Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی برای آقای عیسا خان حاتمی از رهبران جبهه ملی ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3008-esakhan-hatami.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8

    

esakhan-hatami

 

آقای عیسا خان حاتمی، هیچگاه شخصاً با شما تماسی نداشته ام اما همیشه مطالبی را که در اینترنت منتشر کرده اید، مطالعه کرده و از نظرات و فعالیتهای شما آموخته ام و کمتر از دوسال پیش که مصاحبه ای ویدیویی در اینترنت داشتید، مقاله ی مفصلی در مورد بحثهای شما و جبهه ملی ایران نوشتم. برای پنجشنبه ی هفته ی آینده یعنی روز پنجم دیماه، مراسم چهلم زنده یاد پویا بختیاری اما برای همه ی جانباختگان آبان ماه 98، توسط مادر و پدر زنده یاد «پویا بختیاری» جانباخته ی خیزش98، یعنی خانم ناهید شیرپیشه و آقای منوچهر بختیاری، اعلام شده است. راهنمایی های فعالان مدنی و سیاسی نظیر شما می تواند کمکی به تلاشهای همه ی مادران و پدران جانباختگان قتل عام آبان ماه 98 باشد. با بهترین آرزوها برای شما.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و هشتم آذر ماه 1398
December 19, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH