Sam Ghandchiسام قندچي اول سکولار دموکراسی یا اول حل مشکلات چند هزار ساله
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1457-chand-hezaar-saleh.htm

http://isdmovement.com/2017/0617/061207/061217.Sam-Ghandchi-Secular-democracy-or-cultural-renaissance.htm

مطالب مرتبط: https://bit.ly/3awRkuW  

 

guesswork

 

در 10 ماه اخیر، پس از تأسیس حزب سکولار دموکرات ایرانیان (1)، از یکسو تلاش جدی رهبران این حزب برای سازماندهی تجمع های صنفی، مدنی و اجتماعی سکولار دموکرات از طبقات و اقشار مختلف مردم، گسترش یافته است (2)، و از سوی دیگر مقاومتی از سوی عده ای از دوستان سکولار دموکرات که معتقدند پالایش فرهنگی ایران از 1400 سال فرهنگ اسلامی، و بازگشت به خویشتن ماقبل اسلامی الویت دارد، افزایش یافته، که اعلام می کنند دستیابی به دموکراسی یا سکولاریسم در ایران، بدون به ثمر رساندن تلاش فرهنگی مورد نظرشان، غیرممکن است، و حتی تصور می کنند استفاده از عبارات فرنگی، می تواند نسخه شکست سکولار دموکراسی باشد.

 

وجود روحیه تاريخگرايی در میان برخی از روشنفکران ايران بویژه پس از چیرگی رژیم جمهوری اسلامی در انقلاب 57، غیرقابل انکار است و اینکه کوشش می کنند، راه حل برای جامعه امروز را، بر مبنای ارزیابی تاریخ چند هزار ساله، بدست آورند. از جمله تلاش می شود مشکلات جنبش سياسی ايران را بر مبنای نقصان هایی فرهنگی در میان ایرانیان در قبل از اسلام، یا بعد از آن، توضیح دهند، و بر این اساس راهکار ارائه دهند. از جمله پرهیز از استفاده از لغات عربی بسیار مرسوم شده است. هدف این نوشتار ارزیابی از این روحیه تاریخگرایی، درستی یا غلط بودن آن نیست و شکی نیست جدا از موضوع توسعه سیاسی و اقتصادی ایران، این تلاشهای فرهنگی ارزش خود را دارند که هدف بحث این نوشتار نیست و منظور اینجا موضوعی بسیار ساده است که در دو پاراگراف زیر مطرح شده است.

 

فرض کنیم نقصان های تاریخی نسبت داده شده به ملت، همه درست باشد، منظور، هر ملتی است. حالا نگاهی کنیم به مردم کره. مگر مردم کره شمالی و کره جنوبی هردو کره ای نيستند و هردو، همه نقصان های مورد اشاره را ندارند؟ پس چرا اولی، حتی قادر به تأمين نان خالی نیست، در حاليکه دومی، توانسته است با ایجاد شرکت هايی نظير سامسونگ، غولهای الکترونيک دنيا را پشت سر گذارد؟ آيا 60 سال پیش که اين دوکشور از هم جدا شدند، واقعیت های تاریخی متفاوتی داشتند یا که زمینه فرهنگی شان یکی بود؟  آیا اختلاف پیشرفت دو کشور در این 60 سال، صرفاً به این دلیل نبوده که اولی برنامه های کمونیستی جوچه ای کیم ایل سونگ را دنبال کرده، و دومی برنامه های سکولاری را سرمشق خود قرار داده، که بیشتر و بیشتر طی 60 سال، دموکراتیک شده اند.

زمانی در آسيا، رشد دموکراتيک ژاپن را بعد از جنگ جهانی دوم، استثنايی و به عواملی تاريخی در فرهنگ آن جامعه نسبت می دادند، اما با ظهور غول اقتصادی تازه کره جنوبی، خلاف چنین فرضیه ای به اثبات رسیده است، یعنی دقیقاً، ژاپن هم به دلیل دنبال کردن برنامه ای سکولار و دموکرات، توانسته رشد چشمگیری به دست آورد. شکی نیست که ویژگی های فرهنگی نیز در هر توسعه ای نقش خود را برجای می گذارد، ولیکن این امر هم در کره شمالی درست است، و هم کره جنوبی، و اصل اختلاف دو کشور، آن برنامه سیاسی است که هر یک از این دو کشور، انتخاب کرده اند.

 

پس از شکل گیری حزب سکولار دموکرات ایرانیان، برخی محافل روشنفکری تلاشهای این حزب را با آنچه در بالا، نوعی تاریخگرایی نامیده شده، هدف گرفته اند. پاسخ به اینگونه بحث ها، یکبار حدود 16 سال پیش به زبان انگلیسی نوشته شد (3). بعد هم ده سال پیش در سال 2008 در همصدایی با زنده یاد دکتر داریوش همایون مطرح شد (4)، و بار سوم نیز در سال 2012 گفته شد (5). امید است توضیحی که در این نوشتار ارائه شده، دیدگاه سکولار دموکراسی را که امروز در مقایسه بین کره شمالی و کره جنوبی چنین آشکار است، بهتر بیان کرده باشد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

هفدهم خرداد ماه 1396
June 7, 2017
 

 

پانویس:

 

1. چند کلمه درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان-آینده نگر 
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist.htm

A Few Words about Iranian Secular Democratic Party-Futurist
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist-english.htm

 

2. آینده نگری و راه تحول ایران
http://www.ghandchi.com/442-tahavvol.htm
Futurism and Road of Change in Iran
http://www.ghandchi.com/442-tahavvolEng.htm

 

3.  Change: Revolution, Reform, or
http://www.ghandchi.com/104-New.htm

 

4. دو گونه برخورد با «توسعه»
http://www.ghandchi.com/505-taghiir.htm
 

5. چرا برای پيشرفت بايد از تشبثات تاريخی فاصله گرفت؟
http://www.ghandchi.com/721-progress-vs-history.htm

 

 

مطلب مرتبط

بحثهای بیفایده درباره نئولیبرالیسم و چپ نو
http://www.ghandchi.com/1294-neoliberalism-chapeno.htm

 

قرار نیست هزار سال صبر کنیم تا به جمهوری سکولار و دموکراتیک برسیم
http://www.ghandchi.com/1616-jomhourie-secular.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH