Sam Ghandchiسام قندچينگاهی کوتاه به کاندید شدن احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری امسال
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1384-ahmadinejad.htm

 

امروز آقای محمود احمدی نژاد برای کاندیدا شدن در انتخابات خرداد 1396 ریاست جمهوری در ایران ثبت نام کرد و گفت که اقدام او در تضاد با توصیه آیت الله خامنه ای نیست، زیرا هنگامیکه آیت الله خامنه ای از او خواسته بود کاندیدا نشود، به دلیل اجتناب از دو قطبی شدن انتخابات بود، اما حالا که به اذعان خود دست اندرکاران انتخابات، با ورود ابراهیم رییسی، انتخابات دو قطبی شده، به گفته آقای احمدی نژاد، ورود ایشان انتخابات را سه قطبی خواهد کرد و در نتیجه آنچه نگرانی آیت الله خامنه ای بود، برطرف شده است.

 

همانطور که چهار روز پیش بحث شد، آقای محمود احمدی نژاد در این انتخابات می خواهد برای خود جایگاهی نظیر مرحوم آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی، خلق کند، که بتواند نقش تصمیم گیرنده در انتخاب ولی فقیه آینده ایفا کند، و قابل ذکر است آنهایی که در داخل رژیم به او می تازند، تنها افرادی نظیر محمد علی رامین نیستند که آقایان احمدی نژاد، مشایی و بقایی را "سه دلقک بهاری" نامیده است (1). امروز پس از اعلام کاندیداتوری محمود احمدی نژاد، کسانیکه در گذشته های دور، متحدان آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بودند، اما بعداً هنگام سمتگیری آیت الله رفسنجانی با جنبش سبز در 1388، از او بریدند، و از نزدیکان شورای نگهبان شدند، و حتی چهار سال پیش در انتخابات ریاست جمهوری 1392، از حکم شورای نگهبان که بر مبنای کهولت سن، آیت الله رفسنجانی را رد صلاحیت کرد، حمایت کردند؛ امروز همانها، به محمود احمدی نژاد هشدار داده اند که شورای نگهبان در مورد او، اقدام جدی، به عمل خواهد آورد. البته بعید است که مبنای رد صلاحیت محمود احمدی نژاد بتواند کهولت سن باشد.

 

آنچه در انتخابات پیش رو و بویژه در ارتباط با کاندیداتوری ابراهیم رییسی اهمیت دارد، همانطور که در چند روز اخیر بحث شد، موضوع تعیین ولی فقیه آینده است و به نظر این قلم، حمایت کسانی نظیر آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از کاندیداتوری ابراهیم رییسی، با هدف از بین بردن شانس آقای ابراهیم رییسی برای احراز مقام ولی فقیه آینده است (2)، و قابل تأمل است که پس از کاندیدا شدن،  ابراهیم رییسی در مطبوعات جمهوری اسلامی ایران، از آیت اللهی به حجت الاسلامی، تنزل مقام یافته است. لازم به یادآوری است که تمام این نوشته، و نگاه نویسنده این سطور به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، در این مقاله، بعنوان یک ژورنالیست است، وگرنه موضعگیری اپوزیسیون سکولار در مورد انتخابات، بحثی جداگانه است (3).


به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com   
http://www.ghandchi.com   
بیست و سوم فروردین ماه 1396
April 12, 2017


پانویس:

 

1. چرا محمد علی رامین به احمدی نژاد، مشایی و بقایی با عبارت "سه دلقک بهاری" توهین می کند
http://www.ghandchi.com/1377-ramin-ahmadinejad.htm

 

2. هدف آیت الله مصباح یزدی نابود کردن شانس آیت الله رییسی برای عروج به مقام ولی فقیه است
http://www.ghandchi.com/1368-mesbah-raisi.htm
هنوز ابراهیم رییسی کاندید نشده، ضرغامی او را بی اعتبار کرد
http://www.ghandchi.com/1380-zarghami-raisi.htm

 

4. در انتخابات به سکولاریسم رأی می دهم
http://www.ghandchi.com/1364-man-beh-secularism-ray-midaham.htm
  
 

 

 
متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com  
 

 

 

 

 

SEARCH