Sam Ghandchiسام قندچي فترت یا نه: روسیه وضعیت کنونی را در ایران می پسندد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3172-russia-iran.htm

Fetrat or not: Russia Likes Iran's Current State of Affairs

http://www.ghandchi.com/3172-russia-iran-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9

 

russia-iran

 

برخی تحلیلگران ایران وضعیت کنونی را در ایران به دوران حوالی جنگ جهانی اول پیش از به قدرت رسیدن رضا شاه تشبیه می کنند، که دوران *فترت* خوانده می شود. در آن زمان احمد شاه آخرین پادشاه قاجار رسماً مسؤل مملکت بود اما بدبینی و قطبش گری در بالا در دولت و در میان مردم مستولی بود، و فساد لجام گسیخته ای در میان مقامات دولت و ملایان اسلامی همه ی جوانب زندگی مردم را به تباهی کشیده بود، و کارایی کشور به صفر رسیده و جامعه در حالت انتظار و بلاتکلیفی بود. پدر مرحوم این نگارنده که در دوران *فترت* یک نوجوان بود، به من می گفت که اجساد مردمی که در شیوع وبا در آن سالها فوت می کردند در خیابانها رها می شد و مسؤلی نبود که از زمین بر دارد و بسیاری از اجساد در محلی رها می شد که سالها بعد در دوران رضا شاه در سالهای 1300 از اساس خراب شد و بعد در آنجا «باغ سنگلج» یا «باغ ملی» ساخته شد و سالها بعد در 1329 رسماً بعنوان پارک شهر تهران افتتاح شد و در سال 1339 بوستان گلی به آن افزوده شد. هنوز پارک شهر را به یاد دارم که وقتی نوجوان بودم در پایان سالهای 1330 و اوائل سالهای 1340 برای آنچه با نام «گاردن پارتی» در آنجا برگزار می شد و چیزی شبیه کاونتی فیِرهای آمریکا بود، به آنجا می رفتم.

 

به دوران *فترت* در سالهای 1290 برگردیم. یک تفاوت دوران *فترت* و ایران امروز در این بحبوحه پاندمی کرونا، این است که رژیم اسلامی کنونی در ایران مردم را سرکوب می کند و شمار بالایی از زندانیان سیاسی همین اکنون در سلولهای زندان در خطر مرگ ناشی از شیوع ویروس کرونا قرار دارند، و پیش از شیوع کرونا، همین 5 ماه پیش بود که در آبان ماه 1398 ما شاهد قتل عام خیابانی معترضان توسط رژیم اسلامی بودیم و در عین حال در خارج ایران نیز رژیم اسلامی به تهدید همسایگان ایران ادامه می دهد که به تراژدی پرواز 752 منتهی شد.

 

در میان همه ی این فجایع، در یک چیز تردیدی نیست و آن اینکه روسیه همچون 41 سال گذشته از وضعیت حاضر در ایران خوشحال است چرا که روسیه رژیم اسلامی ایران را به عنوان بهترین سمبل حکومتی می بیند که تئوری قدیمی «راه رشد غیرسرمایه داری» شوروی را توسط غیرکمونیستها پیاده می کند، و در ایران این کار توسط ژنرالها و آیت الله های اسلامگرا انجام می شود. ممکن است که این حرف طنزآلود به نظر آید اما سیستم خودِ روسیه ی امروز نیز می تواند "راه رشد غیرسرمایه داری" خوانده شود چرا که دولتی شبه کمونیستی است اما توسط خودکامگان غیرکمونیست نظیر ولادیمیر پوتین اداره می شود که برنامه اش ادامه ی حکومت بر روسیه برای 24 سال دیگر است، اگر که تا سن 83 سالگی عمر کند. جرج واشنگتن از سلامت کامل بعد از دو ترم ریاست جمهوری برخوردار بود و در آن زمان انجام دور دیگری از ریاست جمهوری در آمریکا قانونی بود و او هم آنقدر مورد احترام بود که برای دور سوم مطمئناً انتخاب می شد اما از این کار اجتناب کرد که پیشینه ی خوبی برای دموکراسی در آمریکا به جای گذارد. حتی روزولت که در زمان جنگ جهانی دوم به دلیل جنگ، استثناء بود و چهار دوره به ریاست جمهوری انتخاب شد، کنگره آمریکا بعداً قانونی برقرار کرد که بیش از دو دوره کسی نتواند رییس جمهور شود، اما آقای پوتین دوست دارد که این روزها مورد روزولت را برای توجیه اقدام خود در تغییر قانون اساسی روسیه، ذکر کند. خودکامگانی نظیر پوتین و اردوغان از هر بهانه ی تاریخی برای زیر پاگذاشتن دموکراسی استفاده می کنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم اسفند ماه 1398
March 12, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH