Sam Ghandchiسام قندچي در حاشیه ی خودکشی اعتراضی زنده یاد محمد مرادی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4408-mohammad-moradi.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7

 

mohammad-moradi

 

این نگارنده خبر خودکشی اعتراضی زنده یاد محمد مرادی را، زمانی دیدم که خودم خیلی بیمار بودم و فعالیت انتشاراتی را متوقف کرده بودم و حالا هم حالم خوب نشده؛ اما، در یکی دو روز گذشته در کار انتشاراتی فعالم و فکر کردم در مورد آن رویداد تلخ نیز چند خطی بنویسم! از خبر خودکشی اعتراضی انسان فرهیخته ای نظیر آقای محمد مرادی بسیار متأثر شدم و لازم به تذکر است که این قلم کاملاً تفکیک خودکشی اعتراضی را از مرگ در اثر بیماری ای بنام خودکشی، می فهمم و این دو وضعیت را یکسان تلقی نمی کنم! در حقیقت بهترین نمونه ی خودکشی اعتراضی در تاریخ معاصر، خود_را_در_آتش_سوزاندنِ_برخی_از_راهبان_بودایی_در_ویتنام در اعتراض به جنگ ویتنام بود و این نگارنده در آن روزها، در آمریکا، در جنبش ضدجنگ ویتنام فعال بودم، و آن موارد خودسوزی اعتراضی را در خبرهای ویتنام در اواخر سالهای 1960 و اوائل سالهای 1970، خوب به یاد دارم و حتی بعدها نیز این موضوع را از نقطه نظر فلسفی، دنبال کردم و یکی از راهبان، استادان و فلاسفه ی برجسته ی ذن بوداییسم بنام «فیلیپ کپلو» که هیچگاه در صداقت او تردیدی نداشته ام و دوست مرحومِ بسیار نزدیکم جک لی، کپلو را از نزدیک می شناخت و کتابهای کپلو را به من معرفی کرده بود که بسیار خواندنی هستند؛ کپلو در دفاع از خودسوزی اعتراضی راهبان بودایی در دوران جنگ ویتنام بطور مبسوط نوشته و مورد حمایت قرار داده؛ در مقایسه، این نگارنده سالها پیش مقاله ای را در نقد نظرِ کپلو در این زمینه، به زبان انگلیسی منتشر کردم که در اینجا لینک شده؛ ای کاش مقاله ی مورد اشاره روزی به فارسی ترجمه شود! بازهم با اظهار تأسف از این مرگ خاموش مردم ایران در 44 سال گذشته که شاید از جنگ ویتنام تلفات خاموش بیشتری داشته؛ اما، چون ظاهراً در همه ی جهان، ایران را تا همین چند ماه پیش اساساً کشوری عادی می پنداشتند، که آنهم حاصل تبلیغات اصلاح طلبان اسلامی بود، مواردی نظیر خودکشی های اعتراضیِ فرهیختگانی همچون هما دارابی، نیوشا فرهی، سحر خدایاری و بسیاری دیگران، در جهان درک نشده و حالا نیز خودکشی اعتراضی زنده یاد محمد مرادی موردی بود در لیون فرانسه!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

20 دی ماه 1401
January 10, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH