Sam Ghandchiسام قندچي  زنده باد گلرخ ایرایی رهبر مردم ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2915-golrokh-iraee.htm

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/2rwTtVb

 

golrokh-iraee

 
روز گذشته رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی حاکم بر ایران خانم گلرخ ابراهیمی ایرایی را در پی اعتراض او به وضعیت همسرش آقای آرش صادقی که در زندان تا یک قدمی مرگ به دلیل عدم رسیدگی به بیماری سرطان قرار دارد، به زندان انداختند. یعنی به جای آنکه آقای آرش صادقی را آزاد کنند، خانم گلرخ ایرایی را نیز بازداشت کردند. آینده ی ایران را رهبرانی نظیر خانم گلرخ ایرایی خواهند ساخت که به این جوانی درک بالایی از رهبری سیاسی دارند و می توانند در آینده کاندیدای ریاست جمهوری ایران شوند. با آرزوی موفقیت برای خانم گلرخ ایرایی که هم شجاع هستند و هم علاوه بر فعالیت مدنی یک فعال سیاسی به تمام معنی هستند.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نوزدهم آبان ماه 1398
Nov 10, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده‌نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH