Sam Ghandchiسام قندچيآیا حق با مجاهدین خلق نیست
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1156-mojahedin.htm

 

-------------------

مطلب تازه مرتبط همراه توضیحی در مورد اقدامات عوامل مشخص این تشکیلات تروریستی که از خاک آمریکا صورت می گیرد
مجاهدین درون اپوزیسیون نیست، داعش شیعی است
http://www.ghandchi.com/1332-mko-shiite-daesh.htm

-------------------

چند روز پیش آقای حشمت طبرزدی بخش چهارم سفرنامه نوروزی خود را منتشر کرد که در آن مختصری به بمبگذاری مجاهدین در هتل عباسی اصفهان در دهه 50 و کشته شدن رفتگری در نزدیکی آنجا، اشاره شده بود. این نوشته آقای طبرزدی بحثی را در اینترنت میان یکی از طرفداران مجاهدین و مهندس طبرزدی باعث شد. فردی که طرفدار مجاهدین بود می گفت در صحنه قدرت سیاسی در ایران دو جریان سازمانیافته وجود دارد، در یکسو رژیم جمهوری اسلامی است که بر قدرت تکیه زده و در سوی دیگر سازمان مجاهدین قرار دارد که مشخصاً در پی کسب قدرت سیاسی می باشد؛ و نقد از مجاهدین در این کشمکش کمک به رژیم می کند.

 

درباره بخش اول ادعای هوادار مجاهدین باید گفت اگر از نظر سیاسی نگاه کنیم اساساً دو جریان سازماندهی شده برای کنترل قدرت در ایران وجود دارد یکی اصولگرایان و دیگری اصلاح طلبان که در واقع دو گرایش اصلی در درون خود رژیم جمهوری اسلامی هستند. در خارج از رژیم نیز واقعاً تنها جریان سازمان یافته سیاسی مجاهدین است. درباره بخش دوم ادعای این طرفدار مجاهدین نیز باز هم باید به او حق داد چون صرفنظر از هدف کسی که به مجاهدین نقد می کند، تا آنجا که به موضوع قدرت سیاسی در جامعه ایران مربوط می شود، منفعت یا ضرر همه تلاشهای مبارزات ما را تشکیلاتهای موجود می برند، چه اصولگرا و اصلاح طلب در رژیم باشند و چه سازمان مجاهدین خلق در اپوزیسیون. در نتیجه عملاً سازمانهای سیاسی موجود رژیم و اپوزیسیون را با فعالیتهایی که می کنیم تضعیف، تعدیل یا تقویت می کنیم.

 

در آمریکا نیز همینطور است و جدا از اهداف جنبش های مدنی و اجتماعی، نظیر جنبش ضد جنگ، در عمل تا آنجا که به قدرت سیاسی مربوط است بهره این مبارزات را احزاب واقعآً موجود نظیر حزب دموکرات و جمهوریخواه می برند. به یاد دارم چند سال پیش زمان جنگ آمریکا در عراق خانمی بنام سیندی شیهان که پسرش را در آن جنگ از دست داده بود بسیار در مبارزات ضدجنگ فعال شد و مدتها در مقابل املاک خانواده بوش در تگزاس تظاهرات کرد اما وقتی دید همه تلاشهای او عملاً بنفع حزب دموکرات برای معامله در قدرت تمام می شود دلسرد شد و از فعالیت کنار کشید. فعالیتهای بسیاری از آنارشیستهای آمریکا نظیر لیبِرتِرین ها که امروز اکثراً به جمعی ملقب به حزب چای پیوسته اند به نفع حزب قدرتمند جمهوریخواه تمام شده است. در واقع مگر آنکه افرادی توان آن را در خود ببینند که حزب و تشکیلات مطرح دیگری بسازند عملاً حداکثر امیدشان می تواند تعدیل مواضع نیروهای در قدرت یا اثرگذاری بر احزاب موجود باشد. شکی نیست این بحث تا آنجا معنی می دهد که مسأله قدرت سیاسی مطرح است وگرنه در عرصه های اقتصادی و اجتماعی هر حرکت ما طی صدها و هزاران سال اثرات خود را دارد و منظور در اینجا نفی تأثیرات درازمدت جنبشهای مدنی و امثالهم نیست. به هرحال واقعیت این است که اکثریت اپوزیسیون ایران در 37 سال گذشته در پی فعالیتهایی در عرصه های مختلف مدنی، حقوق بشری و حتی سیاسی بوده و نه ایجاد احزابی سیاسی، چه مخفی و چه علنی با هدف گرفتن قدرت در ایران. حتی اگر به خارج از کشور نگاه کنیم فعالیتهای بعد از انقلاب حتی به تشکیلاتی نظیر کنفدراسیون ختم نشده و تنها جریانی که به شکل سازمانی عمل می کند مجاهدین خلق است.

 

تفاوت زیادی است بین روشنفکری که شغلی در دانشگاهی می گیرد و به موضوعات سیاسی می پردازد و فعالیت مشابه کسی که حتی ممکن است همان شغل را داشته باشد اما برای تشکیلاتی حزبی همان کار را انجام دهد. به یاد دارم در سالهای اوائل دهه 1350 که تاریخ حزب توده در سالهای 1320 تا 1332 را مطالعه می کردم تا از تجربه های نسل پیشین درس بگیرم نام افرادی را می دیدم که در همان سالها در داخل ایران نظریات دیگری در درون همان حزب مطرح کرده بودند و فکر می کردم آنها همان چند سال پیش و پس از 28 مرداد درگذشته اند. اما چند سال پیش در اینترنت دیدم که برخی از آنها بعدها سالها در اروپای غربی زندگی کرده و یکی هم در دانشگاهی تا همین اواخر نظریه پردازی می کرده است. بااینحال کارهای آنان دیگر تأثیر گذار نبوده و حتی ما که در خارج و در کنفدراسیون بودیم و آن دوره تاریخ حزب توده را مطالعه می کردیم و نام آنها را هم می دانستیم از اینکه آنها هنوز در قید حیات بودند، خبر نداشتیم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
بیست و نهم فروردین ماه 1395
April 17, 2016

 

مطالب مرتبط

مجاهدین خلق، نوع شیعی داعش
http://www.ghandchi.com/343-MKO.htm
Mojahedine Khalgh, a Shiite Version of Daesh
http://www.ghandchi.com/343-MKOEng.htm

 

مار گزیده های اپوزیسیون
http://www.ghandchi.com/1157-margazideh.htm

 

چه بحثهایی برای تدارک حزب لازم است
http://www.ghandchi.com/1158-bahse-hezb.htm

آرزوی مرگ هیچکس حتی رهبران رژیمها و سازمانهای ارتجاعی را ندارم
http://www.ghandchi.com/1706-iri-pmoi.htm

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com   

 

 

 

 

SEARCH