Sam Ghandchiسام قندچي آینده نگری: بازهم درباره ی تغییر استراتژی با خبر سیاسی روز
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3897-strategy.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6

 

strategy  

 

کمتر از 5 سال پیش در انتخابات مجلس، دوباره چپی های هوادار اصلاح طلبان دسته گل تازه ای به آب دادند و به فراکسیون امید رأی دادند که همانزمان، در 29 اسفند ماه 1394، در مقاله ای تحت عنوان «از انقلاب ارتجاعی 57 تا قهقرای اصلاح طلبی نود و چهار»، مورد بحث قرار گرفت. پنج ماه بعد از آن تاریخ، در 30 مرداد ماه 1395، وقتی که رژیم خود را برای انتخابات دور دوم ریاست جمهوری آقای حسن روحانی آماده می کرد، و سکولار دموکراتها خود را برای تحریم انتخابات آماده می کردند، در ارتباط با نظرات ابراز شده توسط جریانات چپ و آنهایی که خود را "آینده نگر" می خوانند اما نظیر آن بخش از چپ، با اصلاح طلبان در همه ی این سالها هم آواز بودند و از دادن رأی به آقای حسن روحانی دفاع می کردند، مقاله ای از صاحب این قلم منتشر شد، تحت عنوان «جنبشی که با خبر سیاسی روز استراتژی عوض می کند»، و خوانندگان عزیز، اگر فرصت کردند آن مقاله ی 4 سال پیش را با دقت مطالعه کنند و از سوی دیگر، لطفاً مقاله ای را نیز که روز گذشته با نام مستعار در همان سایتِ موردِ بحث، منتشر شده، مطالعه، و خود قضاوت کنند. اینها مسائل سرنوشت ساز تاریخ ایران هستند و در عرصه ی عمومی و بسیار مهم، کسی که نظر می دهد نیاید مدتی بعد حرف دیگری بگوید، «انگار نه انگار»، و فراموش کند که دارد با زندگی فعالان سیاسی ایران بازی می کند؛ اینچنین بی مسؤلیتی ها را که با سوء استفاده از نام مستعار برای فرار از پاسخگویی انجام می شود، باید افشا کرد که بسیار مهم و در عرصه ی عمومی است! حتماً این مقاله ای را که به جای رژیم اسلامی حاکم بر ایران، نوک حمله ی خود را به بخشی از اپوزیسیون ایران تحت عنوان «تجزیه طلب» گرفته، و متحد شدن با بخشی از سپاه پاسداران را برای سرکوب در بلوچستان و کردستان تجویز می کند، با دقت مطالعه کنید. آیا این همان کاری نیست که سازمان چریکهای اکثریت در دوران سربداران انجام دادند؛ آیا این فردی که خود را پشت نام مستعار مخفی کرده، نسخه برای انجام همان کاری صادر نکرده که آن رهبران چریکهای اکثریت در اتحاد با سپاه پاسداران در سال 1360 انجام دادند و هنوز بعد از اینهمه سال که از ارتکاب آن جنایت علیه بخشی از اپوزیسیون توسط بخشی دیگر از اپوزیسیون گذشته، حاضر نیستند خود را معرفی کنند. رهبران چریکهای اکثریت در آنزمان فکر می کردند که سربداران، عاملِ «چین کمونیست» هستند و این فرد هم امروز فکر می کند به اصطلاح "تجزیه طلبانِ" مورد نظرش که برایشان فرمان قتل صادر کرده، عامل آمریکا هستند! اینها دعوای شخصی و خصوصی نیست! در پایان اضافه کنم برعکس تصورِ فردی که مقاله ی مورد اشاره شده را نوشته، اگر هم رژیم بدینگونه فروپاشی کند، بزرگترین مشکل در سراسر ایران تجزیه طلبان نخواهند بود بلکه بازماندگان سپاه پاسداران نظیر افغانستان پس از سقوط طالبان، در سراسر کشور، تفنگ به دست، تلاش برای بازگشت به قدرت خواهند کرد.

  

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و هفتم مهر ماه 1399
October 18, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH