Sam Ghandchiسام قندچي  رضا پهلوی مسؤل شکست خیزش96 و میرحسین موسوی مسؤل شکست جنبش سبز
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2916-reza-pahlavi-mir-hossein-mousavi.htm

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/2Nz6PbN

http://bit.ly/32yv3ao   http://bit.ly/33yXINP

http://bit.ly/2NZmY9C    http://bit.ly/2Q1ckln

http://bit.ly/2X1llMA    http://bit.ly/2X0cyut

 

reza-pahlavi-mir-hossein-mousavi

 
هدف از این مقاله توهین به آقای میرحسین موسوی و آقای رضا پهلوی نیست، اما این دو شخصیت سیاسی ایرانی هنوز در ارتباط با مسؤلیت خود در شکست جنبش سبز و خیزش 96 پاسخگو نبوده اند. هنگامیکه ژنرالی رهبری ارتشی را در جنگ بر عهده دارد، اگر شکست خورد باید پاسخگو باشد. واقعیت این است که مسؤلیت شکست جنبش سبز در 10 سال پیش به عهده ی آقای میرحسین موسوی است و همانزمان نیز پیش از آنکه ایشان به حصر بروند، به روشنی درباره نقش ایشان در شکست جنبش سبز در 24 خرداد ماه 1389 توضیح داده شد. مسؤلیت شکست خیزش 96 نیز به عهده ی آقای رضا پهلوی است از جمله وقتی گول داستانهایی نظیر پیدا شدن مومیایی رضا شاه را خوردند، و البته اشتباهات ایشان به آن ماجرا محدود نبود و از هنگام تحریم انتخابات دور دوم حسن روحانی یعنی قبل از خیزش 96 شروع شد، هنگامیکه گزارش دوگونه ای از گفتگویشان با جان گمبرل خبرنگار آسوشیتدپرس به مردم ارائه کردند و هیچوقت در این مورد پاسخگو نبودند. به هر حال درباره ی مسؤلیت آقای رضا پهلوی در شکست خیزش 96، در اسفندماه 1397 یعنی یکسال بعد از خیزش دی ماه 96 به تفصیل بحث شد. آنچه امروز ده سال بعد از جنبش سبز و دو سال پس از خیزش دی ماه 96 مهم است نه عملکرد آقای میرحسین موسوی در داخل ایران، و نه عملکرد آقای رضا پهلوی در خارج است که همه ی امکانات اپوزیسیون را در اختیار داشتند. امروز با تجربه ی دو شکست برای جنبش مردم ایران در 10 سال گذشته، موضوع رهبری سیاسی برای پایان دادن به رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی، از نو در کانون توجه ایرانیان قرار گرفته است و جلسه ی روز گذشته ی مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران بر موضوع این هدف برای آینده متمرکز بود که لازم است همگان این بحث را جدی بگیریم وگرنه دوباره 10 سال بعد درباره ی دلائل شکست یعدی بحث خواهیم کرد وقتی کسانیکه به آنها چشم امید بسته شده فکر نمی کنند که باید محاسبه پذیر باشند، برای شکست ها پاسخگو باشند و به اشتباهاتشان اذعان کنند و دستکم اعلام کنند که توان انجام مسؤلیتی را نداشته اند که برعهده گرفتند وقتی همه ی امکانات اپوزیسیون را در کنترل خود داشتند. اینها بحث خصوصی نیست و موضوعات جدی در عرصه عمومی است. در همین حال، اپوزیسیون ایران باید توجه خود را به رهبران تازه و اندیشه ها و برنامه هایی که برای قرن بیست و یکم مناسب است، معطوف کند.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیستم آبان ماه 1398
Nov 11, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده‌نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH