Sam Ghandchiسام قندچيجنبشی که با خبر سیاسی روز استراتژی عوض می کند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1205-khabar-strategy.htm  

 

درست است که نیروهای سیاسی در همه جای دنیا به خبرهای روز واکنش نشان می دهند و در پرتو آن استراتژی خود را توضیح می دهند و حتی ممکن است روزهایی استثنایی در تاریخ باشند که خبری برای یک کشور یا کل جهان آنقدر تغییردهنده باشد که استراتژی ها را نیز دگرگون کند. اما نیروهای اپوزیسیون ایران در 37 سال گذشته گوئی با هر خبر روز و حتی با فرارسیدن سالروز رویدادهای مختلف نظیر سالگرد انقلاب 57 یا 28 مرداد استراتژی تازه اعلام می کنند و جالب است که یک هفته بعد از آنهم یادشان می رود که هفته پیش چه گفته اند. این موضوع دلیل بر هشیاری نسبت به رویدادهای روز نیست بلکه حکایت از نداشتن استراتژی است (1).

 

شاید وقت آن رسیده که نیروهای مختلف درباره استراتژی خود با هوادارانشان بحث سیاسی کنند و هر چند ماه یا لااقل هر سال صادقانه ارزیابی کنند که چقدر در پیشبرد استراتژی خود موفق بوده اند یا با عدم توفیق دست و پنجه نرم کرده اند. در مورد استراتژی حزب آینده نگر بحث شده است (2)، و به رغم آنکه بیشتر و بیشتر، آینده نگری در جنبش سیاسی ایران پا می گیرد اما متأسفانه هنوز آینده نگرها یا از سیاست دوری می گزینند و یا به رغم عدم کارایی احزاب و سازمانهای گذشته نگر، همچنان دلمشغول همان گروه ها هستند و امیدشان آن است که نتیجه کار چیز دیگری شود وگرنه پلاتفرم پیشنهادی برای حزب آینده نگر فرسنگها از برنامه های جریانات گذشته نگر فاصله دارد (3).
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
سی ام مرداد ماه 1395
August 20, 2016


پانویس:

 

1. خبرزدگی ایرانیان
http://www.ghandchi.com/1174-khabarzadegi.htm

 

2. پیشنهادی برای استراتژی حزب آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/977-futurist-party-strategy.htm

 

3. اصلاح طلبی، گذشته نگری است نه آینده نگری
http://isdmovement.com/2016/0616/060816/060816.Reformism-and-reactionism.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH