Sam Ghandchiسام قندچي بحثهایی درباره طالبان در «اس سی آی» چند ماه قبل از یازدهم سپتامبر
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2951-before-sept11.htm

Discussions about Taliban on SCI before Sept 11th

http://www.ghandchi.com/2951-before-sept11-english.htm

مطالب مرتبط:   1    2    3

 

before-sept11

 

قبل از سال 2001، از فیسبوک و توییتر خبری نبود، و بحثهای ایرانیان در اینترنت در شبکه ی اجتماعی «اس سی آی» در یوزنت، جریان داشت، و حدود 95 درصد به زبان انگلیسی بود. تقریباً 9 ماه پیش از حمله ی هولناک القاعده به مرکز تجارت آمریکا در شهر نیویورک، جنایات طالبان در افغانستان خیلی تشدید شد و هر روز در میدان اصلی شهر کابل یا دست می بریدند، یا چشم در می آوردند، یا گردن میزدند، یا که سنگسار و اعدام می کردند. در آنزمان بحثی در «اس سی آی» مطرح شدکه خواستار اعزام نیروی نظامی از طرف سازمان ملل به افغانستان بود تا در این مورد اقدام کند، نظیر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل که در بسیاری موارد مشابه به کشورهای مختلف اعزام شده اند. افرادی که عوامل طالبان بودند آن زمان به «اس سی آی» می آمدند و شدیداً با چنین طرحی مخالفت کرده و می گفتند این کار دخالت در امور داخلی افغانستان است. جالب این بود که این افراد همیشه مخالف وجود کل اینترنت و هرگونه تکنولوژی بودند، و از جمله اینترنت در افغانستان در دوران حکومت طالبان ممنوع بود. بسیاری اوقات در بحثها به آنها می گفتم که وقتی شما با موجودیتِ کل اینترنت مخالفید، چطور حساب اینترنتی دارید و برای بی اثر کردن بحثهای جاری در مورد کمک گرفتن از سازمان ملل جهت چاره جویی و جلوگیری از دست بریدن ها، چشم درآوردنها، سنگسار، سربریدنها و اعدام ها در افغانستان، شرکت می کنید؟ به هرحال با حمله ی جنایتکارانه ی القاعده به آمریکا در یازدهم سپتامبر 2001 که با همکاری حکومت طالبان در افغانستان انجام شد، و در پی آن، اشغال افغانستان و سرنگونی رژیم طالبان توسط نیروهای متحد به رهبری آمریکا، دیگر آن بحثها در «اس سی آی» درباره ی نیاز به دخالت سازمان ملل در وضعیت حقوق بشری افغانستانِ تحت رژیم طالبان ادامه پیدا نکرد، چرا که حکومت طالبان پایان یافته بود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پنجم آذر ماه 1398
November 26, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles