Sam Ghandchiسام قندچي میلاد آقایی، جنبشهای اجتماعی، و نگاهی دیگر به موضوع تجزیه طلبی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3315-milad-aghaei

مطالب مرتبط: 1     2     3     4      5

 

milad-aghaei

 

بسیاری از ما فعالان سیاسی و مدنی ممکن است چندین دهه درباره ی جنبشهای اجتماعی حرف زده باشیم اما قادر نباشیم چگونگی شکل گیری جنبشهای اجتماعی، چه مترقی و چه ارتجاعی را توضیح دهیم و به همه ی دوستان توصیه می کنم بخش اول سخنان روز گذشته ی آقای میلاد آقایی را در گفتگو با آقای سعید بهبهانی در تلویزیون میهن، گوش کنند که واقعاً ایشان می داند که از چه حرف میزند. دو هفته پیش نیز آقای میلاد آقایی بحثی بسیار شنیدنی در مورد حق تعیین سرنوشت، در همان تلویزیون داشتند. حالا سؤال اینجاست که در ایران در لحظه ی حاضر جنبشهایی بسیار قوی با خواستهای اتنیکی وجود دارد و رژیم اسلامی برای سرکوب آنها از عوامل خود در اپوزیسیون استفاده می کند و این جنبشها را با انگ تجزیه طلبی در برابر اپوزیسیون سراسری قرار می دهد و به این طریق آنها را از بقیه ی اپوزیسیون منفرد می کند. درست است که برخی از این جریانات نه تنها تجزیه طلب هستند بلکه نظیر اسماعیل آقا سیمکو (سیمیتقو) از کشورهای بیگانه برای ضربه زدن به ایران پول میگیرند از جمله برخی جریانات قومگرای عامل بیگانگان، بارها لوله های نفت خوزستان را منفجر کرده اند، اما این امر نباید ما را گمراه کند. این جنبشها اساساً به دلیل خواستهای مشخص بخشهایی از مردمان ایران برخاسته اند و اتفاقاً با برخورد نادرست به این جنبشها، هم اپوزیسیون از پتانسیل این نیروهای مردمی بهره مند نمیشود و هم اینکه رژیم برای سرکوب آنها متحدی در اپوزیسیون به دست می آورد. با استفاده از تحلیل آقای میلاد آقایی می توان راه حلی برای این معضل اپوزیسیون پیدا کرد. در واقع دو جنبش اجتماعی در نیم قرن اخیر در کل خاورمیانه بسیار نیرومند بوده اند. اولی جنبش اسلامی بود که به دلیل فروپاشی کمونیسم در جهان توانست جای خالی عدالت خواهی را در جنبشهای اجتماعی منطقه پر کند و اتفاقاً سید قطب که الهام بخش نواب صفوی محسوب می شود، خیلی آگاهانه بنیان این هدفِ جا انداختن جنبش اسلامی بمثابه جریانی عدالت خواهانه را با بهره گیری از کتاب کاپیتال مارکس، انجام داد که به طور مفصل در بحثهای اقتصادی سید قطب می توان دید. از سوی دیگر، جریانات اتنیکی در منطقه از جمله در ایران می توانند در پیروزی یا شکست جنبش سکولار دموکراسی در ایران نقشی تعیین کننده ایفا کنند و باید از دیدگاههای افراطی در برخورد به نیروهایی که کانون توجه شان بر خواستهای اتنیکی است، اجتناب کرد. شوربختانه زندانیان سیاسی نظیر زنده یاد زانیار مرادی تا آخرین روزهای پیش از اعدام مورد توجه اپوزیسیون قرار نگرفتند و اکنون نیز همچنان کم توجهی در اپوزیسیون برای دفاع از  ستارگانی نظیر زندانی سیاسی خانم زینب جلالیان مایه ی تأسف است. به هر حال هم جنبش اجتماعی برای خواستهای اتنیکی واقعی است و هم برخی دیدگاههای گروه های سیاسی و مدنی اتنیک غلط است، اما نباید این امر باعث ضدیت با آنها شود و اینها مسائل درونی اپوزیسیون بوده و ضروری است که غیرخصمانه از طریق بحث و اقناع به این مباحث پرداخت و لازم است رشد جنبشهای اجتماعی که آقای میلاد آقایی خیلی بهتر از اینجانب در مصاحبه ی بالا توضیح داده اند، مدنظر اپوزیسیون قرار گیرد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و یکم اردیبهشت ماه 1399
May 10, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH