Sam Ghandchiسام قندچي از توجیه جنایات صادق خلخالی تعجب نکنید

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1531-khakhali.htm

 

چهار روز پیش مقاله ای از خانم فاطمه صادقی (1)، دختر حجت الاسلام صادق خلخالی منتشر شد که جنایات صادق خلخالی را توجیه کرده و بعد هم امروز پاسخی از خانم صادقی به انتقادات خوانندگان، منتشر شده است. پاسخ به جا و مفصلی هم خانم منیره برادران به خانم فاطمه صادقی داده اند (2). همه می دانند که صادق خلخالی روشن گفته بود که همه جنایات را به دستور مستقیم آیت الله خمینی انجام داده و هیچگاه آیت الله خمینی این حرف را رد نکرد. برخی فکر کرده اند که دلیل مواضع خانم فاطمه صادقی عواطف خانوادگی است. واقعیت این است که مواضع خانم فاطمه صادقی ادامه دیدگاه های اصلاح طلبان اسلامی است (3)، که همه این سالها همکاری خود را در سرکوبهای همراهان انقلاب که از سال 1360 شروع شد، توجیه کرده اند (4). اگر می شود آن کار را کرد چرا جنایاتی که پیش از آن، در مورد مسؤلان دوران رژیم شاه نظیر فرخ رو پارسا (5)، در همان روزهای نخستین انقلاب انجام شد، توجیه نشود؟ چرا جنایات رژیم اسلامی در کردستان که از جمله توسط حکمهای اعدام خلخالی به انجام رسید، توجیه نشود؟ مگر همین اصلاح طلبان به رهبری سید محمدخاتمی تا به آخر از حجت الاسلام صادق خلخالی بعنوان یکی از شخصیتهای اصلاح طلب، حمایت نمی کردند. مگر حجت الاسلام هادی غفاری اصلاح طلب برای قتل سلمان رشدی، در همان دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی علناً پول جمع آوری نمی کرد و همچنان از حمایت اصلاح طلبان برخوردار نبود. مگر تا به امروز اصلاح طلبان، فتوای آیت الله خمینی را برای قتل سلمان رشدی محکوم کرده اند؟ مگر تا به امروز، اصلاح طلبان و مشخصاً آقای میرحسین موسوی، نقش آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی را در قتل های خارج کشور از جمله قتل عبدالرحمن برومند و شاپور بختیار و رهبران کرد و جنایات میکونوس و فریدون فرخزاد، محکوم کرده اند (6). تا زمانیکه ایرانیان محکوم کردن نقض حقوق بشر را از نقطه معینی در تاریخ شروع کنند، ما با همین وضع روبرو خواهیم بود. چرا بنیاد عبدالرحمن برومند (7)، عملاً محکوم کردن نقض حقوق بشر را از روز آغاز جمهوری اسلامی شروع می کند. می دانم که خانم لادن برومند واقعاً برای حقوق بشر دل سوزانده و از زندگی خود و خانواده اش برای فعالیت حقوق بشری مایه گذاشته است، اما اینها بحث خصوصی نیست. برای ملاحظات در مورد سلطنت طلبان، حرف نزدن از جنایات رژیم شاه در زمینه حقوق بشر غلط است. حرف نزدن از جنایات سازمان مجاهدین خلق در زندان ابوغریب صدام حسین، غلط است. حرف نزدن از شکنجه پاسداران توسط گروه های سیاسی کرد که تحت عنوان نیازهای جنگی صورت گرفته، غلط است.  در واقع همه اینها می خواهند نقض حقوق بشر را از مقطع معین زمانی و مکانی و بر حسب اینکه نیرویی امروز در قدرت یا در اپوزیسیون است، آغاز کنند و دقیقاً این کار غلط است، چون داریم در مورد دولتها و تشکیلاتهای سیاسی که در پی کسب قدرت هستند، صحبت می کنیم و نه امور خصوصی و فردی شخصی معین. بحث را نباید بحث خصوصی تلقی کرد. این موضوعات در عرصه عمومی است. اینکه برخی از کشته شدگان خود خمس و زکات به آیت الله خمینی می دادند موضوعی سیاسی است که بعنوان بخشی از تاریخ جنایات حقوق بشری در ایران باید گفت، اما اصل بحث در رابطه با دولتها و سازمانهای سیاسی است که در پی کسب قدرت هستند. سالها پیش نوشتاری منتشر شد تحت عنوان "از یهودیان بیاموزیم" (8) و دوستان بنیاد برومند از آن نوشتار ناراحت شدند. توصیه می کنم خوانندگان امروز آنرا بخوانند و ببیینند که آیا نگاه به موضوع نقض حقوق بشر توسط دولتها و تشکیلاتهای سیاسی باید حد جغرافیایی و زمانی داشته باشد و بر حسب سیاست روز تصمیم گرفته شود؟ واقعیت این است که موضوع حقوق بشر در مورد دولت و تشکیلاتهای سیاسی، عرصه عمومی است و باید آنرا با ملاحظات روز محدود نکرد، حریم خصوصی محترم است اما موضوع در اینجا نقض حقوق بشر در عرصه عمومی، بویژه در مورد دولتها و تشکیلاتهایی است که برای کسب قدرت فعالند، و به همین علت سازمان های حمایت از حقوق بشر چنین ملاحظات سیاسی را درست نمی دانند، حد زمانی و جغرافیایی معینی نمی گذارند، و جهانی عمل می کنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

بیست و دوم مرداد ماه 1396
August 13, 2017

پانویس
:

 

1. حرف‌های فاطمه صادقی، دختر خلخالی درباره پدرش
http://news.gooya.com/2017/08/post-6276.php

پاسخ فاطمه صادقی به انتقادها درباره‌ مصاحبه‌اش با نشریه اندیشه‌ پویا
http://news.gooya.com/2017/08/post-6405.php

 

2. منیره برادران: خانم فاطمه صادقی، شما هم مسئول هستید!
http://news.gooya.com/2017/08/post-6347.php

 

3. از انقلاب ارتجاعی 57 تا قهقرای اصلاح طلبی نود و چهار
http://www.ghandchi.com/1135-ghahgharaaye94.htm 
 

4. چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm

 

5. زادروز زنده یاد دکتر فرخ رو پارسا
http://www.ghandchi.com/1137-farrokhroo-parsa.htm

 

6. ویرایش دوم سؤالی از اصلاح طلبان در مورد اکبر هاشمی رفسنجانی
http://www.ghandchi.com/1277-rafsanjani-eslahtalaban.htm

 

7. بنیاد عبدارحمن برومند
https://www.iranrights.org

 

8. از یهودیان بیاموزیم
http://www.ghandchi.com/372-genocides.htm
Let's Learn from the Jews
http://www.ghandchi.com/372-genocidesEng.htm
 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH