Sam Ghandchiسام قندچيهدف آیت الله مصباح یزدی نابود کردن شانس آیت الله رییسی برای عروج به مقام ولی فقیه است
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1368-mesbah-raisi.htm    
 

حمایت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از کاندیداتوری آیت الله ابراهیم رییسی برای احراز مقام ریاست جمهوری در انتخابات خرداد 1396 با هدف نابود کردن شانس آقای رییسی در خیزش به جایگاه ولی فقیه است. لازم به یادآوری است که آیت الله مصباح یزدی خود را شایسته تر از آیت الله روح الله خمینی برای مقام اول اسلام شیعه می دانست و مخالفتهای او با رهبری آیت الله خمینی در تاریخ ثبت است. اما پس از خیزش آیت الله خمینی به رهبری انقلاب 57، راهی دیگر برای آیت الله مصباح یزدی نماند جز کنار آمدن با آیت الله خمینی.

 

پس از فوت آیت الله خمینی، آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی در موقعیتی قرار داشت که ولی فقیه آینده را تعیین کند و تصمیم او نیز بر این بود که آیت الله سید علی خامنه ای را به مقام ولایت برساند. دشمنی آیت الله مصباح یزدی با آیت الله رفسنجانی نیز دقیقاً به همین دلیل بود هرچند بعدها خود را مطیع و از مقربان درگاه آیت الله خامنه ای کرد تا که آیت الله رفسنجانی را از صحنه سیاسی ایران کنار زند.

 

با درگذشت آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در جایگاهی قرار گرفته که یا خود جانشین آیت الله خامنه ای شود یا که نقشی نظیر آیت الله رفسنجانی را در تعیین ولی فقیه آینده، ایفا کند. اما حمایت از آیت الله رییسی برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری نشان می دهد که آیت الله مصباح یزدی در صدد نابود کردن شانس آیت الله رییسی برای عروج به مقام ولی فقیه است. درست است که آیت الله خامنه ای نیز پیش از رسیدن به مقام ولی فقیه، رییس جمهور شد، اما آن فراگشت، سیر رویدادهای زمان بود نه آنکه اقدامی از روی برنامه برای ارتقاً او به مقام ولی فقیه باشد؛ در صورتیکه قرار دادن آیت الله ابراهیم رییسی در کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری، می تواند با شکست او در انتخابات ختم شود، که در آنصورت برای او پایانی خواهد بود برای احراز مقام ولی فقیه در آینده.

 

اگر روزگاری آیت الله مصباح یزدی صادقانه از محمود احمدی نژاد برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران حمایت کرد، به این دلیل بود که معتقد بود آقای احمدی نژاد راهگشای طرح مهدویت او برای کل جهان است. لازم به یادآوری است که سه سال پیش از انتخابات خرداد 1388 و جنبش سبز، موضوع تلاش آیت الله مصباح یزدی برای جهانی کردن ولایت فقیه مفصلاً بحث شد (1)، و البته بعداً هم با سمتگیری محمود احمدی نژاد با ناسیونالیسم که بخاطر جلب حمایت سکولارها انجام شد، حمایت نخستین آیت الله مصباح یزدی از آقای احمدی نژاد به دشمنی تبدیل شد. اما این بار، در مورد ابراهیم رییسی، حمایت آیت الله مصباح یزدی از او برای کسب مقام ریاست جمهوری، از همین گام نخست، با هدف نابود کردن شانس آیت الله ابراهیم رییسی برای جلوس بر جایگاه ولی فقیه است.


به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com  
http://www.ghandchi.com  
دوازدهم فروردین ماه 1396
April 1, 2017

پانویس:
 

1. مهدویت: امید یا ناامیدی جمهوری اسلامی
http://www.ghandchi.com/458-Mahdaviat.htm
Mahdaviat-IRIís Hope or Despair
http://www.ghandchi.com/458-MahdaviatEng.htm 

 

 

  

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com
 

 

SEARCH