Sam Ghandchiسام قندچيمار گزیده های اپوزیسیون
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1157-margazideh.htm

 

روز گذشته بحثی مطرح شد در مورد دیالوگی بین مهندس حشمت طبرزدی و یکی از هواداران مجاهدین و بسیاری فوراً کامنتهایی درباره حقایق مربوط به سازمان مجاهدین نوشتند. لازم به یادآوری است که نوشتاری از نگارنده این سطور بعنوان مطلب مرتبط در زیر همان مقاله لینک شده که در آن، سالها پیش، همه حقایق در مورد سازمان مجاهدین مورد بحث قرار گرفته و امیدوارم آن مطلب ضمیمه شده را نیز دوستان دقیق بخوانند (1).

 

اما بحث این است که برای تغییر سیاسی در ایران نیاز به تشکیلات وسیع و قدرتمند حزبی است و  جای آن را با شبکه های اجتماعی و سازمانهای مدنی و خبری نمی شود پر کرد. می گویند مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد و این هم شده مشکل جوانان ایران با ایجاد حزب. مسأله این است که به درستی نقد وسیع در مورد ویزیون احزاب یک قرن گذشته انجام شده و بویژه درباره دموکراسی و حقوق بشر در این عرصه کندوکاو عمیقی شده اما آنچه بویژه پس از شکست جنبش سبز ایران و بهار عربی در خاورمیانه ثابت شد این واقعیت است که همچنان برای تغییر سیاسی، حزبی قدرتمند با پلاتفرمی روشن لازم است.

 

اینکه برخی شخصیتهای سیاسی و حقوق بشری ایران تلاش خود را در 37 سال گذشته برای نهادینه کردن دیدگاه استقلال طلبی و آزادیخواهی صرف کرده اند بسیار ارزشمند است اما نباید از این کارها به این نتیجه رسید که گویی با ساختن انسانهای "خوب" مسأله سیاسی جامعه ما حل می شود. اگر تصور کنیم چند فرشته در صحنه سیاسی ایران یافته ایم و از بام تا شام به دنبال افشای دیوها باشیم مسأله قدرت سیاسی را در جامعه حل نکرده ایم. بیشترین ضرر را مردم از آنهایی خورده اند که خواسته اند جامعه را با چنین ادعاهای معنوی، نجات دهند (2).

 

ضروری است سیستمی را طرح ریزی کرد که اگر در رأس آن عفریت هم قرار گرفت همچنان بتوان از حقوق بشر برخوردار بود. لازم است این حقیقت گفته شود که بدون ایجاد حزبی آینده نگر با پلاتفرمی روشن نمی توان به خواستهای واقعی مردم در عرصه های عدالت اجتماعی، دموکراسی و سکولاریسم دست یافت (3).
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
سی ام فروردین ماه 1395
April 18, 2016

 

پانویس:

 

1. آیا حق با مجاهدین خلق نیست
http://www.ghandchi.com/1156-mojahedin.htm

 

2. یا حقوق بشر یعنی همه آدم خوب بشوند
http://www.ghandchi.com/889-aadame-khoob.htm
 

3. پلاتفرم پیشنهادی برای حزب آینده نگر
http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegar.htm

Suggested Futurist Party Platform
http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegarEng.htm  

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

مطلب مرتبط

چه بحثهایی برای تدارک حزب لازم است
http://www.ghandchi.com/1158-bahse-hezb.htm
 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH