Sam Ghandchiسام قندچياسکار: ریالیتی شو ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1334-oscars-iran-future.htm

Oscars: Iran's Reality Show

http://www.ghandchi.com/1334-oscars-iran-future-english.htm

 

امسال اهدای جایزه اسکار به فیلم سینمایی اصغر فرهادی با عنوان "فروشنده" خود به ریالیتی شو وضعیت ایران تبدیل شد. نقدهای بسیاری در مورد نحوه برخورد اصغر فرهادی به این موقعیت نوشته شده است (1). ما از یک فیلمساز چه توقعی می توانیم داشته باشیم هنگامیکه اصلاح طلبان اسلامی بزرگترین تشکیلات را در خارج دارند، یعنی نایاک، و ما ایرانیان سکولار دموکرات که خواستار تغییر رژیم هستیم (2) لابی خود را نداریم که در عین مخالفت با جمهوری اسلامی، از منافع ایرانیان در خارج حمایت کند (3). همچنین متأسفانه ایرانیان سکولار دموکرات بطور روشن کالت ضد دموکراتیک سازمان مجاهدین خلق را محکوم نکرده اند (4)، مجاهدینی که نوع شیعی داعش است و خود را بعنوان اپوزیسیون ایران در خارج معرفی می کند و این واقعیت نیز به ترس امثال اصغر فرهادی ها برای حمایت از اپوزیسیون ایرانی سکولار دموکرات، می افزاید.

 

وضعیت نظیر دوران جنبش سبز در ایران است وقتی که تنها آلترناتیو موجود برای آنهایی که سیاسی نیستند و با رژیم مخالفند، سمتگیری با اصلاح طلبان اسلامی شد. ضروری است که ما از رشد تشکیلاتهایی نظیر حزب سکولار دموکرات ایرانیان حمایت کنیم (5) که در تلاشند تا سازمان آلترناتیو جدید سیاسی سکولار دموکراتهای ایران را بسازند. ساختن چنین تشکیلاتها، کار فعالین سیاسی است اما آنها نیاز به حمایت سیاسی و مالی هر ایرانی دارند. اصغر فرهادی نمی تواند کار ایجاد تشکیلاتی سیاسی را انجام دهد، اما اگر تلاشهایی نظیر فعالیت حزب سکولار دموکرات ایرانیان (6) موفق شود، کسانی مانند آنهایی که در جنبش سبز برخاستند یا امثال اصغر فرهادی های امروز،  حزب سیاسی آلترناتیوی خواهند داشت که از آن حمایت کنند.
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

یازدهم اسفند ماه 1395
March 1, 2017

پانویس:

 


1. AhreemanX: Iran Hollywood Oscars Boycott and Anousheh Ansari
http://iranpoliticsclub.net/features/oscar-boycott/index.htm 

شکوه ميرزادگی: آقای فرهادی! مرگ خوب است فقط برای وطن؟
http://isdmovement.com/2017/0217/022717/022717.Shokooh-Mirzadegi-Letter-to-Farhadi-.htm

2. Do Iranian Secular Democrats Want Regime Change
http://www.ghandchi.com/1242-regime-change-english.htm
آیا سکولار دموکراتهای ایران تغییر رژیم می خواهند
http://www.ghandchi.com/1242-regime-change.htm 

3. وقت ساختن لابی سکولار دموکراتهای ایرانی در آمریکاست
http://www.ghandchi.com/1244-secular-democrat-lobby.htm 

4. Mojahedine Khalgh, a Shiite Version of Daesh
http://www.ghandchi.com/343-MKOEng.htm
مجاهدین درون اپوزیسیون نیست، داعش شیعی است
http://www.ghandchi.com/1332-mko-shiite-daesh.htm 

5. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm

6. Iranian Secular Democratic Party
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

مطالب مرتبط

*درسی که باید از اسکار اصغر فرهادی گرفت
http://www.ghandchi.com/1331-asgharfarhadi.htm
 

*مقاله زیر در سال 2003 هنگامی که خانم شیرین عبادی جایزه صلح نوبل را دریافت کرد، نوشته شده و در سایت نوبل هم لینک آن قابل دسترس است:

Nobel Peace Prize: Good News and Bad News
http://www.ghandchi.com/276-NobelPeacePrize.htm

سایت نوبل

http://almaz.com/nobel/peace/2003a.html

 


 
 


 

 

 

 

 

 


 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH