Sam Ghandchiسام قندچي داستان مسعود رجوی و مخفیکاری از مردم

سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1483-massoud-rajavi.htm

The Story of Massoud Rajavi and Secrecy from People

http://www.ghandchi.com/1483-massoud-rajavi-english.htm

 

داستان غیبت مسعود رجوی این قلم را به یاد برخی جریانات اپوزیسیون خارج کشور در زمان رژیم شاه می اندازد که این تصور را به هواداران خود می دادند که گویی رهبرانشان در جنگلهای ویتنام یا کوههای ایران در حال انقلاب هستند اما در همین آمریکا و اروپا بودند و بیچاره هواداران چقدر خوشباور بودند. البته دستگاه های امنیتی آمریکا و اروپا و ایران همه حقیقت را می دانستند و فقط این هواداران بودند که باید با آنها مانند قارچ رفتار می شد و در تاریکی می ماندند تا بیشتر در تخیلات خود فکر کنند که همین روزها این رهبران غیبی قرار است در ایران ظهور کنند و بهشتی را که به آنها قول داده شده، در زمین بگسترانند. در چند سال اخیر از گفته های مقامهای آمریکا و عربستان سعودی آشکار است که آنها دقیقاً در مورد آقای مسعود رجوی مطلع هستند اما این هواداران و اعضا مجاهدین و بقیه مردم هستند که باید در تاریکی در این مورد باشند تا با هاله نوری که آن سازمان ایجاد کرده "دیوید کورش" مجاهدین از پاسخگویی در مورد همه آنچه اعضا سابق این سازمان مطرح کرده اند در امان باشد و نشود در دادگاه های اروپا و آمریکا در مورد این اتهامات رسیدگی به عمل آورد و به اعضا نادان مجاهدین هم اینهمه با بهانه حفظ رهبران این سازمان از دستگاه های امنیتی رژیم خورانده می شود و هر کسی هم نظیر این قلم حرفی بزند باید پیه توهین و فحشکاری های اینها را به تن خود بمالد. البته همانطور که گفته شد همه دستگاه های امنیتی آمریکا و اروپا در مورد آقای مسعود رجوی مطلع هستند و فقط مردم و هواداران هستند که باید در بی خبری بمانند و در کنگره بعد از کنگره این رهبر فرقه مجاهدین تمجید و تحسین شود همانطور که با حضور مقامات آمریکایی نظیر آقای جولیانی در پاریس چند روز پیش دوباره انجام شد و ژورنالیستهای رسانه های فارسی بین المللی نظیر صدای آمریکا حتی این سؤالات ساده عقل سلیم را مطرح نکرده و نمی کنند چرا که مردم از دیدگاه این رسانه ها مانند قارچ هستند که باید در تاریکی بمانند. درباره سازمان مجاهدین خلق از سوی این قلم به اندازه کافی بحث شده است (1) و همچنین درباره رسانه های فارسی زبان نظیر صدای آمریکا (2) هم به اندازه کافی گفته شده است، اما چرا نیروهای دموکراتیک به این موضوعات رسیدگی نمی کنند؟ مردم ایران نمی خواهند از چنگال جمهوری اسلامی رها شوند و گرفتار دیکتاتوری تازه شوند و راه پیشگیری از چنین عاقبتی شفافیت کامل است و بس و نقش رسانه های مستقل در این مورد تعیین کننده است و اگر نیروهای سکولار و دموکراتیک، رسانه های آزاد نسازند، دوباره جریانات تاریک اندیش قدرت را به دست خواهند گرفت که همین امروز در روز روشن به مردم دروغ می گویند و کسی نظیر این قلم را که این حقایق را بیان می کند، تهدید می کنند و یا از مؤسسات خبری بیرون می گذارند و نام کاری که خود می کنند را ژورنالیسم آزاد گذاشته اند که نگفتن حقایق به مردم است و هنوز هم از وجدان خبرنگاری حرف می زنند. این حرفها مسائل خصوصی کسی نیست و مسائل امروز ایران است و مخفی نگاهداشتن آنها می تواند لطمات بزرگی به جنبش آزادیبخش کنونی مردم ایران وارد آورد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

یازدهم تیر ماه 1396
July 2, 2017

 

پانویس:

 

1. سازمان مجاهدین خلق

http://goo.gl/stxXwZ

Mojahedine Khalgh Organization, MEK, PMOI

http://goo.gl/RZQys6

 

2. صدای آمریکا

http://goo.gl/a5bwHJ

Voice of America VOA

http://goo.gl/Nqsvpa

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH