Sam Ghandchiسام قندچي ذکر نام آقای مصطفی تاجزاده توسط آقای مهدی نصیری

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4533-tajzadeh-mehdi-nasiri.htm

 

tajzadeh-mehdi-nasiri

 

در مورد دیدگاهها و عملکرد آقای مصطفی تاجزاده و همسر محترمشان خانم فخرالسادات محتشمی پور که سالهاست از اصلاح طلبان ایران هستند، پیشتر نوشته ام و حرف تازه ای نیست! به تازگی آقای مهدی نصیری که به خارج آمده و در گفتگوهای زیادی در اینترنت فعالند، در رابطه با نقش آقای تاجزاده در آینده ی ایران بحثهایی را مطرح کرده اند! من نخستین بار ویدیوی سخنرانی آقای مهدی نصیری در مهستان سکولار دموکراسی ایران را  کمتر از یکسال پیش در 2 مهرماه 1402 دیدم، و یکهفته بعد از ایشان در سخنرانی خودم در مهستان در 9 مهرماه 1402 که آنهم بخشی از سخنرانی های هفتگی مهستان در سال 1402 بود، در پاسخ سؤالی در مورد دیدگاههای آقای مهدی نصیری گفتم با اینکه آقای مهدی نصیری در ایران معروف بوده اند و سخنانشان در مهستان را نیز که شنیدم جالب بود، ولی با نظرات آقای مهدی نصیری آشنایی ندارم گرچه باید اضافه کنم که بنظر میرسد ایشان توکویل را خیلی بیش از سید محمد خاتمی فهمیده اند گرچه حجت الاسلام محمد خاتمی همیشه دوست داشت از توکویل بگوید! به هرحال واقعاً نمی دانم بحثهای کنونی در مورد آقای مصطفی تاجزاده چه توسط آقای مهدی نصیری و چه دیگران، واقعاً به معنی امکانی جدی برای فعال شدن سیاسی آقای تاجزاده در عالم سیاست در ایران است یا نه؟ فقط می خواستم بگویم به رغم همه ی نقدهایی که در گذشته از اصلاح طلبی ارتجاعی نوشته ام و گفتگوهایی که در رابطه با آن فاجعه در 40 و اندی سال گذشته داشته ام، کسانی نظیر آقای تاجزاده و محمد رسول اف * ، طی این سالها نه تنها خیلی زندان کشیدند بلکه با مردم صادق بودند و امیدوارم به «ترقی خواهی در عصر کنونی» دست یافته باشند، حال چه به شکل اصلاحات مترقی باشد که همیشه ترجیح این نگارنده بوده و هست، و چه به شکل انقلابی مترقی!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

16 اردیبهشت 1403
May 5, 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH