Sam Ghandchiسام قندچي  زنده باد گلرخ ایرایی رهبر مردم ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2915-golrokh-iraee.htm

Long Live Golrokh Iraee the Leader of Iranian People

http://www.ghandchi.com/2915-golrokh-iraee-english.htm

پی نوشت 24 آذر ماه 1399: هرانا: به گفته یک منبع مطلع از وضعیت گلرخ ایرایی ماموران گارد زندان قرچک در زمان انتقال، خانم ایرایی و سهیلا حجاب را با شوکر به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و نهایتا خانم ایرایی را به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل کردند.

پی نوشت بیست و هشتم مرداد ماه 1399: یادداشتی در مورد گلرخ ایرایی برای دوستان پادشاهی خواه

پی نوشت 15 شهریور ماه 1399 برابر با پنجم ماه سپتامبر 2020: اجازه ندهیم زیر نام مصدق، چلبی ها برای ایران رهبر سیاسی بسازند: https://twitter.com/golrokhiraee

پی نوشت 25 مرداد ماه 1399: خانم گلرخ ایرایی و آقای آرش صادقی همچنان در زندان هستند.

مطالب مرتبط:  1

 

golrokh-iraee

 
روز گذشته رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی حاکم بر ایران خانم گلرخ ابراهیمی ایرایی را در پی اعتراض او به وضعیت همسرش آقای آرش صادقی که در زندان تا یک قدمی مرگ به دلیل عدم رسیدگی به بیماری سرطان قرار دارد، به زندان انداختند. یعنی به جای آنکه آقای آرش صادقی را آزاد کنند، خانم گلرخ ایرایی را نیز بازداشت کردند. آینده ی ایران را رهبرانی نظیر خانم گلرخ ایرایی خواهند ساخت که به این جوانی درک بالایی از رهبری سیاسی دارند و می توانند در آینده کاندیدای ریاست جمهوری ایران شوند. با آرزوی موفقیت برای خانم گلرخ ایرایی که هم شجاع هستند و هم علاوه بر فعالیت مدنی یک فعال سیاسی به تمام معنی هستند.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

نوزدهم آبان ماه 1398
Nov 10, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH