بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm
P.S. Oct 1, 2017:Announcing Change of Position to Opposing any form of Federalism for Iran
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism-english.htm

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sam Ghandchiسام قندچي نعل وارونه صدای آمریکا در مورد مجاهدین

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1487-voa-nale-vaarooneh.htm

 

روز گذشته صدای آمریکا گزارشی تحت عنوان گردهمایی سالانهء مجاهدین خلق ایران در پاریس منتشر کرده که به خواننده این تصور را می دهد که گویی صدای آمریکا در تصرف سازمان مجاهدین خلق است (1). برای پیشگیری از هرگونه سوء تفاهم، اشاره کنم که سازمان مجاهدین خلق از دیدگاه این قلم درون اپوزیسیون ایران نبوده و داعش شیعی است (2). همچنین چهار روز پیش در مورد غیبت مسعود رجوی و گردهمایی هفته گذشته مجاهدین در پاریس، توضیح داده شد (3).

 

دکتر علیرضا نوری زاده نیز روز گذشته تحلیلی در مورد کنگره اخیر مجاهدین خلق ارائه کرده که در وبسایت گویا منتشر شده است (4) و آقای دکتر اسماعیل نوری علا نیز پاسخی به ایشان نوشته اند (5). برخی در اینترنت در حمله به آقای نوری زاده نوشته اند که اگر دریافت کمک مجاهدین از عربستان بد است، چرا تلویزیون ایران فردا کمک دریافت می کند؟ واقعیت این است که رسانه ها با تشکیلاتهای سیاسی تفاوت دارند و البته درست است که کمکهای خارجی خود را اعلام کنند، اما کسی مشکلی ندارد که در تلویزیون هر دولتی برود کار کند یا مصاحبه کند، همانطور که در هر شرکت یا مؤسسه دولتی میرویم کار می کنیم. موضوع دریافت کمک خارجی از سوی نیروهای سیاسی کاملاً متفاوت است که در گذشته مفصل بحث شده است (6).

 

به هرحال از بحث صدای آمریکا دور افتادیم، امروز صدای آمریکا در تصرف اصلاح طلبان اسلامی است، هدف صدای آمریکا از انتشار مقاله مورد اشاره در بالا در حمایت از مجاهدین، نعل وارونه است تا اعتراض بینندگان را نسبت به حمایت از مجاهدین بر انگیزد. با اینحال این حقیقت نیز غیرقابل انکار است که نئوکانها همچون گذشته در صدای آمریکا صاحب نفوذ هستند، و آنها، در موقعیتهای مختلف، از شاهزاده رضا پهلوی، مجاهدین، تجزیه طلبان و هر نیروی سیاسی دیگری بستگی به اوضاع سیاسی و تحلیلشان، حمایت می کنند. کسی چه می داند، شاید سازمان مجاهدین خلق در سوریه در جنگ با سپاه پاسداران مورد استفاده قرار گیرد. همه می دانیم که سازمان مجاهدین خلق به دولت اسراییل نزدیک است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

دوازدهم تیر ماه 1396
July 3, 2017

پانویس
:

 

1. گزارش ششم جولای 2017 صدای امريکا از گردهمایی سالانهء مجاهدین خلق ایران در پاریس
http://isdmovement.com/2017/0717/070517/070317.Mojahedin-in-Paris.htm

 

2. مجاهدین درون اپوزیسیون نیست، داعش شیعی است
http://www.ghandchi.com/1332-mko-shiite-daesh.htm
Mojahedine Khalgh, a Shiite Version of Daesh
http://www.ghandchi.com/343-MKOEng.htm

 

3. داستان مسعود رجوی و مخفیکاری از مردم
http://www.ghandchi.com/1483-massoud-rajavi.htm
The Story of Massoud Rajavi and Secrecy from People
http://www.ghandchi.com/1483-massoud-rajavi-english.htm

 

4. دکتر علیرضا نوری زاده: ظهورنیم بند امام زمان در پاریس

http://news.gooya.com/2017/07/post-5154.php

 

5. دکتر اسماعیل نوری علا:  پرسش هائی از آقای دکتر عليرضا نوری زاده!
http://isdmovement.com/2017/0717/070717/070717-Esmail-Nooriala-Questions-for-Dr.Noorizadeh.htm

 

6. دربارهء گرفتن کمک از خارجی ها
http://isdmovement.com/2015/0715/072915/072915.Sam-Ghandchi-On-getting-help-from-foreign-countries.htm 
 

 

مطالب مرتبط
تفاوت اثر دخالت ايران در سوريه و عراق
http://www.ghandchi.com/691-IranSyria.htm

 

صدای آمریکا

http://goo.gl/efYWYg

 

VOA

http://goo.gl/KXP24n
 

آرزوی مرگ هیچکس حتی رهبران رژیمها و سازمانهای ارتجاعی را ندارم
http://www.ghandchi.com/1706-iri-pmoi.htm

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH