Sam Ghandchiسام قندچي سینگولاریته: از بیگ بنگ تا سینگولاریته تکنولوژیک کرزوایل

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4326-kurzweil-bigbang-singularity.htm

Singularity: From Big Bang to Kurzweil's Technological Singularity

http://www.ghandchi.com/4326-kurzweil-bigbang-singularity-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

 

kurzweil-bigbang-singularity

 

 

شاید افراد زیادی نباشند زمانیکه را بحثهای علمی در مورد بیگ بنگ در مطبوعات مطرح بودند، به خاطر آورند. نه منظورم سالهای اخیر نیست که یک شو به نام بیگ بنگ در تلویزیون بود و حتی استیون هاوکینگ در یک اپیسود آن شرکت کرد! نه سالها پیش منظورم است که کسی نام استیون هاوکینگ را در آن روزها نشنیده بود. در واقع در اتوبیوگرافی استیون هاوکینگ که در سال 2013 منتشر شده خواندم که وقتی تحصیلاتش را در اکسفورد تمام می کند و پیش از آنکه برای دوره ی دکترا وارد دانشگاه کمبریج شود، دو ماهی تعطیلات برای سفر می گیرد و حتی به ایران سر میزند که همزمان می شود با زلزله ی بوئین زهرا در شهریور ماه 1341. من یک ماه بعد از آن تاریخ به کلاس پنجم دبستان میرفتم و به خوبی آن زلزله ی هولناک را به یاد دارم، اما مطمئناً در آن روزها استیون هاوکینگ را نمیشناختم، او تا مدتها بعد چهره ی شناخته شده ای نبود. و همچنین من هم تا دو سال بعد که در کلاس هفتم بودم شروع به مطالعه ی کتابهای علمی نکردم، که کتابهای زیادی از جرج گاموف خواندم که در سالهای دهه 1340 در ایران به فارسی ترجمه شده بودند! اصلیت جرج گاموف از شوروی بود و مزارش در بولدر کلرادو است که در دانشگاه آنجا آخرین بار، مقام استادی فیزیک را داشته است! در مطبوعات آنزمان بحث های زیادی بین جرج گاموف که از تئوری بیگ بنگ ژرژ لومتر دفاع می کرد، و فرد هویل که از تئوری استدی-استیت (نظریه ی حالت پایدار) دفاع می کرد، منعکس می شد. در واقع اصطلاح «بیگ بنگ»، عبارتی توهین آمیز بود که مخالفان نظریه ی بیگ بنگ به آن اطلاق کردند، و گاموف این اصطلاح را دوست نداشت، هرچند این اصطلاح باقی مانده است! اساساً بیگ بنگ بهترین نمونه ی سینگولاریته در تاریخ جهان است که می شود حتی اکنون درباره اش اندیشید به رغم آنکه امروز ما از *پیش  از* بیگ بنگ حرف میزنیم و  کیهانشناسانی نظیر راجر پنروز از نظراتی دفاع می کنند که بیشتر شبیه تئوری استدی-استیت هستند! با اینهمه، تردیدی نیست که این یونیورس که کهکشان راه شیری را در میان میلیاردها کهکشان دیگر در بر می گیرد، حدود 14 میلیارد سال پیش شروع شده و امروز ابعاد آن حدود 90 میلیارد سال نوری است، بنابراین مطمئناً بیگ بنگ یک نقطه ی سینگولاریته بوده هرچند آغاز همه چیز نبوده است! در اینجا مایلم توجه خود را به سینگولاریته ی تکنولوژیک کرزوایل معطوف کنم.* ما خیلی در این مورد که چه چیزی پبش از نقطه ی سینگولاریته ی تکنولوژیک وجود داشته بحث می کنیم چرا که در واقع ما دانش زیادی در مورد گذشته داریم تا در مورد اینکه بعد از این نقطه ی سینگولاریته ی تکنولوژیک چه می توانیم انتظار داشته باشیم! در مقایسه وقتی در مورد دنیای پیش از بیگ بنگ بحث می کنیم، علاوه بر آنچه طی سالهای اخیر در مورد «تابش زمینه ی کیهانی» آموخته ایم، به سختی می توان فاکت بیشتری در حال حاضر بدانیم که شامل آنچه کیهانشناس برجسته راجر پنروز مطرح می کند نیز می شود. شاید ما بتوانیم از  مقایسه ی دانش مان از *بیگ بنگ* و آنچه از *سینگولاریته ی تکنولوژیک کرزوایل* می دانیم چیزی بیاموزیم. برای اولی ما در سمتی از تقطه ی سینگولاریته هستیم که می شود آنرا *آینده* خواند در حالیکه برای دومی ما در سمتی هستیم که می شود *گذشته* خواند. بنابراین اگر ما بخواهیم ساختن *یونیورس جدیدی* را آغاز کنیم (مثلاً در برخورددهنده هادرونی بزرگ در سرن) در این برهه ی زمان، ما دانش و تجربه ی کل تاریخ جهان از بیک بنگ تا حال حاضر در اختیارمان است که از آن برای طراحی جهان نو استفاده کنیم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

28 مرداد ماه 1401
August 19,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH