Sam Ghandchiسام قندچي پاسخ خانم شادی صدر به بحث تازه ی لابی رژیم اسلامی درباره ی انقلاب 21 ایران

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4352-iri-lobby.htm

مطالب مرتبط: *     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16

 

shadi-mahsa

 

امروز بازتوییت یک گفتگوی تلویزیونی را از دوست عزیز خانم شادی صدر درباره ی تبلیغات لابی رژیم اسلامی در مورد خیزش کنونی در ایران، در توییتر خانم نازنین انصاری دیدم. خانم شادی صدر می گوید:

 

"لابی ج ا که در آغاز خاموش بود مجددا با دو دروغ فعال شده: 1) جنبش سبز از این اعتراضات گسترده تر بود و بازهم به جایی نرسید؛ 2) هدف اعتراضات حذف گشت ارشاد است. باید جلوشان ایستاد. این میدان اصلی جنگ ما در خارج است. در مصاحبه ام با اسکای نیوز به قدر وسعم در اینباره کوشیدم."*

 

در این مورد خبرها را دنبال نمی کردم و خانم شادی صدر که خود از فعالان جنبش سبز بودند خیلی عالی پاسخ این ادعاها را در مصاحبه ی خود داده اند و با عرض خسته نباشید به ایشان. این نگارنده به کرّات در مورد آن انقلاب ناتمام و کلاً دلائل شکست جنبش سبز سالهاست نوشته ام و حرف تازه ای نیست. اما فقط می خواستم این نکته را اضافه کنم که دلیل اصلی شکست جنبش سبز رهبری اصلاح طلبان بود نه فقط به خاطر دیدگاهها و استراتژی آنها که سالهاست بحث کرده ایم بلکه عملاً مذاکرات برای سرنوشت آن جنبش را به آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی سپردند و مهمتر از آن اینکه گامهای بعدی حرکت های آن جنبش را به توافقهای در کریدورهای قدرت محدود کردند و به آن جنبش خسارات جدی وارد کردند و وقتی بیش از 3 میلیون نفر تحت رهبری آنها در خیابانها حرکت می کردند در اتخاذ تصمیم درست راهبردی برای اقدام بعدی خطا کردند و خود را نیز نابود کردند! دلبستن به مذاکرات در کریدورها قدرت همیشه باعث شکست انقلابها است؛ انقلابیون ویتنام سالها در پاریس مذاکره کردند اما ابداً مبارزات خود را تعطیل نکردند و به قولهای در کریدورهای قدرت دل نبستند، تا وقتی صلح نهایی امضا و اجرا شد! کاری ندارم که برنامه های خود رهبران کمونیست هم از اساس غلط بود و درباره ی واپسگرایی کمونیسم سالهاست بحث کرده ام؛ اما، منظورم استراتژی و تاکتیک موفق هنگام پیشبرد انقلاب توسط رهبران آنهاست! با بهترین آرزوها برای همه ی کوشندگان انقلاب 21 ایران که این انقلاب از همان روزهای خیزش دی ماه 1396 آغاز شد و در خیزش آبان 98 به اوج تازه ای رسید و ادامه یافت و از شهریورماه 1401 در پی قتل حکومتی زنده یاد مهسا امینی در یک ماه گذشته هرچه گسترده تر و سراسری با خواست برقراری حکومتی سکولار دموکرات در ایران، به پیش میرود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

نوزدهم مهر ماه 1401
October 10,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH