sam-ghandchi دوبی در گرمای 50 درجه با استفاده از پهباد، ابرها را شارژ و باران تولید می کند

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4125-dubai-drones-rain.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6    

 

dubai-drones-rain

 

خواهش می کنم این ویدیو را که سه روز پیش منتشر شده، تماشا کنید که نشان می دهد چگونه دوبی در دمای 50 درجه سانتیگراد، با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین (پهباد)، با شارژ ابرها، باران تولید می کند. فقط به خیابانهای دوبی در این ویدیو نگاه کنید که پر از آب شده است! در همین زمان در این سوی خلیج فارس، در خوزستان به دلیل همان اندازه حرارت هوا، مردم ایران از بی آبی به خیابانها می ریزند و رژیم اسلامی آنها را به گلوله می بندد! ایران هم پهباد دارد؛ اما با آن چه کار می کند! از سوی دیگر قوه قضاییه ی ایران روز گذشته اعلام کرد دو نفر پیدا کرده که پیغمبر اسلام را نفی کرده اند (#سب النبی) و می خواهد آنها را اعدام کند! آخر تا کی این رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی می خواهد به نابود کردن ایران و ایرانی را ادامه دهد! من هیچ دشمنی با آخوند ندارم و امثال این نگارنده رفتار فاشیسم هیتلری با کشیشها را که متروک می نامید، محکوم می کردیم. اما کشیش و آخوند تخصصشان مسائل مذهبی است و وقتی کنترل کل جامعه را در دست گرفته اند، کل ایران را به نابودی کشانده اند. ایران مترقی حتی به همسایگانی نظیر افغانستان می تواند کمک کند که در برابر طالبان مقاومت کنند، نه که خود ایران بدتر از افغانستان تحت حکومت طالبان باشد و کار دولت پیدا کردن نفی کنندگان پیغمبر اسلام. شخصاً از 12 سالگی غیرمذهبی بوده ام و واقعاً این حساسیتهای مذهبی را نمی فهمم؛ و دشمنی با هیچ مذهبی ندارم، با اینحال مخالف حکومت مذهبی و اداره ی کشور توسط روحانیون، و خواستار رژیمی سکولار دموکرات هستم. اگر یک روحانی در کار دیگری غیر از امور مذهبی تخصص دارد، در رژیم سکولار دموکرات مشکلی نیست و از او بعنوان متخصص در آن کار استفاده می شود، نه چون آخوند است بلکه چون آن کار تخصصی را می داند! دیگر نمی دانم به چه زبانی باید گفت که این وضعیت خوزستان نتیجه ی کار مسؤلانی است که دستکم 3 سال از این مسأله ی بی آبی مطلع بوده اند و امروز هم به جای قبول مسؤلیت و جبران مافات دارند، نیروی مسلح از نقاط دیگر کشور تقاضا کرده و بچه های مردم را به گلوله می بندند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

دوم مرداد ماه 1400
July 24, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles