Sam Ghandchiسام قندچي آغاز پخش پادکستهای سکولار دموکراتها در میهن تی وی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3075-podcast-isdp-mihantv.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12   **

 

podcast-isdp-mihantv

 

پادکستهای سکولار دموکراتها که چند ماهی است توسط حزب سکولار دمکرات ایرانیان تولید می شود اکنون در میهن تی وی نیز پخش می شود. روز گذشته دو تن از رهبران حزب سکولار دموکرات ایرانیان آقایان محمود ابطحی و میلاد آقایی، و همچنین مدیر برنامه ی پادکست آقای فرشید نصراللهی، گفتگویی داشتند با آقای سعید بهبهانی مدیر میهن تی وی و در مورد پادکست سکولار دموکراسی توضیح دادند. واقعیت این است که فضای اپوزیسیون ایران در 40 سال گذشته در کنترل اصلاح طلبان بوده در حالیکه نه تنها اصلاح طلبان در همه ی این سالها در همکاری با رژیم اسلامی بودند بلکه حتی در شکنجه ی زندانیان سیاسی در دهه ی 60 شرکت داشتند. اصلاح طلبان بیشتر از بسیاری دیگر از جناح های رژیم، ضد سکولار هستند و به خوانندگان گرامی توصیه می شود پی نوشت و پانویسهای مقاله ای را تحت عنوان «اصلاح طلبان بیشتر ضد سکولار هستند»، با دقت مورد مطالعه قرار دهند. همچنین سه هفته پیش در مورد سکولاریسم و مشکل دینداران پیشین، توضیحاتی تئوریک ارائه شد که امید است کمکی به این بحث باشد. با آرزوی موفقیتهای بیشتر برای دست اندرکاران برنامه های پادکست سکولار دموکراتها.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و هشتم دی ماه 1398
January 18, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH