Sam Ghandchiسام قندچي آیا ابن زیاد و یزید آب را به روی مردم آبادان بسته اند یا نادانی و بی کفایتی مسؤلان
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2123-water-ibn-ziyad.htm

پی نوشت 25 تیرماه 1400: به جای کاروان تانکرهای آب برای خوزستان، معترضان را می کشند

پی نوشت 25 تیرماه 1400: یادداشت زیر 3 سال پیش نوشته شده و روز گذشته دوباره در این فصل گرما در #خوزستان شاهد اعتراضات وسیع مردم به کمبود آب آشامیدنی بودیم. س.ق.

 

water-ibn-ziyad

 

 

آقای بهروز سورن مطلب مستدلی در مورد وضعیت آب آشامیدنی در خوزستان نوشته و به همراه ویدیویی از اعتراض مردم در شهر آبادان، منتشر کرده است. واقعیت اینکه دلیل کم آبی در کل ایران تغییر شرایط اقلیمی منطقه ای از کره زمین است که ایران از نظر جغرافیایی در آن قرار دارد، و این موضوع را دانشمندان سالها پیش، اعلام کرده بودند. اما برخورد مسؤلین با این واقعیت چه بود؟ آیا آینده نگری کردند و طرح هایی مؤثر پیش پا گذاشتند؟ می گویند ماری آنتوانت وقتی فرانسه با مشکل نان قبل از انقلاب کبیر 1789 روبرو بود گفت چرا مردم بجای نان، کیک نمی خورند؟ آیا چنین روشی امکان پذیر است؟ چرا نه، اگر فرانسه ثروتی داشت که می توانست برای همه مردم نه تنها نان بلکه کیک بخرد، در فرانسه انقلاب نمی شد. شیخ نشین های خلیج فارس دقیقاً همین کار را می کنند. آنها هیچوقت منابع آبی نظیر ایران نداشته اند و آب میخرند و می توانند آب بطری تهیه شده از بهترین چشمه های جهان را در اختیار مردم خود قرار دهند. حتی دبی با خریدن آب روی پشت بام ساختمانهای بلند خود چمن سبز کرده است. در نتیجه می توان راه حلهای مختلف برای حل مسأله بی آبی به کار برد، که یک فرمول هم برای همه جا کار نمی کند؛ مثلاً می دانیم جمعیت دبی کم است و راهی که دبی برگزیده لزوماً برای ایران کار نمی کند. دبی نفت می فروشد و مراکز تفریحی درست می کند که ایرانیان هم میروند آنجا پول خرج می کنند، و از درآمد خود استفاده کرده آب و یخ را از خارج وارد می کند. همچنین دبی در 40 سال گذشته به یکی از مراکز تجاری مهم خاورمیانه تبدیل شده در حالیکه کسی جرئت ندارد حتی برای تجارت به ایران سفر کند چرا که ممکن است قوه قضاییه گیر بدهد و زندانی اش کند و آن آدم هم پشت دست خودش را داغ می کند که با ایران تجارت کند. خودتان را جای مردم عادی ایرانی و غیرایرانی بگذارید که بخواهند به ایران بروند یا با ایران تجارت کنند، وقتی حتی محمود احمدی نژاد در ایران احساس امنیت نمی کند. به هر حال طرحهای علمی برای کشاورزی در ایران هم شاید حتی صرفنظر از مسأله آب، نتواند حتی گندم و برنج برای مصرف خود کشاورزان را تأمین کند. کشورهای اروپایی امروز به مقدار اندکی کشاورزی را با سوبسیت برای روز مبادا ادامه می دهند، اما محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از خارج وارد می کنند چون تولید کشاورزی برای بیشتر کشورهای اروپایی مقرون به صرفه نیست و ضرر می دهد. ما در اقتصادی گلوبال زندگی می کنیم و نمیشود برای حل مسائل مرتب تکرار کرد که باید کشاورزی را بهبود بخشید وقتی حتی جدا از مسأله آب، تأکید زیاد بر کشاورزی در ایران ممکن است اصلاً راه کار آینده نباشد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

اول تیر ماه 1397
June 22, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH