Sam Ghandchiسام قندچي  تشییع قاسم سلیمانی: 40 سال است دانشگاه تهران را مسجد کرده اند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3054-daneshgah-tehran.htm

مطالب مرتبط: 1   2    3    4    5

 

daneshgah-tehran

 

امروز در گزارشهای مراسم تشییع جنازه ی سردار قاسم سلیمانی در دانشگاه تهران در سایتهای اپوزیسیون ایران، کسی در مورد برگزاری این مراسم در مکانِ سکولارِ دانشگاه، اعتراضی نکرد، از بس که تبدیل دانشگاه به مسجد و گورستان را در ایران، این رژیم از همان 40 سال پیش، با برگزاری مراسم نماز جمعه در دانشگاه تهران، عادی کرده و کسی نمیپرسد به چه حقی روحانیت شیعه این بلا را بر سر دانشگاه یعنی نهادی سکولار، آورده است. اگر کسی برود از مسجد برای برگزاری مراسم رقص و آواز استفاده کند فریادشان به آسمان میرود. تازه داستان به این نقض آشکار سکولاریسم محدود نیست و 40 سال است استبداد چاشنی آن است، یعنی همانطور که مردم را مجبور می کنند مهر انتخابات روی شناسنامه داشته باشند تا بتوانند کوپن بگیرند، حالا هم به شکلی که در توییت زیر توصیف شده حتی کارمندان شرکتهای خصوصی را به زور وادار به شرکت در مراسم تشییع جنازه ی سردار قاسم سلیمانی کرده اند:

 

"دوستی برایم پیامی فرستاده که من را ببخش اما فردا مجبورم به تشییع جنازه قاسم سلیمانی برم.
گفتم: چرا مجبوری؟
جواب داد: چون رئیس شرکت خصوصی ما گفته اگر در این مراسم شرکت نکردید دیگر سرِکار نیاید!
آخرش هم گفت ما اینجا گروگانیم باید زیر تابوت یک جنایتکار را بگیریم که نانمان قطع نشود!"*

 

موضوع جداگانه ای نیز در مورد کلاً حضور خیابانی مردم در اینگونه مراسم لازم به یادآوری است که برخی تحلیلگران از آن غافل هستند. در روزهای اوج انقلاب 1357 نیز در خیابانهای ایران تظاهرات دولتی از سوی رژیم شاه برگزار می شد و جمعیت انبوهی نیز وجود داشت که خوب به یاد دارم، و دقیقاً مثل مورد بالا بود که از جمله کارمندان ادارات را به اشکال مختلف وادار به شرکت در آنگونه راه پیمایی ها می کردند، و در نوشته های تاریخی از آن دوران، کمتر درباره اش کسی حرف میزند اما آنهایی که در آن روزهای انقلاب 57 در ایران فعال بوده اند حتماً آن "تظاهراتها" را نیز به یاد دارند. این نوع حرکات خیابانی در کشورهای استبدادی که توسط دولتهای استبدادی راه می افتد اصلاً بر اساس آنچه برخی تحلیلگران کوشا در زمان حاضر با تکیه بر آمار گرایشهای سیاسی و فکری تظاهرکنندگان که آنها تلاش می کنند انجام دهند، قابل توضیح نیست و در واقع به آناتومی قدرت در رژیمهای استبدادی مرتبط است که پیشتر مورد بحث قرار داده شد.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

شانزدهم دی ماه 1398
January 6, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH