Sam Ghandchiسام قندچي چرا برخی کمونیستهای خجالتی همچنان حامی سازمان مجاهدین خلق هستند

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1527-communists-khejaalati.htm

 

عده ای از کمونیستهای ایرانی هستند که مدتی از خجالت کمونیسم واقعی در دنیا خود را چپی می خواندند و پس از دیدن پوسیدگی چپ در ایران (1)، چند وقتی است که خود را سکولار دموکرات می نامند، اما وقتی می خواهند سکولار دموکراسی را توضیح دهند نظیر رستورانهایی است که همان غذا و همان سرویس را دارند اما نوشته اند تحت مدیریت جدید و در واقع گویی دارند جریان کمونیستی تازه ای را معرفی می کنند، یعنی کلاً درکشان از سکولار دموکراسی غلط است (2). کمونیستهای خجالتی حامی مجاهدین همان درکی را از مجاهدین دارند که روزگاری از خمینی و انقلاب اسلامی داشتند و در پایان دستاوردشان برای مردم ایران کن فیکون مارکسیستی (3)، درسال 1357 بود که هنوز داریم در آن می سوزیم. دیدگاهشان آن روز و امروز بسیار ساده است و اینکه گویا قرار بود آیت الله خمینی در آن زمان و مجاهدین در امروز، نوعی عدالت سوسیالیستی را برای اینها ایجاد کند و فقط تابلویش اسلامی است و زمانی روسها این دیدگاه را فرموله کرده بودند و اسمش را هم گذاشته بودند "راه رشد غیرسرمایه داری." این دوستان در واقع نه تنها هوادار مجاهدین هستند بلکه همانگونه که روزگاری فکر می کردند خمینی بخش بزرگی از آمال عدالت خواهانه آنان را برآورده می کند، چنین امیدی امروز به سازمان مجاهدین خلق دارند ولیکن خرابکاری های مجاهدین در همکاری با صدام حسین و بویژه کارهای خود مسعود و مریم رجوی، برای آنها دفاع از مجاهدین را خیلی سخت کرده است و در نتیجه مرتب راه دیگری در حرف می روند و می گویند که باید از مجاهدین برای مبارزه با جمهوری اسلامی استفاده کرد و می پرسند که چه لزومی دارد خواستار مرگ سازمان مجاهدین خلق شویم و ادامه می دهند که حتی اگر به این معتقدیم که این تشکیلات مجاهدین داعشی، فاشیستی و ارتجاعی است که باید منحل شود، چرا در عین حال به آنها بعنوان متحدی علیه جمهوری اسلامی نگاه نکنیم، حتی اگر ارتجاعی هستند. در پاسخ دقیقاً باید گفت که نیرویی ارتجاعی نظیر کولاکس کلانِ امروز، بازهم متمدنانه عمل می کند یعنی کسی را لینچ نمی کند و بدون خشونت نظراتشان را تبلیغ می کنند. ظاهراً سازمان مجاهدین خلق هم همین برداشت دیپلماتیک را در رابطه با کشورهای خارجی نظیر آمریکا و فرانسه، در سطح بین المللی ارائه می کند همانگونه که روزگاری خمینی چنین کرد، اما وقتی به اپوزیسیون و مردم ایران می رسند وحشیانه عمل می کنند، البته خمینی تازه قبل از رسیدن به قدرت مثل اینها نبود، نمونه اش هم دروغ سازی ها و حملات مجاهدین به فعالین دموکراسی خواهی است که با آنها مخالفند، از فحاشی و تهمت و تهدید و ارعاب و همه گونه حملات شخصی در اینترنت کم نمی گذارند، و شاید اگر در خیابان بود تا حالا این قلم را هدف گلوله قرار داده بودند. خیر دوستان، شخصاً خواهان مرگ هیچ انسانی نیستم حتی بدترین دشمنانم، اما خواستار مرگ نهاد و تشکیلات کالت سازمان مجاهدین خلق هستم (4)، و ضمناً اگر این نیرو به قدرت برسد، از جمهوری اسلامی خمینی در ایران، و از داعش در سوریه و عراق هم بدتر خواهد بود. یکبار در 1357 اشتباه کردید و فکر کردید چنین نیرویی در قامت خمینی برایتان سوسیالیسم به ارمغان می آورد، دوباره اشتباه نکنید. ضمناً جالب است بشنوید، شخصی که با خانواده اش در فرودگاهی در سوئد در حال سفر بوده و هواداران مجاهدین به سویش آمده و درخواست حمایت مالی کردند و پس از امتناع او، نثارش کلی فحش و بد و بیراه کرده بودند، می گفت در سوئد این کمونیستها در فرودگاه پدر منو در آوردن. از او پرسیدم از کدوم گروه کمونیستی بودند، گفت همونا که عکس اون خانمه مریم رجوی رو بالا می برن. آدم نمی داند گریه کند یا بخندد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

نوزدهم مرداد ماه 1396
August 10, 2017

پانویس
:

 

1. پوسیدگی چپ ایران
http://www.ghandchi.com/1291-poosidegie-chap.htm

 

2. درک غلط برخی چپی ها از حزب سکولار دموکرات ایرانیان
http://www.ghandchi.com/1459-ayandehnegar-yaa-chap.htm

 

3. کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm
http://isdmovement.com/2017/0417/040717/040717.Sam-Ghandchi-Marxists-Armageddon.htm

 

4. مرگ بر سازمان مجاهدین خلق
http://www.ghandchi.com/1524-death-to-pmoi.htm
Death to Mojahedin Khalgh Organization-PMOI
http://www.ghandchi.com/1524-death-to-pmoi-english.htm
 

مطلب مرتبط

آرزوی مرگ هیچکس حتی رهبران رژیمها و سازمانهای ارتجاعی را ندارم
http://www.ghandchi.com/1706-iri-pmoi.htm

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH