Sam Ghandchiسام قندچي رژیم اسلامی باید میلیونها دلار خسارت حبس نامشروع به آرش صادقی پرداخت کند

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4395-arash-sadeghi.htm

Islamic Regime Must Pay Millions of Dollars to Arash Sadeghi for Wrongful Incarceration

http://www.ghandchi.com/4395-arash-sadeghi-english.htm

پی نوشت 30 آذر 1401: آرش در اعتراض به اجبار برای پوشیدن لباس زندان، دستبند و پابند و از انتقال با این شرایط از رفتن به دادگاه امتناع کرد.

مطالب مرتبط: 1     2     3     4

 

arash-sadeghi-golrokh-iraee

 

آقای آرش صادقی در سال 1388 به دلیل شرکت در یک گردهمایی دانشجویی در حمایت از جنبش سبز بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد. همانطور که در مقاله ای در جزئیات در سال نو 2017 نوشتم، تأخیر ترخیص آرش از زندان در آن تاریخ به این دلیل بود که او، و همسرش در آنزمان، یعنی خانم گلرخ ایرایی، در آن تاریخ با اتهامات دروغ **تروریسم** روبرو شدند و رژیم اسلامی به خطای حبس نامشروع آنها ادامه داد. گلرخ چندین بار بعد از آن تاریخ آزاد شد و به دلیل حرف زدن با مطبوعات بین المللی دوباره به زندان برگشت و اکنون دوباره در زندان است. آرش سال گذشته آزاد شد و در همه ی این مدت کاری نکرد جز فعالیت برای حقوق بشر در توییتر و دوباره بازداشت شده و اکنون در زندان است. آرش در سالهای طولانی زندان به سرطان استخوان دچار شد و سالها با سرطان مبارزه کرد و باید تحت مراقبت پزشک باشد تا هر سه ماه برای متاستیس آزمایش شود. در همین چند ماه اخیر آرش برای هفته ها از مراقبت پزشکی محروم ماند! وکیل او نیز تحت بازداشت قرار دارد! اکنون آشکار است که اتهامات 5 سال پیش علیه آرش و گلرخ کاملاً دروغ بوده وگرنه ج.ا.ا سال گذشته آزادشان نکرده بود و ما همه دیدیم که وقتی آزاد بودند به جز فعالیت برای حقوق بشر کاری نکردند! رژیم اسلامی ایران (ج. ا.ا.) باید میلیونها دلار خسارت به دلیل حبس نامشروع به آرش و گلرخ پرداخت کند. اگر آمریکا مرتکب چنین خطای حبس نامشروع شده بود، اکنون رژیم اسلامی در همه جای دنیا برای پرداخت خسارت چند میلیون دلاری به قربانیان این خطای حبس نامشروع، فریادش به آسمان بلند بود!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

14 آذر ماه 1401
December 5,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH