Sam Ghandchiسام قندچي ویدیو های گمراه کننده از ایران در کانال سی اِن اِن
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3049-iran-cnn.htm

Misleading Videos from Iran on CNN

http://www.ghandchi.com/3049-iran-cnn-english.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5

 

iran-cnn

 

از زمان خبر قاسم سلیمانی، سی اِن اِن سوزاندن پرچم آمریکا را در تهران نشان می دهد بدون ذکر دولتی بودن این کارها. در قتل عام آبان ماه 1398، طبق خبر رویترز 1500 نفر کشته شدند، و ویدیوهای آن پیش و پس از قطع اینترنت توسط رژیم، ارسال شده اند اما در سی ان ان به نمایش در نیامدند. بسیاری از معترضان و خانواده هایشان هنوز در بازداشت به سر می برند. سی اِن اِن اخبار ایران را برای راضی کردن برخی در حزب دموکرات آمریکا که سیاستهای غلطی را در مورد ایران دنبال می کنند، تغییر می دهد. شخصاً همیشه در انتخابات رییس جمهوری آمریکا، به کاندیداهای حزب دموکرات رأی داده ام و اعلام کرده بودم که به آقای برنی سندرز بخاطر طرح بیمه های درمانی او، رأی دهم، اما اگر حزب دموکرات سیاستهایش در ارتباط با ایران به آنچه جان کری دنبال می کرد، ختم شود، در انتخابات 2020 به نامزد حزب جمهوریخواه رأی خواهم داد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پانزدهم دی ماه 1398
January 5, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH