Sam Ghandchiسام قندچي آینده نگری: در حاشیه ی گفتگوی مقصود فراستخواه درباره ی پوچ گرایی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3236-maghsoud-farasatkhah.htm

پی نوشت: برای توضیحاتی در ارتباط با این مطلب لطفاً به پانویس در پایین صفحه مراجعه کنید.

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11

   

maghsoud-farasatkhah

 

 گفتگوی دکتر مقصود فراستخواه که در این یادداشت مورد بحث قرار دارد، یکی از جالبترین پژوهشهای میدانی در مورد جامعه ی کنونی ایران است. در واقع از نظر فلسفی سه ماه پیش در پایان یادداشتی تحت عنوان «سکولاریسم: مشکل اصلی دینداران پیشین خرافات نیست»، پس از نقل قول عبارتی از همسر اسقف ورسستر درباره ی تئوری داروین که گفته بود «اميدوار باشيم حقيقت نداشته باشد. اما اگر که حقيقت داشت، اميدوار باشيم اطلاع عمومی از آن حاصل نشود»، جمله ی زیر اضافه شده بود:

 

"در این راستا دیدگاه علمی برای کسی که به دیدگاههای مذهبی عادت دارد باعث نوعی پوچیسم و خلاء در نگرش به جهان و معنابخش بودن زندگی می شود که در نوشتاری تحت عنوان «جهان بینی علمی و معنای زندگی»، در جزئیات مورد بحث قرار گرفته و مطالعه ی آن نوشته نیز به خوانندگان توصیه می شود"*

 

اما اینکه یک جامعه شناس طراز اول در ایران با پژوهشهای میدانی چنین ارزیابی را در مورد پوچ گرایی در جامعه ی کنونی ایران گزارش می کند، بسیار حائز اهمیت است و با یادآوری آنچه که دو سال پیش در نوشته ای تحت عنوان «بزرگترین آسیب حکومت اسلامی به ایرانیان که به این زودی ها قابل ترمیم نیست»، در ارتباط با اخلاق اجتماعی در ایران کنونی مورد بحث قرار گرفت.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم فروردین ماه 1399
April 10, 2020

 

 

پانویس:

 

گفتگوی بسیار خواندنی دکتر مقصود فراستخواه را تحت عنوان «مردم در معرض پوچ گرایی پنهان هستند» که در سطور بالا مورد بحث قرار گرفته،  در سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران مطالعه کردم که به نقل از شماره ی فروردین ماه 1399 نشریه ی آینده نگر اتاق بازرگانی تهران، تجدید چاپ شده است. از دکتر اسماعیل نوری علا سردبیر سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران سؤال نکردم و به اینجانب نیز ربطی ندارد که آیا این بازچاپ با اجازه ی نویسنده بوده یا نه، و به دکتر نوری علا و نویسنده مربوط می شود و شخصاً هم وقت تماس مستقیم ندارم و خوشحالم که این زحمت را دکتر نوری علا می کشد و در سایت جنبش و خبرگاه سکولار دموکرات ایرانیان به انتشار مطالب بسیار عالی می پردازند که امکان مرور این مطالب را بدون دغدغه درباره ی ملاحظات جانبی میسر می کند. با اینحال لازم به یادآوری است که صاحب این قلم عامدانه از بحث با ذکر نام درباره ی نظرات آینده نگرهای داخل ایران که در سایتهای مختلف چاپ می شوند، پرهیز می کنم، و حتی اگر نام برخی از آنها را در صفحه «ویزیون یا دیدگاههای آینده نگر» در ایرانسکوپ ذکر کرده ام، کسانی بوده اند که به تصور این نگارنده مطرح شدن نامشان در نشریات خارج کشور برایشان مسأله ای نبوده، و با این وجود در همانجا هم تذکر داده ام که ذکر نامشان بدون اطلاع آنها انجام شده که حقیقت محض است و ابداً با هیچکدام از آنها تماسی ندارم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH