Sam Ghandchiسام قندچي خسته ام، چهل و یک سال یک عمر است و اینهم از نوروز ما و کرونا
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3173-khasteham.htm

مطالب مرتبط: 1      2      3     4     5      6      7      8      9     10     11     12     13      14     15     16     17    18     19

 

khasteham

 

ممکن است بگویید که مردم شوروی بیش از 70 سال گرفتار رژیم استالینیستی بودند تا که خلاص شوند و تازه هنوز هم گرفتار خودکامگانی نظیر پوتین هستند ولی اینهم برایم تسلی نیست که اگر برای آنها بدتر بوده دلیلی نیست که همین اتلاف 41 سال از عمر ما در این نکبت زندگی تحت حاکمیت رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی، مایه ی غم نباشد. روز گذشته دوست عزیز خانم شکوه میرزادگی از مدیریت بنیاد میراث پاسارگاد برایم یادداشتی فرستاده و پرسیده بود که «به نظر شما، با این همه مصیبت های انسان ساز و طبیعی که امسال هموطنان ما را آزرده است، آیا ما باید نوروز را جشن بگیریم یا نه؟» و در پاسخ نوشتم که باید آنچه را چند ماه پیش هنگام کریسمس نوشتم را تکرار کنم که خودم دل و دماغش را ندارم اما اگر کسی دل و دماغش را دارد به قول آمریکایی «سو ماچ پاور تو ضم».  ممکن است بگویید که کرونا مسأله ای جهانی است و شیوع آن به ایران ربطی ندارد و حرفتان درست و امروز هم که چین و آمریکا در رابطه با این مسأله با تئورهای توطئه به جان هم افتاده اند، اما در ایرانِ قرنِ بیست و یکم است که، رهبر کشور هنگام چنین مصیبتی اطلاعیه می دهد که «کرونا بلای آن‌چنان بزرگی نیست،‌ دعای هفتم صحیفه سجادیه را بخوانید» و عقیده ی مذهبی هر کسی تا آنجا که نظیر فتوا برای جنایت نباشد، حق پیروان هر آیینی است، اما راهکار دادن برای یک کشور در این قرن 21 باید سکولار و بر اساس علم باشد و نه دیدگاه هر مذهب و ایدئولوژی، و تازه مهمتر آنکه این رژیم، زندانیان سیاسی را در معرض خطر مرگ قرار داده که بازهم اصلاً در قرن 21، زندانی سیاسی داشتن از اساس غیرقابل قبول است و هم اکنون نیز با همه ی خطر مرگ برای زندانیان، قوه قضاییه رژیم اسلامی برای حتی مرخصی دادن به زندانیان سیاسی امروز و فردا می کند. روز گذشته نوشتم که وبا هم در دوران فترت، مختص به ایران نبوده و مسأله ای جهانی بود و در اروپا هم تلفات زیادی داشت، اما در ایران بود که توان مقابله با شیوع آن نبود و مرده ها در خیابانها رها می شدند و یک چیز را هم دیروز در ماجرای پارک شهر در دوران رضا شاه از قلم انداخته بودم؛ همان آخوندهایی که زمان وبا در دوران فترت باعث شده بودند حتی پزشک قانونی در ایران نداشته باشیم و مرده ها در خیابانها رها شوند، وقتی سالها بعد، آن منطقه ی مخروبه ای را که مثل «مسگرآباد» در زمان ما بود و اجساد مردم بیکس و کار را در آنجا چال می کردند، و رضا شاه در آن مخروبه، «باغ سنگلج» یا «باغ ملی» را ساخت که بعداً نامش شد «پارک شهر»، همین آخوندها در آنوقت نگران آن مرده ها شدند و شاید در کتابهای تاریخ این یکی نباشد که از مرحوم پدرم شنیدم که متولی سرقبرآقا در زمان رضا شاه اعلام کرد که خواب نما شده و مرده های قبرهای باغ سنگلج از این کار رضا شاه اظهار ناراحتی کرده اند و گفته اند که به حریم آنها دست اندازی شده، و برخی آدمهای به اصطلاح روشنفکر هم گفتند که رضا شاه این کار را کرده چون خانه ی مخروبه ی خودش پیش از پادشاهی در نزدیکی همان منطقه ی سنگلج بوده و نمی خواسته از آن اثری باقی بماند. واقعیت چه بود؟ در کودکی به سرقبر آقا رفته بودم و بقعه ی آنرا به یاد دارم که شاید اثر تاریخی با ارزشی از دوران قاجار باشد. اما همه ی این داستانسرایی های خواب نما شدن متولی سرقبرآقا در زمان رضا شاه برای این بود که آن محل نیز دستکمی از قبرستانهای متروک دیگر اطراف تهران نداشت و البته محلی برای دفن افراد بیکس و کار بود، و خود بقعه هم متعلق به امام جمعه ای در عهد قاجار، و آخوند متولی آن می ترسیده با نوسازی تهران، کارو کاسبی اش از بین برود! البته در کشورهای متمدن آثار تاریخی را که وسط پروژهای نوسازی قرار گیرند حفظ می کنند و در ایران معاصر هم اساساً صرفنظر از اینکه چه کسی در قدرت بوده، اینگونه عمل شده به استثنای تخریبهایی که امثال آیت الله خلخالی در زمان انقلاب57 کردند، حتی یک عده آرامگاه استر و مردخای در همدان را تهدید به تخریب کردند. اما مسأله این است که در زمان حاضر امثال متولی سرقبرآقای آنروز، در این دوران کرونا، کشور ایران را اداره می کنند، و مردم منتظرند که دنیای متمدن مسأله ی کرونا را حل کند، و اینها دعای هفتم صحیفه سجادیه را بعنوان راهکار به مردم ارائه می دهند، و بنجلهای روسیه را با ثروت نفتی ایران خریداری کرده اند، و آقای پوتین هم از اینها راضی است، و رژیم اسلامی حاکم بر ایران نیز، هرکسی را که به این وضعیت اعتراض کند، اگر در ایران باشد به زندان می اندازند و اگر هم نظیر خانم مسیح علی نژاد در خارج کشور باشد، عامل آمریکا خطاب می کنند و امیدشان این است که آمریکا هم نظیر روسیه و چین به اپوزیسیون کمک نکند و با کمکهای مالی فراوان رژیم اسلامی ایران به نایاک، سالها ست به این هدف خود رسیده اند و مهمتر آنکه در این سالها، «فریبکاری بزرگ حکومت اسلامی، اپوزیسیون را از خواست تغییر رژیم دور کرد»، تا که مردم ایران را همه در دنیا تنها بگذارند با حاکمیت متولی سرقبرآقا در ضلع جنوبی چهار راه مولوی، و 41 سال است حاکمیت کوکلاکس کلانهای اسلامی بر کل ایران برقرار است! اینهم از نوروز ایرانیان که امسال شب جمعه آخر سال یاد همه خواهد ماند که: «سنت باستانیِ رفتن به گورستان‌ها در آخرین جمعه سال، دنباله ادای احترام به ارواح رفتگان میباشد» و نوروزتان پیروز.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم اسفند ماه 1398
March 13, 2020


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles