Sam Ghandchiسام قندچي حق زندگی و خیزش 1400: در حاشیه ی اعتراضات کشاورزان اصفهان

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4207-isfahan.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5      6      7     8     9     10     11     12

 

isfahan-120121

 

دوهفته پیش، اعتراضات کشاورزان اصفهان، در ادامه ی خیزش 1400 تابستان سال جاری در خوزستان، آغاز شد، و کمتر از یکفهته بعد از دومین سالگرد خیزش آبان ماه 98! یکهفته پیش از آن، از این نگارنده مطلبی منتشر شد تحت عنوان «خیزش آبان 98 شباهتی به انقلاب 57 یا جنبش سبز نداشت»، و در آنجا توضیح داده شد که خیزش 96 و خیزش 98، حرکت متفاوتی در جامعه ی ایران بودند که نمی شود آنها را بخشی از جنبش های دموکراسی خواهی در ایران تلقی کرد و اساساً آنها از جنس «جنبش تهیدستان و پابرهنگان» هستند؛ و نیازی نیست بحث آن نوشتار را در اینجا تکرار کنم، کافی است یادآور شوم که خیزش خوزستان در تابستان سال جاری نیز از همین نوع بود! روز گذشته کلیپی بسیار شنیدنی را از کشاورزان معترض اصفهان گوش می کردم و به همه ی خوانندگان توصیه می کنم با دقت به این کلیپ گوش کنند.

 

بیش از سه سال پیش مقاله ای از این قلم منتشر شد تحت عنوان «جان لاک، کاتولیکها، دموکراسی و جهان بینی ها» و در آنجا در مورد «سه گانه ی جان لاک» و انقلاب 1775 آمریکا، بحث شده است. جان لاک بیشترِ آثارش را حدود 350 سال پیش نوشته است و انقلاب آمریکا،  حدود 100 سال بعد، یعنی حدود 250 سالِ پیش بود. انقلاب آمریکا خیلی از جان لاک آموخته از جمله از «سه گانه ی جان لاک»، که عبارت است از «زندگی، رهایی و مالکیت»، البته جفرسون نظر لایبنیتس را در این رابطه پذیرفته بود و در بیانیه ی استقلال سه گانه ی «زندگی، رهایی و پیگرد شادی» را مطرح می کند، یعنی «پیگرد شادی» را جایگزین «مالکیت» می کند، هرچند بعداً در قانون اساسی آمریکا همان سه گانه ی جان لاک درج شده یعنی «زندگی، رهایی و مالکیت»؛ و در اینجا تفاوت نظر جان لاک و لایبنیتس منظور نظر نیست که در همان مقاله ی 3 سال پیشِ مورد اشاره در بالا، بحث کرده ام؛ و کلاً در انقلاب 250 سال پیشِ آمریکا، با جنبش دموکراسی خواهی و بهتر بگویم سکولار دموکراسی خواهی روبرو بودیم، که علاوه بر جان لاک، از نظرات کانت نیز بسیار بهره گرفته شده، و تا به امروز نفوذ دیدگاههای آن دو فیلسوف عصر مدرن در ساختارهای حقوقی و اجتماعی آمریکا غیرقابل انکار است، و این موضوع نیز در مقاله ی مورد اشاره و نیز در رساله ای تحت عنوان «بعد از دموکراسی، چگونه از بازتولید استبداد در ایران جلوگیری کنیم»، در همان 3 سال پیش، بحث شد و موضوع بحث در اینجا نیست!

 

آنچه در اینجا می خواهم بحث کنم عبارت «زندگی» در سه گانه ی جان لاک است که ابداً در انقلاب آمریکا حتی کسی درباره اش بحثی نمی کند! دلیل ذکر «زندگی» در «سه گانه ی جان لاک» این است که از نظر او دولت موظف به «حفظ زندگی»، بعنوان حق مردم است! ممکن است بپرسید که جان لاک از سرمایه داری حمایت می کرد پس چگونه چنین وظیفه ای را برای «دولت» توجیه می کرد. در حقیقت جوامع سرمایه داری از مالکیت خصوصی بر وسائل تولید حمایت می کنند و هرکسی در جامعه آزاد است که راه خود را برای امرار معاش طی کند و اگر شکست خورد، طنابی داشته و خود را دار زده است؛ اما، این همه ی بحث در اینجا نیست! اگر دقت کنید هم پرزیدنت دونالد ترامپ و هم پرزیدنت بایدن در زمان همه گیری کرونا، از دادن بسته ی مشوق اقتصادی «استیمولس»، برای کمک به شهروندان کم درآمد، حمایت کردند، چرا؟

 

برای اینکه این نوع شرایط در فراسوی باختن یا بردن در چارچوب مالکیت خصوصی و رقابت آزاد در جامعه است، و دولت در همین جامعه ی سرمایه داری وظیفه ی «حفظ زندگی شهروندان» بر عهده اش است؛ و همین کمک رسانی دولت را در زمانهای زلزله یا توفانهای دریایی و امثالهم در همین آمریکا می بینیم و رؤسای جمهوری بر سر همین موضوع، سرزنش یا مورد حمایت قرار گرفته اند، همه فاجعه ی توفان دریایی کاترینا را در سال 2005 در شهر نیواورلئان در ایالت لوئیزیانا در آمریکا، به یاد داریم! یعنی اصلاً این موضوعِ «حق زندگی»، یعنی وظیفه ی دولت در «حفظ زندگی»، به سیستمهایی نظیر دولت رفاه، سوسیالیسم و غیره ربطی ندارد، و پایه ای تر و از وظائف دولت مدرن است.

 

در واقع اگر به ویدیو کلیپ مردم اصفهان که در ابتدای این مقاله اشاره شد، با دقت گوش کنیم، همه ی آن کشاورزان از فداکاریهای خود در دوران جنگ حرف میزنند که مقایسه ای درست با وضع زندگی شان در حال حاضر است، یعنی دارند از موضوع «حفظ زندگی» که انتظارشان از دولت است صحبت می کنند و آنها لزوماً از طبقات فرودست جامعه نیستند، بلکه در وضعیت کنونی نیاز به کمک دارند همانگونه که مردم عادی و نه لزوماً فقیر در زمان کرونا در سال گذشته در همین آمریکا به بسته ی مشوق اقتصادی، نیاز داشتند و این انتظارشان از دولت بود و دولت هم چه جمهوریخواهان در آمریکا در قدرت بودند و چه دموکراتها،  ابداً انجام این کار را زیر سؤال نبردند!

 

لازم به یادآوری است که تقلیل دادن انتظار کشاورزان اصفهان به سهمیه بندی آب بین اصفهان و شهرکرد، چهار محال بختیاری و یا موضوع لوله ی آب یزد، ابعاد این معضل ملی را در ایران روشن نمی کند، آنچه که در تابستان سال جاری در خوزستان نیز زبانه کشید، و در دو هفته ی اخیر در اصفهان شعله ور شد! گرچه موضوع آب و کشاورزی یکی از معضلات جامعه ایران است، و در واقع اکثریت کشورهای اروپایی امروز کشاورزی شان از طریق سوبسیت برای مواقع اضطراری است و محصولات کشاورزی را وارد می کنند و تأکید فعالیت اقتصادی خودشان بر تولیدات دیجیتال است، و به استثنای چند نقطه در جهان، اساساً کشاورزی در نقاط دیگر مقرون به صرف نیست که پیشتر به تفصیل بحث شده است، اما آنچه اکنون، ایران با آن روبروست، فراسوی فقط معضل تولیدات فراصنعتی، صنعتی و کشاورزی است و مشکل این است که دولت وظیفه ی پاسخگویی به «حفظ زندگی» شهروندان را دارد، و این رژیم اسلامیِ حاکم بر ایران، قادر به تأمینِ این مهم، یعنی برآوردن «حق زندگی» برای شهروندان کشور نیست!

 

امیدوارم با این بحث حوصله تان را سر نیاورده باشم، اما از همان 400 سال پیش در نظریات لیبرالهایی نظیر جان لاک نیز این موضوعِ «حفظ زندگی بعنوان وظیفه ی دولت» مطرح شده است، و بحث سوسیالیستها یا کمونیستها نیست و ناشی از «حق زندگی» است که امروز در ایران، رژیمی اسلامی مدعی حمایت از مستضعفین، به جای پاسخگوئی به مردم، جواب کشاورزان اصفهان را تا حالا، با زندان کردن بیش از 380 نفر و کور کردن بیش از 40 نفر با تفنگهای ساچمه ای، داده است. مایه ی تأسف است که کسی حتی به حرف این مردم گوش هم نکرده و حتی برخی از چپی های مدافع رژیم اسلامی، این مردم معترض را اغتشاشگر می خوانند! لطفاً این کلیپ را اگر فرصت کردید دوباره با دقت گوش کنید، که بهتر از صد کتاب گویای واقعیتی است که مردم ایران اکنون با آن روبرو هستند!

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

دوازدهم آذر ماه 1400
December 3, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH