Sam Ghandchiسام قندچي انقلاب 21 ایران: یک یادداشت مهم برای برخی از دوستان عزیز در داخل کشور

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4376-yek-yaddadshte-mohem.htm

مطالب مرتبط: 1    2     3     4     5     6     7     8

 

yek-yaddadshte-mohem

 

دوستانی که در اینجا در داخل کشور مخاطبم هستند بسیار برایم محترم بوده و در صداقتشان شکی ندارم. اما می خواهم بگویم اکنون ما در اوج خیزش 1401 در «انقلاب 21 ایران» هستیم که برخلاف انقلاب ناتمام جنبش سبز که به دلیل رهبری اصلاح طلبان شکست خورد، می تواند پیروز شود. اما در این مقایسه باید حقیقت دیگری را نیز به شما بگویم. این انقلاب برخلاف جنبش سبز اگر شکست بخورد تک تک شما دوستان حتی اگر نقش فعالی ندارید بعد از شکست این انقلاب توسط رژیم اسلامی حاکم تکه تکه خواهید شد. یعنی اگر بعد از شکست جنبش سبز رژیم دادگاههای تصفیه ی استالینی برای فعالان آن جنبش راه انداخت که قبل از آن هشدار داده بودم، کهریزکی کردن راه انداخت که قتل نیکا شاکرمی در این دوره یادآور آن بود، و آنزمان بالاخره رهبران جنبش سبز را به حصر کشید؛ اما البته بعد به اصلاح طلبان تخفیف دادند و شخصی نظیر حسن روحانی را از شورای امنیت ملی اعتدالی خواندند و بخشاً دوباره کسانی از اصلاح طلبان نظیر آقای عباس عبدی را در قدرت سهیم کردند که در زمان خیزش 96 مشاور رژیم برای سرکوب آن خیزش شد و امروز نیز دوباره در خدمت دستگاه مشغول است. اما اصل بحث اینکه اگر این بار انقلاب کنونی شکست بخورد از این خبرها نخواهد بود و حتی آنهایی که بطور آکتیو در این انقلاب شرکت نکرده اند را بعد از ساکت شدن اوضاع این رژیم از دم تیغ خواهد گذراند و حتی در خارج همانگونه که وقتی در داخل بعد از دهه ی 60 خیالشان از داخل کشور راحت شد، تازه ترورهای خارج کشور را آغاز کردند. در نتیجه دوستان عزیز می دانم نیت شما خیر است و بیش از این نیز چون در داخل کشور در کنترل دائمی هستید کاری نمی توانید در این روزهای حساس انجام دهید، اما سکوت کردن بهتر از راه انداختن بحثهایی در داخل کشور است که انقلابی را که در اوج آن هستیم، به بیراهه ی بحثهای الکی بیاندازید، بحثهایی نظیر آنکه فحش دادن دانشجویان به بسیجی ها کار خوبی است یا نه. انگشت دماغ کردن هم کار خوبی نیست و به تازگی نشان داده اند که انگشت دماغ کردن می تواند یک باکتری به مغز منتقل کند که باعث بیماری الزایمر شود. در خارج کشور یک عده بیکار هستند در بی بی سی که از هردری می آیند حرف میزنند و برایشان مهم نیست چون فردا اگر این انقلاب شکست خورد همین خارج کشور هستند و کسی دستش به اینها نمیرسد و مگر آنکه در اینجا فردی مانند زنده یادان روح الله زم، عبدالرحمن برومند، شاپور بختیار، فریدون فرخزاد، عبدالرحمان قاسملو، صادق شرفکندی و دیگر قربانیان میکونوس و امثالهم باشند که رژیم حاضر شود هزینه ی ترور آنها را بپردازد و آنگونه افراد بیکار نیستند که هرروز بروند بی بی سی و بحثهای صد من یک غاز بکنند. ما شاید خودمان هم در خارج بعضی وقتها بحثهایی راه اندازیم که برای داخل کشور الکی است اما اولاً اینجا چندان هزینه ای ندارد و تازه برای مصرف خارج کشور است و مهمتر آنکه در داخل علی السویه است! به هر حال در داخل کشور، سر به نیست کردن آدمها برای این رژیم بعد از ساکت شدن اوضاع چندان دشوار نیست و چندان هزینه ای ندارد همانطور که در دهه ی 60 به خاطر داریم! لطفاً در داخل کشور از راه انداختن بحثهایی الکی که برای بی بی سی مناسبتر است در این روزهای اوج «انقلاب 21 ایران»، پرهیز کنیم! بازهم تکرار می کنم دوستانی را که در داخل ایران در این بحث مخاطبم هستند  برایشان خیلی احترام قائل هستم و در صداقتشان هیچ تردیدی ندارم!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

17 آبان ماه 1401
November 8,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH