Sam Ghandchiسام قندچي کرونا: تحلیهای ارتجاعی مسعود بهنود و برخی محیط زیستی ها
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3214-masoud-behnoud-corona.htm

پی نوشت 12 فروردین 1399: کرونا: برخی محیط زیستی های ارتجاعی

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5

   

masoud-behnoud-corona

 

واقعیت کرونا این است که تلفات آن حدود 1 درصد از مبتلایان است در حالیکه تلفات آبله 30 درصد از مبتلایان است، و دلیل همه ی مشکلات جهان با کرونا این است که هنوز واکسنی ساخته نشده وگرنه خطرش خیلی از آبله و موارد مشابه، کمتر است، و همانطور که چند ساعت پیش بحث شد هنوز از نظر تکنولوژی، نظیر 100 سال پیش هنگام پاندمی آنفلوانزای 1918، تکیه مان بر واکسن است و نه مقاوم کردن بدن انسان از طریق جین تراپی و دلائلش نیز بحث شد. اما امثال آقای مسعود بهنود و برخی به اصطلاح محیط زیستی ها می خواهند حتی از جامعه ی صنعتی زمان 1918 هم عقب تر بروند، همانطور که در رابطه با ایران، 40 سال است دنبالچه ی راهکارهای ارتجاعی اصلاح طلبان اسلامی بوده اند، ولی در عین حال نظیر آخوندها مصرف کننده ی بهترین تکنولوژی ها نظیر اتومبیل، هواپیما، کامپیوتر، اینترنت، فیسبوک، توییتر، تکنولوژیهای پزشکی و تازه ترین داروها هستند. خودتان یادداشت امروز آقای مسعود بهنود را در فیسبوک بخوانید و قضاوت کنید (1).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

یازدهم فروردین ماه 1399
March 30, 2020

 

پانویس:

 

1. یادداشت مسعود بهنود: فیسبوک: سی ام ماه مارس 2020 برابر با 11 فروردین 1399

"این اولین نمونه از فرستاده های شماست. مطلوب من قصه های کوتاه بود. اما از میان مقاله ها و دلنوشته ها هم این را برگزیدم که با هم بخوانیم. گلی خانم ممنون
اندر حکایت زندگی‌ ما انسانها در این روزها...
خيلي مغرور شده بوديم ، خيلي مشغول شده بوديم ، در تخريب و تصرف طبيعت خيلي بي پروا شده بوديم ، به چيزي جز منافع خود نمي انديشيديم ، ضعيف را پايمال مي كرديم ,به صاحب قدرت و ثروت براي ارتقاي مال و موقعيت كرنش مي كرديم ، باور داشتيم قاعده دنيا همين است و اينگونه خواهد ماند.
آسمان را از دود و سرب و گازهاي سمي سياه كرده بوديم ،
دريا را از ماهي تهي و از زباله و نفت و فاضلاب پر كرده كرده بوديم.
بنام دين ، بنام دمكراسي ، بنام حقوق بشر مي كشتيم ، اسير مي كرديم ، غارت مي كرديم و حتي از فروختن زنها و بچه ها شرم نمي كرديم.
صبر خدا هم حدي دارد ، تحمل كائنات هم حدي دارد ،ظرفيت زمين و آسمان هم حدي دارد.
بالاخره بايد كسي پيدا مي شد و به انسان مست و مغرور فرمان بدهد ايست. !
و اين ماموريت به يك ويروس كوچك غير قابل رويت واگذار شد تا به معناي واقعي انسان طغيانگر را سر جايش بنشاند. و بدرستي به او بفهماند كه اي انسان :
تو خيلي ضعيفي
تو خيلي تنهايي
تو خيلي ترسويي
همه هواپيماها و قطارها را زمين گير كرد.
همه تجارتخانه ها و همه بازارهاي بورس را تعطيل كرد.
درهاي استاديومها ، اماكن تفريحي ،رستورانها، كازينوها، سينماها ، پاركها را به دست خود انسان بست.
و به كره زمين گفت حالا نفس بكش ، به آسمان گفت حالا آبي شو ، به خورشيد و ماه و ستاره ها گفت حالا بچرخيد و برقصيد و عشوه گري كنيد.
به حيوانات هم گفت حالا بدون ترس از شكار شدن بدست انسان آنگونه كه در ذات و ميل شماست زندگي كنيد.
و به انسان دستور داد در خانه بمان و به آنچه داشتي و به آنها ناسپاس بودي بيانديش شايد هنوز فرصتي براي زيستن عاشقانه پيدا كني.
عکس هم از سواحل استان گلستان است در روزهای ساکن کرونایی. بی دخالت انسان چقدر زیباست."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH