Sam Ghandchiسام قندچيآیا پرونده دادگاه ستاره درخشش در برابر کارمندان قراردادی صدای آمریکا خبر نیست
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1424-derakhshesh-vs-voa-contractors.htm
Isn't Derakhsheh vs VOA Contractors' Court Case Considered News
http://www.ghandchi.com/1424-derakhshesh-vs-voa-contractors-english.htm

 

بطور تصادفی لینکی را در اینترنت دیدم که مرتبط با شکایتی است که شماری از کارمندان قراردادی پیشین صدای آمریکا علیه خانم ستاره درخشش، مدیر بخش فارسی صدای آمریکا، در دادگاه واشنگتن ارائه کرده اند (1).

 

پیشتر در این باره که "چرا ستاره درخشش انتخاب بدی برای مدیریت صدای آمریکا بود،" بحث شد (2). هیچیک از کارمندان قراردادی شاکی در این پرونده را  نمی شناسم، اما خود نیز چنین رفتاری را از سوی مدیریت صدای آمریکا در کریسمس 2012 تجربه کرده ام و می توانید جزئیات را درباره مدیریت صدای آمریکا و رنجی را که خود و خانواده ام متحمل شدیم، در لینک پانویس سوم مطالعه کنید (3).

 

همه تصمیمات عمده سرویس فارسی صدای آمریکا طی 8 سال دولت اوباما را آقایی بنام استیو ردیش می گرفت که در زمان دولت بوش استخدام صدای آمریکا شده و از سی ان ان آمده بود، و گرچه عنوان او چیز دیگر است اما او در حقیقت بخش فارسی صدای آمریکا را می گرداند. ستاره درخشش نمی توانست هیچکاری را بدون تأیید یا دستور مستقیم آقای استیو ردیش، انجام دهد.
 

از خوانندگان تقاضا می کنم که نگاهی به این پرونده صدای آمریکا در دادگاه که لینک آن در پانویس آمده بیاندازند و خود قضاوت کنند که آیا این موضوع، خبر، هست، یا نه، و چرا صدای آمریکا که بعنوان مؤسسه خبری مدعی است همه خبرها را در اختیار خوانندگان و بینندگان خود قرار می دهد، حتی کلمه ای درباره این پرونده در وبسایت و تلویزیون بخش فارسی صدای آمریکا نگفته است. آیا این خبر، به ایرانیان، مربوط نمی شود، و آیا صدای آمریکا، خود، در واشنگتن نیست، پس چرا این خبر را که در دادگاهی در واشنگتن در یک قدمی صدای آمریکا است، پخش نمی کند.


به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
پانزدهم اردیبهشت ماه 1396
May 11, 2017
 

 

پانویس:

 

1. پرونده صدای آمریکا در دادگاه واشنگتن
https://www.pacermonitor.com/public/case/11402306/JANGJOO_et_al_v_BROADCASTING_BOARD_OF_GOVERNORS_et_al

  
2. چرا ستاره درخشش انتخاب بدی برای مدیریت صدای آمریکا بود
http://www.ghandchi.com/1347-setareh-derakhshesh.htm
Why Setareh Derakhshesh was a bad Choice for a VOA Director
http://www.ghandchi.com/1347-setareh-derakhshesh-english.htm 

3.
صدای آمریکا
http://goo.gl/12fsFo

 

 

مطلب مرتبط

استیو ردیش صدای آمریکا کیست
http://www.ghandchi.com/1425-steve-redisch.htm

Who is Steve Redisch of VOA
http://www.ghandchi.com/1425-steve-redisch-english.htm


 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

 

SEARCH