Sam Ghandchiسام قندچي پاسخی به اسماعیل هوشیار درباره آلترناتیو مترقی

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1519-alternative-e-moteraghi.htm

 

ده روز پیش با طرح ملاحظاتی درباره آلترناتیوهای واپسگرا (1)، بحث شد که اپوزیسیون لازم است در ساختن آلترناتیو مترقی شرکت کند. آقای اسماعیل هوشیار در ایران تریبون پرسیده اند که این قلم لازم است آلترناتیو مترقی را تعریف کند (2). اگر پاراگراف اول نوشتار این قلم را که همان 10 روز پیش منتشر شده، با همه پانویسهای آن مورد مطالعه قرار دهیم، و مشخصاً آقای اسماعیل هوشیار به همان نوشتار اشاره دارند که تحت عنوان "در ساختن آلترناتیوی مترقی شرکت کنیم" (3)، انتشار پیدا کرده بود، آلترناتیو مترقی در قرن بیست و یکم تعریف شده است، و مطمئنم که آقای هوشیار دقیقاً با بحثها آشناست، پس مشکل کجاست؟ شاید آنگونه که امروز آلترناتیو مترقی در نوشتارهایی نظیر پلاتفرم برای حزبی آینده نگر در جزئیات نگاشته شده (4) و مورد بررسی های عمیق قرار می گیرد، موضوع تازه ای است، اما بیش از 30 سال است که آلترناتیو مترقی برای جنبش سیاسی ایران شناخته شده است و سؤال این است که چرا کار نکرده است. در واقع در همان سالهای اول پس از شکست شورای ملی مقاومت به مرکزیت سازمان مجاهدین خلق، دو تشکیلات با نام های اتحاد جمهوریخواهان، و جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایجاد شدند که در ابتدا با استقبال فراوانی هم روبرو شدند. درست است که اتحاد جمهوریخواهان خود را سکولار اعلام نکرد چون می خواست اصلاح طلبان اسلامی را که پیرو جمهوری اسلامی هستند، در صفوف خود داشته باشد، اما تشکیلات جمهوریخواهان دموکرات و لائیک که به رهبری زنده یاد دکتر امیر هوشنگ کشاورز صدر بود از همان اول موضعش روشن بود، پس چرا نتوانست آلترناتیو مترقی را شکل دهد؟ واقعیت امر این است که سه عنصر مهم آلترناتیو مترقی سیاسی برای ایران، عبارتند از جمهوریت، دموکراسی و سکولاریسم، و این آلترناتیو نباید بر مبنای ساختن انسان برتر با هر ایدئولوژی باشد، چه کمونیست چه آته ئیست و اسلام شکن، چه سکولاریسم فلسفی و چه هر دیدگاه ایدئولوژیک و مذهبی دیگر، بلکه باید حقوق انسانها را در جوامع متمدن به رسمیت بشناسد که ادامه سنت هیوم و کانت است و در رد دیدگاه سقراط و افلاطون (5)، موضوعی که سالهاست در نوشتار جمهوری آینده نگر ایران (6)، مطرح و تأکید شده است. یعنی به اصطلاح رنسانس ایرانی و انسان نو ساختن و حل مشکلات چند هزار ساله فرد فرد ایرانیان (7)، راه طرح آلترناتیو مترقی سیاسی برای ایران نیست. حالا واقعیت طرح های آلترناتیو مترقی چیست؟ وقتی شادروان دکتر امیر هوشنگ کشاورز صدر برای جمهوری دموکرات و لائیک تلاش می کرد، همه می دانستند که او در واقع طرفدار کمونیسم است هر چند مخالف رژیمهای کمونیستی 100 سال اخیر است، و آلترناتیو سکولار دموکرات را حداقلی برای حال می بیند. همین حرف درباره اتحاد جمهوریخواهان و بسیاری جریانات دیگر که برنامه های حداقلی در آن سالها مطرح می کردند، صدق می کند. و مشکل فقط محدود به کمونیستها نبود، برخی دیگر از این جریانات هم گرچه آلترناتیو مترقی سکولار دموکرات مطرح می کردند اما در پی احیاء سلطنت پهلوی بودند که نفی جمهوریخواهی است، هرچند در طرح خود آنرا روشن نمی گفتند. عنصر جمهوریت جزء لاینفک آلترناتیو مترقی برای ایران است و نوشته دکتر ایکس به زبان انگلیسی که در مورد رضا شاه و رژیم پادشاهی در ایران، چه مشروطه و چه استبدادی نوشته شده، بسیار خواندنی است (8). دکتر ایکس یکی از هواداران پادشاهی در ایران بود که امروز گرچه جمهوریخواه است اما همچنان هوادار جدی دولتهای رضا شاه و محمد رضا شاه در تاریخ ایران است. نکته مهم او در مقاله اش این است که اگر پادشاهی مورد نظر مشروطه خواهان که شبیه کشورهای اروپایی طراحی شده بود، در ایران امکان پذیر بود که احمد شاه قاجار در پادشاهی باید برجا می ماند، و دلیلی نداشت رضا شاه کودتا کند. همین بحث را می توان درباره شکست مصدق در 28 مرداد گفت که برای سومین بار پس از دوران مظفرالدین شاه و احمد شاه نشان داده شد که پادشاهی مشروطه در ایران کار نمی کند. در نتیجه آشکار است تا وقتیکه در ظاهر آلترناتیو مترقی مطرح شود اما مردم از این طرف و آنطرف بشنوند و واقعیت هم این باشد که هدف جمع، کمونیسم، سلطنت، جمهوری اسلامی مجاهدین و اصلاح طلبان اسلامی، یا ایجاد انسان طراز نو و رنسانس ایرانی و حل مشکلات چند هزار ساله ایرانیان است، کسی طراحان آلترناتیو مترقی را جدی نخواهد گرفت، وگرنه آلترناتیو مترقی سیاسی برای ایران مدتهاست که روشن است و بحث جمهوری آینده نگر (9)، بحث تازه ای نیست.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

پانزدهم مرداد ماه 1396
August 6, 2017

پانویس
:

 

1. دو ملاحظه در مورد آلترناتيو واپسگرا
http://isdmovement.com/2017/0717/073117/073117-Sam-Ghandchi-Two-notes-on-reactionary-alternatives.htm

 

2. ایران تریبون: اسماعیل هوشیار: آلترناتیو مترقی را تعریف کنید!
http://iran-tribune.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=65333:2017-08-03-03-34-12&Itemid=649

 

3. در ساختن آلترناتیوی مترقی شرکت کنیم
http://www.ghandchi.com/1510-alternative-moteraghi.htm

 

4. سایت تدارک پلاتفرمی برای حزبی آینده نگر
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

5. قانون و ایران: فضیلت یا حقوق
http://www.ghandchi.com/295-ghAnoon.htm
Iran & Law: Virtue or Rights
http://www.ghandchi.com/295-Law.htm

 

6. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm

 

7. اول سکولار دموکراسی یا اول حل مشکلات چند هزار ساله
http://www.ghandchi.com/1457-chand-hezaar-saleh.htm

 

8. Reza Shah the Great of Iran, Pahlavi I, The Real Story
http://iranpoliticsclub.net/history/reza-shah/index.htm

 

9. جمهوری آینده نگر

http://goo.gl/Rwcit2

 


 

 

 
 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH