر خلیفه عثمانی را به آیت الله خامنه ای، تفویض می کند و به این طریق مبارزه با کل خیزش اسلامگرایی و جمهوری اسلامی را به موضوعات اختلافات دولت رسمی با ولی فقیه تقلیل می دهد، و شوربختانه جنبش سیاسی و مدنی ایران را که ضروری است بر سکولار دموکراسی و مبارزه روشن با اسلامگرایی متمرکز شود، به بیراهه می برد. همانطور که اشاره شد کافی است نظرات یکی از رهبران هجا را درباره کشمکش در ولایت و سیاستگذاری آن تشکیلات در زمان انتخابات چند ماه پیش ریاست جمهوری خواند، تا به عمق فاجعه پی برد (10). امروز لازم است بیش از هر زمان دیگر، نیروهای سکولار ایران با جریاناتی نظیر جنبش سکولار دموکراسی ایران (11) و حزب سکولار دموکرات ایرانیان (12)، همکاری کنند و نه آنکه در بیراهه اکبر گنجی درجا زنند.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
بیست و پنجم شهریور ماه 1396
September 17, 2017


پانویس:

 

1. اکبر گنجی

http://goo.gl/pXffVX

 

2. آیا دعوای اپوزیسیون با آمریکا است
http://www.ghandchi.com/1620-davaa-baa-kiist.htm

 

3. چریکهای اکثریت

http://goo.gl/XnDbxb

 

4. اصلاح طلبی

https://goo.gl/3qjtL2

 

5. چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm

 

6. تصویر غلط اپوزیسیون از داخل ایران
http://isdmovement.com/2017/0917/090817/090817.Sam-Ghandchi-The-wrong-image-of%20-Iran-within-the-opposition.htm
http://www.ghandchi.com/1530-tasvire-az-iran.htm 

 

76. هجا انتخابات را تحریم نمی کند
http://www.ghandchi.com/1429-heja-tahrim-nemikonad.htm

 
8. وصیّت نامه خامنه ای و داستان رژیم سلطانی
http://www.ghandchi.com/594-Sultanism.htm

 

9.  همانجا، بخش وسط مقاله

 

10. هجا انتخابات را تحریم نمی کند
http://www.ghandchi.com/1429-heja-tahrim-nemikonad.htm

 

11. جنبش سکولار دموکراسی ایران
http://isdmovement.com

 

12. سایت تدارک پلاتفرمی برای حزبی آینده نگر
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

مطلب مرتبط
کنگره پنجم سکولار دموکراتهای ایران در تاریخ 28 و 29 ماه اکتبر 2017 در شهر کلن آلمان
http://isdmovement.com/Congress.htm

 

حملاتی به کنگره سکولار دموکراتها از سوی برخی چپی های مدافع اسلامگرایی
http://www.ghandchi.com/1621-kongerehe-panjom.htm
 
 

 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH