Sam Ghandchiسام قندچي چرا تزِ «جمهوریخواهان و اتنیک در برابر سلطنت طلبانِ» حسن شریعتمداری غلط است

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4441-shariatmadari.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9

 

hassan-shariatmadari

 

شاید آخرین باری که درباره ی شورای گذار مطلبی نوشتم کمتر از یکسال پیش بود! به تازگی دوست عزیز آقای حسن شریعتمداری دبیرکل پیشین شورای گذار نظریه ی را تحت عنوانِ «جمهوریخواهان و اتنیک در برابر سلطنت طلبان»، مطرح کرده اند. برای جزئیات بحث لطفاً به مطلبی تحت عنوان "در گردهمایی «تورنتو» از همه دعوت کرده ایم،" مراجعه کنید که چند روز پیش دکتر اسماعیل نوری علا نیز در گفتاری تحت عنوان «نگاهی به ماجرای منشور و نقش شاهزاده رضا پهلوی»، به آن اشاره کرده اند. از دیدگاه این نگارنده آقای حسن شریعتمداری در اپوزیسیون ایران یکی از آگاه ترین شخصتهایی هستند که واقعاً موضوع «جمهوری» را می فهمند و در واقع مقاله ای از آقای حسن شریعتمداری تحت عنوان «چرا جمهوریخواهم؟»، بهترین بیان جمهوریخواهی در جنبش سیاسی ایران است! اما دلیل مخالفتم با تز «جمهوریخواهان و اتنیک در برابر سلطنت طلبان» این است که این تز مبنایش بر وجود احزاب اتنیکی متکی است. از دیدگاه این نگارنده موضوع «حقوق اتنیک» را اصلاً نباید مبنای تعریف یک حزب سیاسی قرار داد همانطور که موضوع «حقوق زنان» یا «حقوق کودکان» را نباید مبنای ایجاد حزبی کرد. حزب اتنیکی از اساس کار غلطی بوده و هست. شکی نیست که احزاب سیاسی باید در صف مقدم دفاع از همه ی حقوق بشر از جمله حقوق اتنیکی، حقوق زنان، حقوق کودکان، حق آزادی مذهب و حقوق ال جی بی تی و امثالم باشند؛ اما، حزب سیاسی نباید هویت و استراتژی خود را با اتنیسیته، مذهب، جنسیت، سن و سال، گرایش جنسی تعریف کند وگرنه نه به نیازهای حقوق بشری می تواند کمک کند و نه برنامه ی حزبی خود را به پیش ببرد و در مواردی نظیر احزاب فاشیستی، چنین پلاتفرمهایی می تواند با نیت خوب که مثلاً برای دفاع از هویت نژادی یا مذهبی یا اتنیکی شروع شود، به فاجعه بیانجامد! حدود یکسال و نیم پیش در موردی مشابه مقاله ای نوشتم تحت عنوان «از توافق سنجابی با خمینی تا تفاهمنامه ی سازمانهای جبهه ملی با تجزیه طلبان» که دیگر در اینجا نیازی به تکرار آن بحثها نیست. جمهوریخواهی یک موضع سیاسی است همانطور که سلطنت طلبی یک موضع سیاسی است و هر دو می توانند استراتژی حزبی باشند که هدفش تغییر رژیم کنونی در ایران و ایجاد حکومتی سکولار دموکرات است و راه سیاسی خود را پاسخی به همه ی نیازهای حقوق بشری مردم ایران و راه حل مشکلات اقتصادی جامعه معرفی کنند و برای تک تک این نیازها می شود سازمانهای حقوق مدنی مشترک از جمله با نیروهای سیاسی دیگر ایجاد کرد ولی حزب سیاسی موضوعش جدا از موضوع کار آن سازمانهای حقوق بشری است. تجزیه طلبی و برعکس تلاش برای ایجاد کشوری یکپارچه هم، دو دیدگاه سیاسی متضاد هستند که یک حزب سیاسی می تواند برگزیند.

 

در واقع اشتباه بزرگی که فعالان سیاسی ایران از اول کردند که عامل اصلی همه ی بدبختی ایران در سال 57 شد این بود که در برابر ایجاد احزاب مذهبی از همان زمان تشکیل نهضت آزادی بعد از 28 مرداد، بطور جدی نایستادند! امروز ضرر احزاب سیاسی مذهبی برای هر ایرانی روشن شده که نظیر همین احزاب اتنیکی هستند که اولی بر اساس خواستهای مذهبی شان ایجاد شده و دومی براساس خواستهای اتنیکی! اینکه ما احزابی نظیر کومله با نام کردی داریم به این دلیل است که در ابتدا توسط کردهایی که در تهران دانشگاه میرفتند شکل گرفت و بعداً هم اکثریت اعضایشان در کردستان بودند، اما، ابداً به این معنی نیست که آنها را بعنوان احزاب کردی با خواستهای کردستانی بشناسیم همانطور که اگر حزبی با ترکیبی از ایرانیان خارج کشور داشته باشیم، آنرا حزبی از "اتنیک ایرانی-آلمانی" یا "اتنیک ایرانی-آمریکایی" تلقی نمی کنیم! حزب کومله مهتدی امروز حزبی سوسیال دموکرات و حتی عضو انترناسیونال دوم است و ایکاش این را خودشان روشن اعلام کنند به جای تکرار اصطلاح غلط حزب اتنیکی!!

 

به هرحال مطمئنم هدف آقای حسن شریعتمداری نه ایجاد فاشیسم است و نه گمراه کردن جنبش سیاسی ایران و این اشتباه شاید موضوعی بوده بدون توجه به خطراتی که می تواند برای جنبش سیاسی ایران به بار آورد. واقعیت این است که تجزیه طلبان و پان ایرانیستها دو روی یک سکه هستند و ربطی به جمهوریخواه یا پادشاهی خواه بودن ندارد، و مهمتر آنکه بحث بین جمهوریخواهان و سلطنت طلبان اختلاف سیاسی مشخصی است و جدا از بحث تجزیه طلبی، و نباید آنرا مثلاً به اختلاف بین زنان و مردان، یا بین اتنیکهای مختلف ایران از لحاظ حقوق بشری تغییر داد، که به درک درست هر دو موضوع لطمه میزند! تجزیه طلبی در سیاست و برعکس تلاش برای ایجاد کشوری یکپارچه هم، اختلاف سیاسی مشخص است و جدا از بحث علاقه به ساختن جمهوری یا سلطنت است. با بهترین آرزوها برای دوست عزیز آقای حسن شریعتمداری و همه ی دست اندرکاران شورای گذار و جبهه ملی.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

 بیست و ششم اسفند ماه 1401
March 17, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH