Sam Ghandchiسام قندچياپوزیسیون و عربستان سعودی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/911-opposition-vs-saudi.htm

 

بنظر می رسد عربستان نقش اصلی را برای مقابله با تسلط ایران بر خاورمیانه به عهده گرفته است و حتی اسراییل اقلا در لحظه حاضر نقشی ثانوی در این ارتباط ایفا می کند.

 

جالب است که دو سال پیش برای شغلی در عرصه اخبار ایران در واشنگتن تقاضا کرده بودم و امتحانی دادم برای ترجمه فارسی و انگلیسی و امتحان دیگری برای ادیتوری و به من تبریک گفتند که در هر دو امتحان موفق بوده ام. در آن وقت کاری که داشتند را به شخص دیگری دادند. سه هفته پیش برای مصاحبه جهت کار خبری دیگری از سوی همان مؤسسه خبری دعوت شدم. اما بعداً جواب منفی دادند و دوستی که آقای ایرانی مسؤل را می شناخت از او مسأله را پرسید و آن آقا پاسخ داد که من امتحان را قبول نشده ام و دوباره سعی می کند برایم امتحان بگذارد. به آن آقا نوشتم و دوستم را کپی کردم که شرکت شما دو سال پیش به من برای موفقیت در آن امتحان تبریک گفته بود حالا آنجا چه خبر شده؟ دیگر آن آقا پاسخی نداد. واقعیت این است که تقصیر آقای مسؤل نیست و مدیر آن بخش خبری امروز کسی شده که با عربستان مرتبط است و از اینکه اینجانب حتی خبر مربوط به عربستان را هم منصفانه و ابژکتیف می نویسم، خوشش نمی آید (1).

 

صرفنظر از این رویداد شخصی، بنظر می رسد عربستان در واشنگتن خیلی خرج می کند و دوست ندارد کسی موی دماغشان باشد. به این مصاحبه هرالدو در تلویزیون فاکس نگاه کنید که گوشه ای از این خرج های عربستان را برای خریدن محافل خبری و حقوق بشری و فکری در واشنگتن، نشان می دهد (2).

 

اپوزیسیون ایران 30 سال پیش تجربه مشابهی را در زمان حمله عراق به ایران داشت. در آن دوران نیز عراق می خواست از ما سوء استفاده کند و هرکس در اپوزیسیون ضد عراق حرف می زد ترور شخصیت می شد. چرا امروز لابی های جمهوری اسلامی در واشنگتن را همه لعن و نفرین می کنند اما از تبعیضات سیاسی لابی های دشمنان ایران علیه اپوزیسیون کسی حرفی نمی زند. چرا اجازه می دهیم علیه کار ژورنالیستی صادقانه در خارج هر اجحافی بشود و چشمهایمان را می بندیم چون از جمهوری اسلامی متنفریم (3).

 

چرا مهم است پیام اپوزیسیون به عربستان این باشد که ما با حمله آنها به ایران مخالفیم و ستون پنجم آنها نیستیم و نخواهیم بود؟ به این دلیل روشن که وقتی اپوزیسیون به عربستان پیام دوگانه دهد آنها در اقدام نظامی علیه ایران ثابت قدم تر می شوند همان اتفاقی که در رابطه با صدام افتاد وقتی چندین نیروی اپوزیسیون در خارج اول پیام دوگانه به عراق دادند و بعد هم که حمله عراق به ایران واقعیت یافت، پشیمان شدند، و حرف زدن با صدام را هم منکر شدند گرچه نظیر لکه ننگی در تاریخ ماند. دوستان ضدیت با جمهوری اسلامی مسأله داخلی ماست و حمله نظامی به ایران به نفع ما نیست. این را باید روشن به عربستان و دیگران بگوییم. یکبار تجربه عراق اپوزیسیون را نابود کرد. دوباره اشتباه نکینم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com 
پانزدهم اردیبهشت ماه 1394
May 5, 2015
 

1. چرا عربستان سعودی به یمن حمله کرد
http://www.ghandchi.com/898-saudi-yemen.htm

Why Saudi Arabia Attacked Yemen
http://www.ghandchi.com/898-saudi-yemen-english.htm

 

2. Geraldo-How big of a threat is Iran
http://video.foxnews.com/v/4195301879001/how-big-of-a-threat-is-iran/?#sp=show-clips

 

3. کار صادقانه ژورنالیستی درباره ایران در واشنگتن
http://www.ghandchi.com/843-honest-journalism.htm

Doing Honest Journalism about Iran in Washington
http://www.ghandchi.com/843-honest-journalism-english.htm

 

 

 

 

Web ghandchi.com