Sam Ghandchiسام قندچي چرا اقدام حقوقی نياک عليه حسن داعي را محکوم ميکنم

سام قندچي

http://www.ghandchi.com/517-NIACvsDai.htm

Why I Condemn Legal Action of NIAC against Hassan Dai
http://www.ghandchi.com/517-NIACvsDaiEng.htm
 

سه روز پيش سازمان نياک در آمريکا يک دعوي قانوني عليه آقاي حسن داعي الاسلام به دادگاهي در آمريکا تسليم کرد که در لينک زير موجود است:

 

http://www.niacouncil.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1119&Itemid=59

 

در نوشته بالا ذکر شده است که آقاي داعي متعلق به سازمان مجاهدين هستند و اينکه سازمان مجاهدين را آمريکا در ليست سازمانهاي تروريستي دارد و در نتيجه آقاي داعي تروريست هستند و اينکه ايشان در راستاي خط مشي مجاهدين اقدامات ضد جنگ و طرفدار ديپلماسي نياک را بعنوان خدمت به جمهوري اسلامي نشان داده اند و اينکه اين نوشته ها در نشريات نئوکان ها منتشر شده اند.

من نميدانم که ادعاي اينکه آقاي داعي از مجاهدين هستند درست است يا نه. ولي من خود از مخالفين سرسخت مجاهدين بوده و هستم و نوشته هايم در لينک زير موجودند:

 

http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm#10

 

آنچه در اينجا مينويسم اين نيست که بگويم آقاي داعي با مجاهدين هستند يا نيستند.  آقاي داعي هر چه هستند به خودشان مربوط است. نه من ناشر افکار ايشان هستم و نه ايشان ناشر نظرات من. دفاعم از ايشان دفاع از آزادي بيان است به همان شکلي است که سالها پيش از آقاي سهراب سبحاني که مورد حمله مشابهي بودند، دفاع کردم، هر چند نظراتم صد و هشتاد درجه مقابل ايشان است:

 

http://www.ghandchi.com/224-signpetition.htm

 

همچنين دفاع من نه به اين معني است که بگويم سازمان مجاهدين آنچه در دعوي حقوقي ذکر شده نيست. اتفاقاً من هم معتقدم سازمان مجاهدين جنگ افروزانه عمل کرده و سعي داشته است که بين آمريکا و ايران جنگ راه بياندازد و اين کار آن سازمان را محکوم ميکنم. نه تنها فکر ميکنم غرب بايد راه ديپلماسي را با ايران دنبال کند بلکه بايد تحريمهاي هوشمندانه که سران رژيم را زير فشار بگذارد و اجازه ندهد روسيه و چين و ديگر کشورها تسليحات بيشتر به ايران بفروشند را نيز بخش اصلي فعاليت ديپلماسي ميدانم و نه آنکه ديپلماسي را برابر اجازه دادن به رشد ميليتاريسم در ايران بدانم. نياک هم خود بايد تعريفش از ديپلماسي را توضيح بدهد که شايد در اسنادشان باشد.

 

ولي آنچه مسلم است اين سالها سايت نياک(1) و طرفدار اصلي مطبوعاتيشان ساين پيوند دات کام (2) هيچگاه از سوي جمهوري اسلامي در ايران فيلتر نشده اند درصورتيکه حتي بسياري سايت هاي ساده علمي فيلتر هستند و سايت صداي آمريکا که يک سايت ژورناليستي است در تمام اين سالها فيلتر بوده است. سايت شخصي خود من سالها است فيلتر است و از خوانندگان تقاضا دارم بروند و ببينند و خود قضاوت کنند که چرا يک سايت تحقيقاتي و ژورناليستي مثل سايت من فيلتر است ولي سايت هاي مذکور فيلتر نيستند. اوائل شروع فيلترينگ مجريانش ميگفتند سايتهاي سياسي که فيلتر هستند تروريست هستند و مشخصاً از مجاهدين نام ميبردند ولي بعد ديگران هم فيلتر شدند. آيا اين وصله به سايتهاي فيلتر شده که ذکر کردم، مي چسبد؟ در نتيجه وقتي حتي سايتهاي جناح هائي از خود رژيم در اين سالها بارها فيلتر شده اند، چطور سايتهاي نياک و پيوند همه اين سالها هيچوقت فيلتر نشده اند. اميدوارم جوابي بدهند که اقلاً سايت هاي فيلتر شده اي که ذکر کردم هم بتوانند از اين ها ياد بگيرند، که رفع فيلتر کنند.

 

اقدام قانوني نياک عليه آقاي داعي استفاده از پول و امکانات حقوقي يک مؤسسه قدرتمند براي مرعوب کردن يک فرد است و فردا همين کار را درباره ديگران که با نظراتشان مخالف باشند خواهند کرد. درست دو ماه پيش کساني در اينترنت شروع کردند حرفهاي مربوط به ارتباط آقاي داعي و مجاهدين را از قول بعضي از منشعبين مجاهدين پخش کردند. من نميگويم آن حرفها دروغ است يا راست است، ولي هدف کسانيکه آن ها را پخش کردند امروز روشن ميشود که خواستند جنبش سياسي ايران در مقابل اين حمله به آقاي داعي ساکت بماند.

 

من شخصاً با وجود محکوم کردن سازمان مجاهدين و با وجود آنکه اگر ثابت شود آقاي داعي بطور غير مستقيم براي مجاهدين کار ميکرده اند، ايشان را هم بخاطر فريبکاري محکوم خواهم کرد، ولي در عين حال اين اقدام نياک را نيز محکوم ميکنم چون به فضاي آزادي بيان در ميان ايرانيان مهاجر تبعيدي لطمه ميزند.

 

به اندازه کافي در ايران با شکنجه و ارعاب و زندان اوين و اعدام بخاطر بيان نظراتمان، تهديد ميشويم، و در آمريکا نميخواهيم که توسط سازمانهائي که خود را سخنگوي ايرانيان مينامند بوسيله پولشان و وکلايشان تهديد شويم. تا کي بايد ساکت بمانيم و اجازه دهيم ما را خفه کنند. ما اختلاف نظر داريم. بله من مخالف هرگونه حمله نظامي به ايران هستم (3) و طرفدار جمهوري سکولار هستم و خواهان روابط آمريکا و ايران بر مبناي حقوق بشر هستم،  اما يکي ديگر ميخواهد روابط با جمهوري اسلامي به هر قيمتي باشد تا راحت تجارت کند. حق هر دوي ما است که هر نظري داريم را بدون ترس از ارعاب مطرح کنيم نه آنکه يک فرد تک و تنها مثل من تا حرفي زد بترسد که فردا يک مؤسسه بزرگ با چندين وکيل و پول فراوان خود و خانواده اش را راحت نگذارند. 

 

کي ميخواهيم ياد بگيريم براي اختلافات سياسي مان مبارزه سياسي کنيم و نه وکيل و وکيلي کشي. نه تهديد و ارعاب. نه پرخاش و تهمت زني. بس کنيم. ديگر کسي بچه نيست و اين بازي ها را ديده ايم که دليلش آن چيزي نيست که ادعا ميشود. مسأله مخالفت سياسي است نه اينکه ايشان مجاهد است يا نيست و فردا هم نوبت من و ديگران خواهد بود همانطور که در ايران هم اول سايتهاي پورنوگرافي و مجاهدين فيلتر شد و بعد از مدتي سايتهاي ديگر را فيلتر کردند.

 

اين روشهاي تحديد آزادي بيان به يک خط معين هم بستگي ندارد و چندي پيش يکي ديگر در خط متضاد يعني کسي که با نئوکان ها نزديک است، جوان ديگري که نظراتش به لابي ايست ها نزديک است را با اقامه دعوي در دادگاه مورد حمله قرار داد. بس است تا کي حتي در آمريکا و کانادا هم ما آزادي بيان را از هموطنان خود سلب ميکنيم.

 

اگر جواب به حرف ديگري نداريم به وکيل و پولمان متوسل نشويم. نه نياک نماينده من نيست و حق ندارد خود را نماينده ايرانيان آمريکا معرفي کند. نياک نماينده اعضائش هست و بس، و اگر وکيل هايش هم وقت زياد دارند بروند براي ايرانيان چيزي در اين کشور بدست آورند و مبارزه سياسي را بگذارند براي کسانيکه از بحث سياسي نميهراسند.

 

يک عمر در ايران مبارزه سياسي خفه شد و به همين علت مردم ايراني از سياست و حرف سياست ميترسند و بعد از مدتها زندگي در آمريکا و وقتي شهروند آمريکا شده اند و حتي در حزب جمهوريخواه يا دموکرات هم عضو هستند ميگويند ما در هيچ حزب و دسته اي نيستيم و وقتي به آنها ياد آوري ميشود که عضو يک حزب آمريکائي هستند خودشان هم از معناي حرف خود متعجب ميشوند.

 

بيشتر به روان ملت خود با اين بازي هاي قانوني لطمه نزنيم. شما نشرياتتان را سالهاست در آمريکا داريد بگذاريد مردم قضاوت کنند که نظرات شما را دوست دارند يا نه. نوشته هاي امثال من را هم در نشريه تان چاپ نکنيد. آن حقتان است. آزادي يعني همين. شما نظر خود را ترويج دهيد و ديگران هم نظر خودشان و مردم با رأي خود تصميم ميگيرند. اقلاً بعد از سالها زندگي در غرب آزادي بيان را ياد بگيريم و از اتهامات منحرف کننده بخاطر داشتن اختلاف سياسي استفاده نکنيم.

 

به اميد جمهوری آينده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران

سام قندچي، ناشر و سردبير

ايرانسکوپ

http://www.iranscope.com

 28 ارديبهشت 1387

May 18, 2008

 

 

متن مقاله به زبان انگليسي

http://www.ghandchi.com/517-NIACvsDaiEng.htm

 

 

پانويس ها: 

(1) http://www.niacouncil.org

(2) http://payvand.com/news

(3) http://www.ghandchi.com/475-Notoanyinvasion-plus.htm