Sam Ghandchiسام قندچي دموکراتها در نوامبر 2020 اوباما دیگری می خواهند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3133-democrats-obama2020.htm

Democrats in Nov 2020 Want Another Obama

http://www.ghandchi.com/3133-democrats-obama2020-english.htm

پی نوشت اول اسفندماه 1398: موضعگیری الیزابت وارن بعنوان یک «میانه رو» در لاس وگاس

مطالب مرتبط:  1    2    3    4    5    6    7    8    9

 

democrats-obama2020

 

این مقاله در این مورد نیست که این نگارنده برای انتخابات نوامبر 2020  چه چیزی را می خواهد یا دوست دارد که اتفاق افتد، آنچه بارها بحث شده و حتی روز گذشته در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 2020 مطرح شد. در این نوشته، آنچه به تصور صاحب این قلم، دموکراتها در این انتخابات دنبال می کنند، بیان می شود. دموکراتها نمی خواهند پرزیدنت ترامپ دوباره انتخاب شود که واضح است. اما آنها همچنین کاندیداهای متمایل به چپ را نمی خواهند و مشخصاً برنی سندرز و الیزابت وارن. ما به تازگی شاهد سقوط حمایت از الیزابت وارن در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات بودیم که به دلیل وارد کردن اتهامات ناگهانی ضد زن بودن به برنی سندرز از سوی خانم الیزابت وارن بود. اما آنهمه، دلیل سقوط زیاد آرای او نبود. دموکراتها پلاتفرمی افراطی را نمی پسندند که شامل پلاتفرم برنی سندرز نیز می شود، چرا که چنین برداشتی هست که بالا بردن نرخ مالیات در برنامه ی برنی سندرز، نه تنها پول بیشتری برای دولت به ارمغان نخواهد آورد بلکه کل اقتصاد آمریکا را داغان خواهد کرد. همچنین به برنی سندرز در آمریکا نظیر سوسیالیستهای اروپایی نگریسته نمی شود هرچند که او «سوسیالیسم دموکراتیک» را ترویج می کند؛ دلیلش نیز حمایت پرشورِ برنی از فیدل کاسترو و کاندیداهای چپ در آمریکای لاتین در گذشته است. به طور خلاصه دموکراتها کسی را برای کاخ سفید می خواهند که نظیر اوباما به اصطلاح "میانه رو" باشد. اینکه چنین اتفاقی بیافتد یا نه، سؤال دیگری است. شخصاً امیدوارم که اگر دموکراتها پیروز شوند، با برخوردی نظیر چمبرلین، استمالت دادن به کوکلاکس کلانهای اسلامی را دنبال نکنند، چه در رابطه با اسلامگرایان شیعه و چه سنی که فاجعه ای خواهد بود. اما تا آنجا که به سیاست در آمریکا بطور عمومی مربوط می شود، آنچه ما از زمان انتخاب پرزیدنت دونالد ترامپ شاهد آن بوده ایم این است که مردم آمریکا از آنچه در اصطلاح انگلیسی «استبلیشمنت» می خوانند یعنی دستگاه حاکمه که شامل دو حزب عمده ی کشور است که میراث 250 سال گذشته ی سکولار دموکراسی در آمریکا است، خسته شده اند و در واقع پرزیدنت ترامپ در سال 2016 پیروز شد چرا که به او بعنوان فردی ضد دستگاه حاکمه (آنتی استبلیشمنت) نگریسته می شد و نه چون جمهوریخواه بود، گرچه در پایانِ کار تا پیروزی و بعد از آن در چالشهای استیضاح، حزب جمهوریخواه از او حمایت کامل کرد، با اینحال حتی امروز نیز همچنان حمایت مردمی پرزیدنت ترامپ در آمریکا به دلیل کاریزمای ضددستگاه حاکمه (آنتی استبلیشمنت) است که خود را در دعوای مداوم با مقامات حرفه ای دولت، نشان می دهد و حتی نافرمانی او از دستگاه حاکمه در توییتر، بیان این کاریزمای پرزیدنت ترامپ از روز اول بوده است. اما لازم به یادآوری است که تلاش برای ایجاد حزب سوم در آمریکا بارها در سالهای اخیر شکست خورده است و شخصاً امیدی به تشکیل حزب آینده نگر در آمریکا در آینده ی نزدیک ندارم. به عبارت دیگر آینده ی سیاست در آمریکا در حال حاضر چندان روشن نیست.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و نهم بهمن ماه 1398
February 18, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH