sam-ghandchi شاپور بختیار، رضا پهلوی و مجاهدین

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4134-shapour-bakhtiar.htm

مطالب مرتبط:  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 

shapour-bakhtiar-mojahedin-reza-pahlavi

 

می گویند زنده یاد شاپور بختیار قصد داشته آقای رضا پهلوی و سازمان مجاهدین خلق را با هم متحد کند، و به همین دلیل رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی طرح ترور او را خیلی جدی دنبال کرده؛ و درباره بقیه ی ماجرا، بسیاری از فعالان حقوق بشر از جمله خانم دکتر لادن برومند، توضیح داده اند! در مورد صحت و سقم آنچه در رابطه با شاپور بختیار و مجاهدین ذکر شد اطلاعی ندارم، اما به نظرم برخی هواداران زنده یاد شاپور بختیار همچنان سالهاست هدف متحد کردن آقای رضا پهلوی و مجاهدین را دنبال می کنند! شخصاً با چنین هدفی مشکلی ندارم و حتی مسائل شخصی و سیاسی در تاریخ مجاهدین از جمله اتحاد آن سازمان با صدام حسین در زمان جنگ ایران و عراق را، سدّ عمده تلقی نمی کنم و مجاهدین حق دارند که همواره آنرا به اتحاد لنین با آلمان در زمان انقلاب اکتبر تشبیه می کنند با این تفاوت که لنین پیروز شد و مجاهدین شکست خوردند وگرنه شاید اگر مجاهدین نیز نظیر لنین پیروز شده بودند آنقدر نیروهای سیاسی مخالف مجاهدین این موضوع را در میان دیگر اختلافاتشان با مجاهدین، بزرگ نمی کردند! ولی از دیدگاه صاحب این قلم مانع اصلی برای اتحاد نیروهای سیاسی سکولار دموکرات با مجاهدین همین موضوع «سکولار دموکراسی» است! درست است که خانم مریم رجوی سازمان مجاهدین را مدتهاست به عنوان تشکیلاتی سکولار دموکرات معرفی می کند، اما حتی خانمهای فعال در تشکیلاتهای اصلاح طلبان اسلامی که در داخل ایران فعالیت می کنند، این اندازه حجاب اسلامی را رعایت نمی کنند که مجاهدین رعایت می کند! موضوع ظاهراً ساده ای به نظر میرسد، اما در جو سیاسی ایران بعد از 42 سال تحمیل حجاب، واقعاً مسأله است و از خوانندگان خواهش می کنم مقاله ای که اینجا لینک می کنم و سالها پیش منتشر کرده ام را، با دقت مطالعه کنند و تازه آن مقاله در رابطه با اصلاح طلبان اسلامی نوشته شده بود و نه مجاهدین! به هر حال آن دوستان فعال در شبکه های اجتماعی، هواداران زنده یاد شاپور بختیار هستند؛ اما، به تصور آنکه آنان هوادار پنهان مجاهدین یا گروههای اتنیکی هستند، مورد حمله قرار می گیرند! در رابطه با گروههای اتنیکی که مسأله روشن است و آنهم نیاز به درک توازن نظارتی است که بسیار بحث کرده ایم اما متأسفانه توجه لازم به آن نمیشود. با اینهمه، آنچه مهم است، اینکه، از نگاه این نگارنده دوستان مورد اشاره، در حقیقت ادامه دهندگان راه زنده یاد شاپور بختیار هستند و در تلاش برای ایجاد اتحاد با مجاهدین، و می خواهند فعالیتهای مثبت مجاهدین را در این روزهای خیزش 1400، به اپوزیسیون سکولار دموکرات نشان دهند؛ با اینحال، همانطور که بحث شد، مشکل اصلی مسائل تاریخی مجاهدین نیست، بلکه خودِ درک مجاهدین از «سکولار دموکراسی» است، که نشان می دهد روشنگری در رابطه با معنای «سکولار دموکراسی» همچنان لازم است تا سوء تفاهم ها برطرف شود؛ همانگونه که دو روز پیش در مقاله ای تحت عنوان «شوهر علم الهدی و اینکه اصلاح طلبان هنوز مخالفت سکولارها را با حکومت اسلامی درک نکرده اند»، بحث شد! در حقیقت بسیاری از اعضای جبهه ملی که تشکیلاتی سکولار دموکرات برای 70 سال بوده، واقعاً معتقد به اسلام بودند و حتی «اسلامیت و ایرانیت» را بمثابه دو ستون اصلی حاکمیت در ایران می دانستند؛ و شخصاً هنگام سفری که به همراه زنده یاد نصرت امینی برای دیدن دکتر کریم سنجابی در چیکو داشتیم، اولین کاری که مرحوم نصرت امینی بعد از رسیدن به مقصد کرد، خواندن نماز ظهر بود! در نتیجه بحث اینجا فاصله گرفتن مجاهدین از «اسلام» نیست، بلکه موضوع خط کشی روشن با «اسلامگرایی» است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

یازدهم مرداد ماه 1400
August 2, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles