Sam Ghandchiسام قندچيگزینه های اصلی انتخابات ریاست جمهوری نود و شش در ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1353-entekhabat.htm

 

سه ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواهد بود، اما حتماً سری به سایت سرویس فارسی صدای آمریکا بزنید و خودتان قضاوت کنید که اگر قرار است مسائل سیاسی روز ایران در صدر توجه این رسانه باشد، چه مطالب بی ربطی منتشر می کند (1). بعد هم باز خودتان قضاوت کنید که آیا آنچه این قلم در ارتباط با ضرورت برکنار کردن خانم ستاره درخشش از مدیریت صدای آمریکا نوشته ام، درست است یا نه (2).

 

همانطور که درباره نامه خانم هنگامه شهیدی بحث شد، بازداشت و اعلام اعتصاب غذا به رغم بیماری، در واقع رأی عدم اعتماد به حسن روحانی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران است و همانطور که پیش تر اشاره شد، نامه اسفندیار مشایی به سید محمد خاتمی بهره برداری از این شکاف در رأی اصلاح طلبان است (3). اما اصلاح طلبان از سویی دست بالا را با قدرتشان در مجلس در اختیار دارند و از سوی دیگر سپاه پاسداران پس از فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی هر روز بیشتر به اصول گرایان نزدیک می شود. همچنین بنظر می رسد آقای محمود احمدی نژاد می خواهد با تصرف شوراها در انتخابات پیش رو، شوراها را به سنگری در برابر مجلس اصلاح طلبان تبدیل کند، یعنی اگر اصلاح طلبان در مجلس با شعار دموکراسی اسلامی به جلو آمدند، محمود احمدی نژاد، برای تصرف شوراها با شعار عدالت اسلامی به پیش می رود.

 

متأسفانه رسانه هایی نظیر صدای آمریکا نه خبرهای بازداشتهایی نظیر دستگیری هنگامه شهیدی را بحث می کنند و نه وقتی خیلی فوری خبر حکم شش ماه زندان خانم فائزه هاشمی را منتشر کردند (4)، اهمیت سیاسی این اخبار را درک کرده اند.

 

در حال حاضر معلوم نیست این کشمکش اصلاح طلبان و حرکت تازه اصول گرایان طرفدار احمدی نژاد به رقابت در مجلس و شوراها محدود بماند یا که به شکاف تازه ای در سپاه پاسداران منجر شود؟ و مهمتر از همه اینها، برخورد اپوزیسیون ایران به انتخابات پیش رو است. یک سال پیش آقای مهندس حشمت طبرزدی اعلام کردند که قصد دارند خود را برای مقام ریاست جمهوری، کاندید کنند (5). شخصاً هم در سال 1388 و هم در 1392 از کاندیداتوری آقای طبرزدی برای مقام ریاست جمهوری حمایت کرده ام. اما آیا در فضای کنونی ایران امکان طرح چنین گزینه ای وجود دارد یا که دوباره تنها گزینه ممکن برای سکولار دموکراتها تحریم انتخابات خواهد بود!

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

بیست و نهم اسفند ماه 1395
March 19, 2017

پانویس:

 

1. سرویس فارسی صدای آمریکا

http://ir.voanews.com

 

 

2. چرا ستاره درخشش انتخاب بدی برای مدیریت صدای آمریکا بود
http://www.ghandchi.com/1347-setareh-derakhshesh.htm
Why Setareh Derakhshesh was a bad Choice for a VOA Directow
http://www.ghandchi.com/1347-setareh-derakhshesh-english.htm

 

3. آیا نامه هنگامه شهیدی یعنی پایان شانس حسن روحانی برای دوره دوم
http://www.ghandchi.com/1349-hengameh-shahidi.htm

 

4. حضرت خضر، چپ و جبهه ملی
http://www.ghandchi.com/1351-chap-jebhemelli.htm
 

5. حمایت از کاندیداتوری طبرزدی برای ریاست جمهوری آینده
http://www.ghandchi.com/1131-tabarzadi-president1396.htm

 

6. پيشنهاد: مهندس طبرزدي براي رياست جمهوری ايران
http://www.ghandchi.com/554-TabarzadiPresident.htm
پيشنهادی برای انتخاب نامزد رياست جمهوری 1392
http://www.ghandchi.com/629-nominee1392.htm  
 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

SEARCH