Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی برای یک دوست بسیار عزیز
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3186-yaddaashti-baraye-yek-dooste-aziz.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3

   

yaddaashti-baraye-yek-dooste-aziz

 

روز گذشته مطلبی از این نگارنده منتشر شد تحت عنوان «دو کلمه درباره ی وحدت اپوزیسیون». چند دقیقه پیش نیز مقاله ای تحت عنوان «شب جمعه ی آخر سال 1398 با یادی از زنده یاد پویا بختیاری»، انتشار یافت. می دانم که مذاکره کنندگانی که دیپلمات هستند نظیر مقامات وزارت امور خارجه ی کشورهای مختلف، مرتب در حال چانه زنی سیاسی هستند و خوب کاری هم می کنند که بخش اصلی شغلشان است و خیلی وقتها حتی نظیر فروشنده ای در بازار در حال معامله هستند که کاری است طاقت فرسا و با احترام به همه ی فروشندگان در دنیا، نه آنکه آنرا کار بدی بدانم، اتفاقاً سنت پال کسی بود که همچون یک فروشنده ی توانا، مسیحیت را در دنیا اشاعه داد و همه ی مسیحیان برای او احترام قائل هستند و مطالعه کتاب «آگ ماندینو» را تحت عنوان بزرگترین فروشنده در دنیا، به همه ی دوستان توصیه می کنم که بسیار خواندنی است. اما شخصاً این کاره نیستم و هیچوقت دیپلمات نبوده ام و شغلی است که نه توانایی اش را دارم و نه آنکه علاقه ای به انجام آن؛ و هروقت در زندگی باید خرید می کردم و چانه زدن لازم داشت از خیرش می گذشتم. آنچه به نظرم درست می آید را می نویسم و می گویم، آنهم بعنوان یک روزنامه نگار و دیدگاه های نظری ام را نیز بعنوان یک پژوهنده منتشر کرده ام، و ممکن است یکروز دوستی بپسندد و فردا هم نپسندد، و هزاران صفحه ی فیسبوکی و توییتری و جلسات خصوصی و عمومی اینترنتی و غیراینترنتی هست که هرکسی هر موضوعی را آزادانه می تواند بحث کند و کسی جلوی آزادی بیان و عقیده ی کسی را نگرفته دستکم وقتی در کشورهای غربی زندگی می کنیم و نه تحت دیکتاتوری در ایران، و نیازی هم نیست که بحثها در صفحات شبکه های اجتماعی اینجانب باشد که وقت اداره ی صفحاتم به شکل تالار بحث را ندارم و پاسخ به یکنفر و عدم پاسخ به دیگری باعث سوء تفاهم می شود؛ اما، بحثها در هرجا در اینترنت که هست را می بینم و مشکلی نیست و نیازی به ایمیل و غیره هم نیست. از نظر شغلی خیلی کارها بلد هستم که اگر مانع تراشی نشود قادر به انجام آن کارها برای تأمین زندگی هستم، از جمله ترجمه و برایم هم هیچ اهمیت ندارد که برای کجا کار تکنیکی یا ترجمه انجام دهم و دستور کارفرما را انجام می دهم مگر آنکه کاری غیرقانونی بخواهند که چنین مسأله ای نداشته ام، همانگونه که 8 سال در صدای آمریکا کارهای تکنیکی، ادیتوری، و ترجمه انجام می دادم و طبق دستورالعمل آن مؤسسه هم کارم را می کردم و نه به دلبخواه خودم و شغلم بود که می توانست در مؤسسه ی خصوصی و دولتی دیگری هم باشد، مثل همه ی مردم که یکجا کار می کنند که عشق و عاشقی نیست و کار در صدای آمریکا را دوست داشتم چون مرا در باغ خبرهای ایران نگهمیداشت. اما کار شغلی یک حرف است و موضوعات نظری بحثی دیگر و آنچه در زمینه ی نظری می نویسم واقعاً آنچیزی است که به آن باور دارم و نه انجام وظیفه ی شغلی. به یک دوست عزیز که خیلی به وحدت اپوزیسیون علاقه دارد و مورد احترام اینجانب است و می دانم خیلی از حرفهایش انعکاس نظرات دیگران اما از زبان او ست و بازهم با سپاس از این دوست که برای وحدت اپوزیسیون دل می سوزاند فقط می توانم یک چیز بگویم که اگر کسی دنبال «بله قربان گو» در عرصه ی نظری و سیاسی هست، به اندازه ی کافی 41 سال است که فراوان بوده اند و هستند و اجازه دهید عیسی به دین خود و موسی هم به دین خود، و یکدیگر را بیشتر نیازاریم. و بازهم با سپاس از این دوست که به صاحب این قلم همیشه محبت داشته است و با بهترین آرزوها.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و هفتم اسفند ماه 1398
March 18, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH