Sam Ghandchiسام قندچي دو کلمه درباره ی وحدت اپوزیسیون
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3184-vahdate-opposition.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6

   

vahdate-opposition

 

روز گذشته مقاله ای از این نگارنده منتشر شد تحت عنوان «دو نکته: یکی درباره ی زنده یاد شاپور بختیار و دو دیگر تئوریک درباره تاریخ»، نکته اول تاریخی و نکته ی دوم علمی بود، و در مورد دو موضوع که چند هفته ای در مهستان بحث می شد؛ خوانندگان می توانند بخوانند و خود قضاوت کنند. دو روز پیش از آنهم مقاله ای منتشر شد تحت عنوان «توده ایها، مسعود بهنود، رضا پهلوی و زنده یاد اسکندر فیروز» که توهین به کسی نبود و درخواستی بود از دوستان توده ای سابق که در مورد تغییر نظرات خود توضیح دهند و این درخواست به دوستان توده ای و چپی محدود نیست و در مورد اسلامگرایان یا دیگرانی نیز که تغییر موضع داده اند صدق می کند از جمله خود صاحب این قلم، که به تفصیل تغییر موضع خود را چه وقتی از چپ جدا شدم، توضیح دادم و چه وقتی تغییر موضع در مورد فدرالیسم دادم که با ذکر جزئیات به اطلاع همگان رساندم. دوستی اینطرف و آنطرف رفته و گفته که این دو مقاله "پیچیدن به پروپاچه ی سلطنت طلبان است." برداشت این دوست منطقی نیست و شاید وقت ندارد و مقالات را با دقت مورد مطالعه قرار نداده است. اینجانب طی 30 سال گذشته در اینترنت نظرم را به روشنی درباره ی سلطنت و سلطنت طلبان نوشته ام، چه احتیاجی دارم که در لفافه حرف بزنم و کلاً هم آدمی نیستم که نه انشاء بنویسم و نه در لفافه حرف بزنم و همیشه حرفم را روراست گفته ام چه حرفهایم یک روز هوادار داشته و چه همه ی دنیا ضدم بوده اند. کلاً برداشتهای آن دوست درست نیست و ای کاش از خودم سؤال می کرد تا که اینطرف و آنطرف بگوید، چون اصلاً این دو مقاله ربطی به موضوع سلطنت و سلطنت طلبان نداشت. مهمتر آنکه، اگر دوستانی تصور می کنند وحدت از اینطریق میسر می شود که افراد چیزی بگویند غیر از آنچه در 41 سال گذشته گفته اند، در اشتباه هستند، اتفاقاً آنهایی که در 41 سال گذشته به روشنی گفته اند چه فکر می کنند و چه کار می کنند و آنچه گفته اند را انجام داده اند، و آنچه انجام داده اند را گفته اند، ممکن است اگر بر سر میز بنشینند، به نتیجه ای برسند. وگرنه اگر چاخان الدوله ای که صدتا کفگیر درست می کند که یکی اش دسته ندارد آمد و برای دلخوش کردن شما هر لحظه یک حرف زد، به درد نمی خورد و اگر هنوز آن کارقاچاق کن ها را نشناخته اید، حرف زدن اینجانب نیز دردی دوا نمی کند، اما اگر از آن طریق می شد وحدت در اپوزیسیون ایجاد کرد که در این 40 سال شده بود. شخصاً ترجیح داده ام وارد این بحثها نشوم چون دکتر اسماعیل نوری علا به بهترین وجه این کار را کرده است، اما واقعاً خودسانسوری و شیره مالیدن سر خود و دیگران، راه رسیدن به وحدت اپوزیسیون نیست، بلکه درک عمیق موضوعاتی که مورد اختلاف و توافق هستند، شفافیت و درستی، ما را به اتحاد خواهد رساند، وگرنه می شود داستان حکمیت ابوموسی و جنگ صفین که بیش از هزار سال از ماجرا گذشته و اگر امروز بروید و از خوارج حوثی یمن سؤال کنید که دعوا سر چی بود و چطور امروز متحد دولت شیعه ی ایران شده اند، شاید مات و مبهوت به شما نگاه کنند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم اسفند ماه 1398
March 17, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH