Sam Ghandchiسام قندچي شاه شناسی: بحثهای قلابی درباره ی شاه و دموکراسی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3300-shah-democracy.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8

 

shah-democracy

 

این تلویزیون بی بی سی هر دقیقه یک عده شاه شناسهای قلابی که تاریخ ایران را هیچوقت نفهمیده اند و برای راضی کردن این و آن، و کسب درآمد تاریخدان شده اند، به همراه یک عده از وزرای پیشین رژیم شاه دعوت می کند، و درباره ی شاه و دموکراسی بحث می کنند و دلیل انقلاب را جویا می شوند، موضوعی که این نگارنده 38 سال پیش در جزوه ی ترقی خواهی در عصر کنونی مورد بحث قرار دادم و بعد هم در کتاب ایران آینده نگر مفصل تر وارد جزئیات شدم، و ای کاش این دوستان در بی بی سی بعد از 38 سال، همان جزوه ی مختصر ترقی خواهی را مطالعه می کردند که همانزمان فرسنگها از بحثهای کهنه ی تجدد خواهی دوران رضا شاه فاصله داشت که عده ای هنوز با تبختر تکرار می کنند که گویی کشف تازه ای کرده اند، در حالیکه در همان جزوه ی  ترقی خواهی در عصر کنونی، از انقلاب 57 و تئوریهای به اصطلاح خلقی چپ و امثال جلال آل احمد و دکتر شریعتی، همان 38 سال پیش، همه جانبه نقد شده بود، و طی 38 سال گذشته این موضوع در جنبش سکولار دموکراسی ایران بویژه پس از تأسیس سایت سکولاریسم نو توسط دکتر اسماعیل نوری علا، اصل بحث واقعی دموکراسی یعنی دموکراسی سکولار، دقیق تر شده است. چند دقیقه پیش داشتم به ویدیویی نگاه میکردم که سه سال پیش بی بی سی در این مورد تهیه کرده است و هنوز هم هر چند روز دوباره از همینها تولید می کند. واقعاً اینها که دعوت شده اند اصلاً نمی دانند بحث دموکراسی در یک کشور یعنی چی. اگر مثلاً رفتار آمرانه یا غیرآمرانه ی شاه یا نخست وزیر با وزرا دلیل دموکراسی یا فقدان آن تلقی شود که بدترین دیکتاتور در تاریخ ایران را باید مصدق شناخت. شاه با همه ی وزرا خیلی بیشتر صبر داشته و مهمتر آنکه به قول آمریکایی ها، مایکرومَنِجر نبوده در حالیکه ابداً مصدق اینگونه عمل نمیکرده چه در کابینه اش و چه در داخل جبهه ملی. شخصاً نه تنها در مطالعه ی تاریخ بلکه در گفتگو با زنده یاد حاج قاسم لباسچی و برخی دیگر از رهبران قدیمی جبهه ملی در این مورد خیلی حرف زده ام. به هرحال اصلاً این موضوع، کشوری را دموکراسی یا دیکتاتوری نمی کند. در همین آمریکا پرزیدنت ترامپ خیلی با اقتدار، دولت خود را می گرداند در حالیکه اوباما بیشتر به سبک اداره ی پرسنلی کار می کرد، اما اصل دموکراسی، بیرون از کابینه، در تفکیک قوا، آزادی مطبوعات، محاسبه پذیری، قابل برکنار شدن بودن عالیترین مقام مملکت توسط مردم، جدایی حکومت و مذهب و همه ی آنچیزهایی است که بارها بحث کرده ایم و دموکراسی خوش اخلاقی با بداخلاقی شاه و نخست وزیر و غیره نیست که این وزرای پیشین دولتهای زمان شاه دوباره و صدباره در مورد آن حرف میزنند. اصل اشتباه شاه نیز این بود که از همان زمان سالهای 1340 و شاید مدتها پیش از آن، باید دموکراسی سکولار را در ایران اجازه ی رشد می داد، اما به غلط از ترس کمونیستها، به اسلامگرایان اجازه ی رشد داد و همه ی این حرفها را بارها بحث کرده ایم. به هر حال هدفم در اینجا بحث تاریخ نیست اما این شاه شناسها که توسط بی بی سی هرروز دعوت می شوند و نوندونی برای هردوی آنها است که با همه ی تبختر حرفی برای گفتن ندارند، و به آگاهی مردم ایران درباره ی دموکراسی سکولار نه تنها نمی افزایند بلکه حتی تاریخ ایران را تحریف می کنند. چرا از کسانی نظیر دکتر اسماعیل نوری علا و منوچهر یزدیان دعوت نمی کنند که سالهاست برای سازماندهی دموکراسی سکولار در میان ایرانیان زحمت کشیده اند و این گفتمان را عمیقاً در کانون فعالیتهای خود قرار داده اند. در آخر هم برای کسانی که می خواهند از این بحث ناراحت شوند، اجازه دهید یک جمله ی دیگر هم اضافه کنم. در این ویدیو به سخنان برخی از این وزرا دقیق گوش کنید. اگر جای شاه بودم، بعضی از آنها را از اول اخراج می کردم و دلیلش نیز اینکه بعضی از اینها حتی امروز هم معلوم است اصلاً فهم در سطح وزیر مملکت ندارند و نمی دانم چطوری در چنان سطحی در دولت ایران کار می کرده اند، راحت بگویم خنگ هستند و شاه حتی به آنها اجازه داده مدتها در رأس قدرت باقی بمانند. آیا اخراج کردن وزیری که فاقد هوش، دانش و تجربه ی کافی برای عهده دار شدن مقامی که احراز کرده، دیکتاتوری است؟ به هر حال بررسی دموکراسی در یک کشور بحث خوش اخلاقی و بداخلاقی رهبران آن کشور نیست که چند سالی است موضوع گفتگوهای بی بی سی فارسی شده است! درباره ی آقای اردشیر زاهدی نیز هفته ی پیش نوشتم و بیشتر حرفی نیست اما می توانید به بحثهای سه سال پیش ایشان نیز در این ویدیو گوش کنید و خود قضاوت کنید.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پانزدهم اردیبهشت ماه 1399
May 4, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH