Sam Ghandchiسام قندچي کرونا: برخی محیط زیستی های ارتجاعی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3215-some-reactionary-environmentalists.htm

Corona: Some Reactionary Environmentalists

http://www.ghandchi.com/3215-some-reactionary-environmentalists-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4      5      6

   

some-reactionary-environmentalists

 

تفاوت واپسگرایی و عقب ماندگی در گذشته بحث شد و با مثالهای بیشتری به زبان فارسی. در رابطه با پاندمی کرونا، برخی محیط زیستی ها تحلیل ارتجاعی ارائه می کنند که بسیار شبیه آن کاری است که کوکلاکس کلانهای اسلامی در ایران و خاورمیانه در نیم قرن گذشته کردند که با بهانه قرار دادن مشکلات جوامع پیشرفته، واپسگرایی را اشاعه دادند. پدر مرحومم در اسفند ماه 1295 متولد شده بود، یکسال پیش از پاندمی آنفلوانزای 1918 و مادر بزرگم 30 بار در منطقه ی مرکزی تهران بچه به دنیا آورده بود و فقط سه تا از آنها نمردند، یکی بزرگتر و یکی هم کوچکتر از پدرم و آنها خانواده ی فقیری نبودند، و این "نرمال" در ایران در آن روزها تلقی می شد. ویروس کنونی کرونا یک در صد از آنهایی که مبتلا شوند را می کشد، در حالیکه آبله 30 درصد از آنهایی که مبتلا شوند را می کشد، در نتیجه تنها دلیلی که ما شاهد چنین فاجعه ای در ارتباط با کرونا هستیم این است که هنوز واکسن ندارد، و مهمتر آنکه هنوز با آن به سبک قرن بیستم مواجه می شویم و متدهای مقاومت ژنتیکی را توسعه نداده ایم، وقتی حتی بودجه ی آنگونه پژوهشهای علمی را در سال 2013 قطع کردیم به دلیل آنکه خواستیم از قربانی کردن حیوانات برای آزمایش و نیز از مرگ انسانها در نتیجه ی عوارض جانبی، اجتناب کنیم، و همانطور که روز گذشته درباره ی ایده های کرزوایل برای استفاده از سیمولاسیون برای تست کردن بحث شد، راه حل مسأله، به جلو رفتن است و نه به عقب رفتن که برخی محیط زیستی های ارتجاعی توصیه می کنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوازدهم فروردین ماه 1399
March 31, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH