Sam Ghandchiسام قندچي رها بحرینی: عفو بین الملل: کشتار کودکان در خیزش آبان 98
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3158-raha-bahreini.htm

مطالب مرتبط: 1     2    3     4     5     6     7

 

raha-bahreini

 

خانم رها بحرینی پژوهشگر عفو بین الملل در یک گفتگوی تلویزیونی درباره کشتار کودکان در خیزش آبان 98 جزئیات بیشتری ارائه کرده است. در روزهای آبان ماه، خبرها درباره ی کشته شدن کودکان این بود که مثلاً نوجوانی رفته نان بخرد و به بدن او گلوله ای اصابت کرده است. بعضی هم می گفتند که کودکان خیابانی تصادفاً در محلهای تظاهرات بوده اند که گلوله به آنها خورده و کشته شده اند، و آنها با هدف شرکت در تظاهرات آنجا نبوده اند. اما هرچه جزئیات خبرها در این مورد بیشتر آشکار می شود، به نظر میرسد این نوجوانان از خانواده های متوسط بوده اند و تصادفاً هم در خیابان نبوده اند، و خواسته اند در خیزش مردمی آبان 98 شرکت کنند. حدود یک ماه پیش در رابطه با بحثی در پادکست شماره 12 سکولار دموکراتها در مورد موضوع جنبش نوجوانان یادداشتی نوشتم که شاید خوانندگان بخواهند مروری کنند. اگر واقعاً در ایران جنبش نوجوانان در آبان 98 تا این حد گسترده بوده که این تعداد کشته داده، فعالان مدنی و سیاسی لازم است به این موضوع توجه خاص کنند. در سالهای 1320 تا 1332 در ایران، که نسل قبل از این نگارنده فعال سیاسی بودند، جنبش نوجوانان در ایران چشمگیر بود و حزب توده مثلاً فعالیتهایی نظیر رساندن بسته های اعلامیه را از چاپخانه به محلهای مختلف برای پخش، به نوجوانان محول می کرد چون فعالیت بی خطری بود و در صورت دستگیری، چون نوجوانانی پایین 18 سال بودند، خیلی زود آزاد می شدند، یعنی فعالیتهایی که نوجوانان انجام می دادند، خیلی حساب شده بود و نه اینکه در جایی که احتمال تیراندازی هست، قرار داده شوند. شخصاً فعالان سیاسی قدیمی را دیده بودم که آنها می گفتند در سنین نوجوانی در آن سالهای قبل از 28 مرداد 1332 فعال سیاسی بوده اند، چه در جبهه ملی و چه در حزب توده. در اینجا منظور این نیست که نوجوانان را برای مبارزه با رژیم بسیج کنیم که به قول فعالان حقوق کودکان بگذاریم کودکان کودکی کنند، اما اگر نوجوانان فعال هستند بهتر است با آگاهی باشد که به این راحتی طعمه ی جنایتکاران رژیم نشوند. همانطور که در مقاله ی راجع به بحث پادکست ذکر شد در دورانیکه اینجانب فعالیت سیاسی می کردم اساساً جنبش نوجوانان وجود نداشت در حالیکه جنبش دانشجویی بسیار پررنگ بود. ده سال پیش نیز در دوران جنبش سبز کمی حضور نوجوانان دیده شد ولی نه چندان. اما با خبرهایی که دارد منتشر می شود به نظر می رسد در خیزش 98 حضور نوجوانان پررنگ بوده و قساوت رژیم هم در تیراندازی به نوجوانان، تازه دارد در خبرهای عفو بین الملل مشخص می شود. بنیاد برومند نیز تقاضا کرده اگر در این رابطه اطلاعات ویژه‌ای دارید با آنها تماس بگیرید.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پانزدهم اسفند ماه 1398
March 5, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH